Fredag 27. juli 2018

Nordiske naboer vil ha egen union – Norge fornøyd med EØS

Mens et forbund av nordiske land er den foretrukne alliansen for svenskene og danskene, foretrekker et flertall av nordmenn dagens EØS-avtale.

Mens et forbund av nordiske land er den foretrukne alliansen for svenskene og danskene, foretrekker et flertall av nordmenn dagens EØS-avtale.
Det er konklusjonen i en spørreundersøkelse som blant andre norske Klassekampen har fått gjennomført.
Selv om Storbritannia er på vei ut av EU, ser det ikke ut til at Sverige og Danmark vil gjøre det samme. Ifølge undersøkelsen skyldes det trolig mer en mangel på alternativer enn genuin begeistring for EU, skriver avisen.
I undersøkelsen svarer 47 prosent av svenskene og 45 prosent av danskene at dersom det ble etablert et nordisk forbund bestående av Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, med en felles politikk innenfor en rekke områder, som miljø, utenrikspolitikk og handel med EU og andre land, så ville de foretrukket en slik allianse.
De norske respondentene fikk alternativet å fortsette med dagens modell med EØS-avtalen, noe 52 prosent svarer at de ønsker. 31 prosent ønsker helst et nordisk forbund, mens kun 10 prosent velger EU.
(©NTB)