Tirsdag 31. juli 2018 Innenriks

Nytt EU-direktiv på vei til Norge: Økt overvåking av flypassasjerer, men smutthull for rikfolk i privatfly.

De slipper unna EUs overvåking

PNR: Selv om EU-land skal samle omfattende informasjon om alle flypassasjerer, slipper småfly, som kriminelle ofte bruker, de nye tiltakene. Flyet nærmest står parkert på privatflydelen på Oslo Lufthavn på Gardermoen.

OVERVÅKING: EU-land skal samle omfattende informasjon om alle flypassasjerer og lagre den i flere år. Men én type flytrafikk går under den nye radaren: Småfly, som kriminelle ofte bruker.

EU

Nå skal kontrollen av fly­reisende trappes kraftig opp for å bekjempe kriminalitet og terror. Det skjer gjennom et nytt EU-direktiv, kalt Passenger Name Record (PNR).

Men én gruppe slipper unna de nye reglene: pengesterke passasjerer som har råd til å fly private fly eller chartre småfly.

En dag på Gardermoen i forrige uke: Et småfly kommer seilende ut av høye godværsskyer og setter hjulene på bakken på Gardermoen. Det takser inn til terminalbygget, der bakkemannskap i gule vester står klare med bagasjetralle. I løpet av fire minutter er koffertene losset på bilen som venter utenfor. Flyet er fra Russland, derfor er det passkontroll. Det tar noen få minutter, så er også de sju–åtte passasjerene gjennom.

Passenger Name Record-direktivet:

• FØR: Politiet kan skaffe seg navn og setenummer på passasjerer – på anmodning til flyselskapene. Etter eventuell kontroll blir opplysningene makulert.

• ETTER: Navn, setenummer og en lang rekke andre detaljer overføres automatisk fra flyselskapene til en Passenger Information Unit i politiet. De lagres i inntil fem år og deles med andre lands myndigheter på oppfordring: Reisedato, reiserute, bagasje, kontakt­detaljer, betalingsmetoder og flere andre data.

• Flygninger med privatfly og småfly er ikke omfattet av den nye plikten til å overføre PNR-opplysninger automatisk og elektronisk og for lagring. Det er heller ikke reisebyråer og turoperatører. Men statene kan inkludere disse på frivillig basis.

• I utgangspunktet gjelder PNR-direktivet flygninger inn og ut av EU. Men landene kan la det gjelde for flygninger mellom land i EU, noe de fleste land vil. Før et norsk lovverk kommer opp og stå, vil flypassasjerer fra Norge bli registrert i databasene til EU-land på vei derfra til Norge, på reise mellom EU-land og på reise inn og ut av Europa fra EU-land.

Kilde: Politidirektoratet, EU-kommisjonen og EU-direktivet

Kø og kontroll

På motsatt side av rullebanen ligger avgangshallen for ruteflytrafikk. Kø og kontroll, oppmøte seinest halvannen time før avgang til utlandet, med maks 100 milliliter væske i håndbagasjen.

Belte, jakke og ofte sko må av før passasjerene blir skannet.

Gardermoens terminal for småfly har også elektronisk sikkerhetskontroll. Men der selges en service som lar deg slippe ventingen, køene og stresset. Flyet går når du vil.

Slik er det òg andre steder.

Investigate Europe:

• Investigate Europe er en gruppe på ti journalister fra ni land som samarbeider om tema som har betydning på tvers av Europa.

• Investigate Europe har støtte fra Fritt Ord og andre europeiske stiftelser.

• Den norske journalisten er Ingeborg Eliassen.

• De øvrige reporterne er Crina Boros, Wojciech Ciesla, Juliet Ferguson, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore, Leila Minano, Paulo Pena, Harald Schumann og Elisa Simantke.

Taxi-fly til 239.000 kroner

Journalistgruppa Investigate Europe ringte Fly Victor, et stort taxifly-selskap, ved hjelp av en italiensk bedriftsleder:

«Jeg er Jenny, hva kan jeg hjelpe deg med?», sa en hyggelig stemme i London. «Jeg vil dra fra Milano til Berlin på teambuilding med mine åtte ansatte, men har ikke bestemt datoen ennå», sa forretningsmannen. «Ingen problem, bare gi beskjed før klokka ti, så kan dere reise klokka ett samme dag», sa bestilleren.

Det var også mulig å endre passasjerlisten helt til det siste, og det holdt å innfinne seg 15 minutter før avgang.

Denne fleksibiliteten er imidlertid ikke for alle: Turen med ti personer fra Milano til Berlin ville koste 25.000 euro, rundt 239.000 kroner.

Til nå har politiet kunnet få utlevert to passasjeropplysninger fra ruteflyselskapene hvis de har bedt om det: Navn og setenummer. Opplysningene er blitt slettet etter kontrollen. Småflybransjen er også pålagt å ha flylogger liggende og må utlevere disse hvis politiet krever det.

Registrerer alle

Passenger Name Record-direktivet tar registreringen til et helt nytt nivå. Men den gjelder bare på ruteflyginger. Småfly er unntatt.

For alle som reiser med rutefly mellom EU-land og inn og ut av unionen, innebærer direktivet at en lang liste med persondata automatisk vil bli overført elektronisk til politiet to ganger: 24–48 timer før avgang og etter ombordstigning. Opplysningene vil bli lagret i fem år og kan deles med andre land. Alle EU-land utenom Danmark er omfattet, men bare halvparten har fått systemet helt opp og stå til nå.

Norge er ikke med i direktivet foreløpig, men politiet jobber med å utvikle et tilsvarende norsk system som regjeringen vil kople på det europeiske. Før det skjer, vil passasjerer fra Norge bli registrert av andre lands politi når de reiser til eller mellom EU-land som har satt direktivet i verk.

– Farlige individer som før har greid å holde seg under politiets radar, bør ikke lenger kunne klare dette, erklærte EU-kommissær Julian King da direktivet trådte i kraft i mai.

Europol: Smuglerkanal

Men i det grenseløse Europa utnytter kriminelle nettverk at mange flyplasser der bare småfly kan lande, har mindre kontroll enn flyplassene folk flest reiser gjennom. Småflytrafikken er en voksende nisje for hvitvasking av penger, smugling av våpen og narkotika – og av mennesker, advarer Europol.

I folkemengden i den store avgangshallen på Gardermoen i forrige uke ventet Åse Mørch-Reiersen, Monica Rustad og deres to døtre på å gå om bord på et rutefly til Mallorca. PNR-direktivet har de ikke hørt om. De har tillit til norsk politi, men er skeptiske til at opplysningene deres vil bli lagret av myndigheter i andre land, og usikre på hva dataene kan bli brukt til.

– Vi gjør jo ikke noe galt. Men hvis det er unntak for noen grupper, er det jo ikke likhet for loven. Da kan jo de som har onde hensikter, slippe unna, og da er jo poenget med dette borte, sier Mørch-Reiersen og Rustad.

PNR-direktivet er et «nøkkelelement» i europeisk sikkerhetslovgivning, ifølge EU-kommisjonen. Protester er blitt overhørt: Om at slik masseregistrering av stort sett lovlydige reisende er helt ute av proporsjoner, at den trolig ikke vil ha effekt – og at den krenker grunnleggende menneskerettigheter.

Systemet tar oss «i retning et overvåkingssamfunn», mente lederen i det europeiske datatilsynet, Giovanni Buttarelli. Motstandere av PNR-direktivet hevder at det fins nok av andre verktøy til å bekjempe kriminalitet og terror, hvis de var blitt tatt i bruk.

Da EU-parlamentet vedtok direktivet etter en fem år lang prosess i 2016, var atmosfæren tung av terrorfrykt. Det var like etter terrorangrepet på flyplassen i Brussel og fem måneder etter de dødelige angrepene mot konsertlokalet Bataclan og flere andre steder i Paris.

Smutthull for de rikeste

Ana Gomes kvapp i stolen da hun leste EU-kommisjonens utkast til direktiv. Den portugisiske sosialdemokraten er medlem i Europaparlamentet. I sin tid deltok hun i parlamentets gransking av CIAs fangefly-operasjoner, der terror­mistenkte i dyp hemmelighet ble fraktet på småfly til fangehull mange steder i verden.

Gomes noterte at forslaget til PNR-direktiv bare omfattet kommersielle, store flyselskap.

Hun så et åpenbart smutthull: privatfly og småfly.

– Dette smutthullet tjener åpenbart de rikeste, de som har egne fly eller som leier. Myndighetene vet godt at dette er den vanligste veien inn for å hvitvaske penger. Det er ikke seriøst når regjeringer later som om de bekjemper terror og kriminalitet med en lov som de etterlater hull i, sier hun.

Mangler kontroll

Organiserte kriminelle nettverk bruker stadig oftere småfly til å smugle narkotika, våpen, diamanter, migranter og penger til hvitvasking, både fra land utenfor Europa og mellom europeiske land, stadfester Europol.

Etaten slo alarm om dette i en pressemelding i 2011, men Europol sier til Investigate Europe at advarselen er like aktuell i dag: Det mangler kontroll på hundrevis av mindre flystriper.

Tjenestemenn i Portugal, Frankrike og Tyskland bekrefter bildet. Toll og politi har ikke nok folk til å rykke ut når en pilot fra Ukraina eller Romania varsler ankomst på mindre landingsplasser, sier en tysk politimann med 20 års grensekontroll bak seg.

For «rike kriminelle og terrorister med nok penger er det ingen problem å komme inn i Tyskland», mener han. Fordi det er så lite kontroll, er det heller ingen saker, påpeker han.

I Norge kan småfly fra utlandet i teorien lande på alle Avinors 44 lufthavner, ifølge Avinor. På Gardermoen, Torp, Flesland og de andre store flyplassene, er toll og politi fast bemannet.

Når et fly derimot er på vei til en liten flyplass, må tollerne vurdere om de skal rykke ut, sier Helge Breilid, seksjonssjef i Tollregion Sør-Norge.

– Ofte kan flyplassen ligge flere timer fra der vi er stasjonert, så det er et ressursspørsmål. Flyginger fra land utenfor Schengen blir møtt av politi og eventuelt av toll. Men hvis flyet kommer fra Tyskland, er det mindre trolig at det blir møtt, sier han.

Breilid tviler ikke på Europols beskrivelse av situasjonen.

– Det er høyst sannsynlig at det smugles narkotika til Norge med småfly. Vi mistenker blant annet dropp før landing. Men for å ta dette, må vi være til stede der og da.

Bransjene protesterte

I PNR-prosessen foreslo Ana Gomes og Europaparlamentets utenrikskomité at også de som flyr privat eller med småcharter skulle omfattes av PNR-lovgivningen.

Men da direktivet forelå i desember 2015, etter tre måneders hemmelige forhandlinger mellom parlamentet, regjeringene og EU-kommisjonen, var privatfly og småfly ikke engang nevnt.

Mange interesser var berørt i PNR-diskusjonene. Småflybransjen protesterte mot å bli omfattet.

EBAA, European Business Aviation Association, bekrefter at bransjen ba om unntak fra PNR-direktivet for fly med plass til inntil 19 passasjerer.

«Små selskap bør ikke behandles som store og komplekse selskap. Mange av medlemmene våre er små operatører som ikke har store elektroniske booking-systemer som gjør det enkelt å samle og dele data slik direktivet krever», skriver EBAA til Investigate Europe.

Det største småflyselskapet i Norge er Sundt Air. Daglig leder Geir Jensen lot seg intervjue om PNR-direktivet og unntaket som er gjort for småfly, men ville ikke legge til rette for en omvisning på denne delen av flyplassen.

Da Klassekampens reportere på eget initiativ oppsøkte den åpne delen av terminalen, ble vi opplyst om at vi ikke var ønsket der, og Jensen trakk intervjuet.

Aircontact er et annet norsk selskap som leier inn fly fra hele verden, men som ikke har egne.

– Vi kjenner oss ikke igjen, sier Daniel Carey på spørsmål om kriminalitet ved hjelp av småfly. PNR-direktivets totrinns-registrering av ruteflypassasjerer gir mening for tilfeller der noen sjekker inn og sender bagasje, men ikke går om bord i flyet, sier han.

– Men det faller på sin egen logikk å innføre dette for småflypassasjerer. Hvis passasjerene ikke er på flyet, tar det ikke av, påpeker Carey.

Etterkom protestene

Landene står fritt til å velge å inkludere småflypassasjerer i PNR-lovene. Det har ingen så langt gjort, etter det Investigate Europe har brakt på det rene. Hva norske myndigheter vil gjøre, er fortsatt uklart. I Sverige tok myndighetene hensyn til argumentene fra bransjen.

Dette betyr ikke at direktivet eller den svenske loven åpner en bakdør for kriminelle, mener Anna Hedh. Sosialdemokraten er medlem av Europaparlamentet og støttet i sin tid Ana Gomes’ endringsforslag.

– Det fins andre måter å få ut passasjerinformasjon på, sier hun nå, og viser til andre lover som gjelder toll og politi.

I juni vedtok den svenske Riksdagen PNR-loven med stort flertall. Miljöpartiets Carl Schlyter var en av 20 folkevalgte som stemte mot. Han sier dette om unntaket:

– De første som finner smutthull i lover, er kriminelle. Dette unntaket fra PNR undergraver ytterligere virkningen av denne loven. Hvis den skal virke, må den gjelde alle, sier han.

innenriks@klassekampen.no

MER KONTROLL: Framover skal EU-land samle informasjon om alle flypassasjerer og lagre den i flere år for å bekjempe terror og kriminalitet. Bildet er fra ruteflydelen på OSL, Oslo Lufthavn Gardermoen.
KRITISKE: På vei til Mallorca hører Ingrid Nannestad, til venstre, Åse Mørch-Reiersen, Hanna Mørch Skjønsby og Monica Rustad med ryggen til) om PNR-direktivet for første gang. De har tillit til norsk politi, men liker ikke tanken på at opplysningene deres skal registreres og lagres av myndigheter i andre land.