Fredag 27. juli 2018 Kultur og medier

Én av fire ansatte i teknisk avdeling ved Nationaltheatret er midlertidige, ifølge fagforening, som vil ha andelen ned:

Strid om teaterjobber

BEKYMRET: Tillitsvalgt Balz Baumgartner ved Nationaltheatret mener at andelen midlertidig ansatte ved Nationaltheatret er altfor høy.

En lystekniker krevde fast ansettelse ved National­theatret, men fikk ikke medhold. Tillitsvalgt frykter at saken kan føre til mer bruk av midlertidige.

teater

I fjor ble en lystekniker hyret av Nationaltheatret i et engasjement på to måneder, for å avvikle tre ulike forestillinger.

Fagforeningen mente at teatret ikke hadde lov til å ansette ham i en prosjektstilling for å utføre en slik kjerneoppgave, og lysteknikeren saksøkte teatret med krav om fast ansettelse.

19. juli falt dommen, og National­theatret ble frifunnet av Oslo tingrett. De tre dommerne var imidlertid uenige.

Nå er det klart at lysteknikeren anker.

Tillitsvalgt Balz Baumgartner i Fagforbundet teater og scene ved Nationaltheatret frykter konsekvensen hvis lagmannsretten faller ned på samme konklusjon som tingretten.

– Vi har jobbet i en årrekke for å få ned andelen midlertidig ansatte ved teatret, som er altfor høy. Det er veldig trist hvis midlertidigheten kan fortsette eller til og med øke, sier Baumgartner, som også er ansattrepresentant i Nationaltheatrets styre.

– Det vil være uheldig for HMS og fagområdet, legger han til.

– På hvilken måte?

– Vi jobber i team, og det at vi har stadige utskiftninger av nye midlertidige ansatte, er krevende for arbeidslederne. Det er vanskelig å sikre at vi får gitt riktig dokumentert opplæring, sier han.

Strid om ansettelse:

• En lystekniker saksøkte i januar Nationaltheatret med krav om fast ansettelse etter at han ble ansatt i et engasjement i fjor.

• Arbeidsmiljølovens hoved­regel er at arbeidstakere skal ansettes fast.

• For å kunne ansette noen i et kortere engasjement må arbeidet være av «midlertidig karakter».

• Oslo tingrett frifant Nationaltheatret, men dommerne var uenige. Saken er anket.

Krangel om kompetanse

Baumgartner sier at 27 prosent av alle årsverk i teknisk område ved teatret, deriblant lys- og lydteknikere, scenearbeidere og maskører, i fjor ble utført av midlertidig ansatte. Ifølge ham har andelen økt de siste årene.

– Vi ser at teatret er i en presset økonomisk situasjon, men midlertidige ansettelser løser ikke problemet, sier han.

I saken om lysteknikeren ble det avgjørende at flertallet av dommerne mente det var sannsynliggjort at han ikke hadde nok kompetanse til å jobbe på alle scenene ved teatret.

Dermed hadde han heller ikke kompetanse til å fylle en hel fast stilling, ifølge dommen.

I de to månedene teknikeren var ansatt i engasjement i fjor, jobbet han på den mindre scenen Malersalen.

Han har tidligere vært vikar i flere perioder og ved flere scener siden 2015.

– Dette er ikke et spørsmål om kompetanse. Han har vært ansatt i en toårsperiode, og hvis han ikke var kompetent, skulle teatret ha avsluttet ansettelsesforholdet, sier Baumgartner.

– Flere av vitnene pekte på at det kreves ulik kompetanse å jobbe på Malersalen og Hovedscenen?

– Det er klart, men det ligger innenfor samme stilling. Det er som å si at en tømrer som hovedsakelig bygger terrasser, ikke kan legge gulv.

Mener saken er viktig

Nationaltheatrets advokat, Nicolay Skarning, mener at saken er prinsipielt viktig.

– Midlertidige ansettelser er stadig oppe til debatt, og mange er usikre på hvor grensene går. En slik dom kan gjøre det litt lettere for kultur­institusjoner å ha noen midlertidig ansatt i påvente av noen med rett kompetanse, sier han.

– Vil det ikke innebære at arbeidsgivere kan definere hva som er rett kompetanse veldig smalt?

– Jo, det kan du si, men det er reelle kompetansekrav som teller. Det vil ikke gjelde dersom arbeidsgiver stiller kunstige krav, sier advokaten.

Skarning sier at det har vært flere tvistesaker om midlertidige prosjektstillinger ved teatrene i det siste.

Ved Nationaltheatret pågår det en tvistesak med en annen ansatt enn lysteknikeren, som skal til rettsmekling 24. august. Skarning sier at teatret trenger en viss grad av vikarer og prosjektansatte for blant annet å kunne sette opp smale produksjoner med høyere økonomisk risiko.

– Nationaltheatret er ikke en vanlig bedrift med et ordinært bedriftsøkonomisk formål, og jeg tror retten derfor gir teatret noe videre rammer enn andre, sier Skarning.

Saksøkerens advokat, Kjetil Edvardsen, fastholder at lysteknikeren var ulovlig midlertidig ansatt, og er uenig i spørsmålet om kompetanse.

– Teatret har over ganske lang tid brukt arbeidskraften hans til å jobbe med oppgaver som er helt i kjernen av Nationaltheatrets virksomhet. Da kan man ikke etter en lang periode si at vedkommende ikke er kvalifisert, mener han.

– Prosjektbasert drift

Edvartsen sier at det i alle virksomheter kreves litt ulik kompetanse på ulike prosjekt:

Hvis man lager så strenge kompetansekrav at man reduserer vurderingen av kompetanse til hver enkelt oppgave, er vi i praksis midlertidig ansatte, alle sammen. Vi kan ikke definere fagene så snevert at vi må ha 200 mennesker med ulik spisskompetanse for å drive lysarbeid.

Direktør Marta Færavaag Hjelle ved Nationaltheatret vil ikke kommentere tingrettsdommen utover at teatret er fornøyd med den.

Hun sier at teatret er avhengig av en viss grad av midlertidighet.

– Vi er en prosjektbasert virksomhet, og noen oppsetninger krever midlertidige ansettelser. Oppsetningene våre kan ha mange på scenen eller få, være kompliserte teknisk eller mindre kompliserte. Og vi kan ha behov for å legge om planer hvis forestillinger ikke selger, sier hun.

Hjelle avviser at midlertidighet er noe teatret spekulerer i, og sier at de har jobbet hardt de siste tre årene for å få ned andelen.

– Det er ubegrunnet dersom fagforeningen er bekymret for at vi skal utnytte denne situasjonen. Alle er tjent med så lav midlertidighet som mulig, men det er en utfordring å treffe riktig nivå, sier hun.

– Trenger andelen å være så høy som 27 prosent, slik fagforeningen sier den var i teknisk område i fjor?

– Jeg går ikke inn på de tallene, for de fluktuerer gjennom året. Hvis vi skal ha store barneforestillinger, som for eksempel «Reisen til julestjernen», vil det typisk være mange midlertidig ansatte, i tillegg til fast bemanning, som er engasjert for den forestillingen. Men grunntanken om en så lav midlertidighet som mulig er vi helt enig i.

– Baumgartner sier at midlertidigheten har økt de siste årene?

– Det er feil.

– Hva har dere gjort for å få midlertidigheten ned?

– Vi har prøvd å redusere midlertidigheten der det ikke er behov for det. Men for eksempel sykefravær er en helt legitim grunn til å ta inn midlertidige. Hvis man tar bort det, er nok nivået på midlertidige noe lavere enn du viser til, sier Hjelle.

mariv@klassekampen.no

Nicolay Skarning
Marta Færavaag Hjelle