Fredag 3. august 2018 Innenriks

Frankrike innfører totalforbud mot mobil i skolen. Norske politikere vil stramme inn bruken:

Ønsker forbud mot mobil

IMOT: – Vi trenger ikke noe forbud, sier Amanda Tømmeraas (t.v.) ved Trondheim katedralskole. Hun og elevene Sindre Børve, Eivor Grindeland og Rasmus Rye har kontroll på mobil­bruken. Bildet er tatt i en annen anledning. FOTO: JO SKÅRDERUD

INSPIRERT: Tidligere kunnskaps­minister Gudmund Hernes mener Norge bør følge Frankrikes eksempel. Høyre støtter strengere mobilregler.

skole

Sosiolog Gudmund Hernes mener overdreven mobilbruk er en trussel mot elevenes opplæring og lærernes arbeidsmiljø.

– Mobilbruk i undervisningen er en distraksjon og ødelegger konsentrasjonen man trenger for å lære. Elevene trenger ikke mobil på skolen for å utvikle digitale ferdigheter, tvert imot kan mobilbruk i skolen føre til digitale uvaner, sier Hernes, professor ved Handelshøyskolen BI og tidligere kunnskapsminister for Arbeiderpartiet.

Han mener det er skadelig for ungdom å alltid være koblet på sosiale medier.

Fransk mobilforbud:

• Den franske presidenten Emmanuel Macron lovet i sin valgkamp i 2017 å totalforby mobiltelefoner i franske skoler.

• Loven ble vedtatt mandag og innebærer et forbud mot bruk av smarttelefoner og andre tilkoblede nettbrett, for elever fra 3 til 15 år i offentlige skoler.

• Forbudet gjør unntak for pedagogisk bruk og for funksjonshemmede.

• Siden 2010 har det i Frankrike vært ulovlig å bruke mobiltelefon i klasserom. Fra februar i år ble mobilbruk i bil forbudt med mindre bilen står parkert på oppmarkert plass. Kilde: CNN

Skrur av mobilen

Mandag oppfylte den franske presidenten Emmanuel Macron sitt valgløfte om et totalt mobilforbud i fransk skole. Smarttelefoner, nettbrett og andre digitale dingser må ligge avskrudd i sekken hele skoledagen. Mobilen kan bare tas fram om lærerne vil bruke dem i undervisningen. Hernes mener Norge bør gjøre som Macron.

– Det er absolutt på sin plass med et nasjonalt regelverk. Vi har andre nasjonale regler som regulerer opplæring. Mobilbruken stjeler tid fra fellesskapet mellom elever og ødelegger kommunikasjonen mellom lærer og elev.

Hernes understreker at problemet ikke bare gjelder i skolen, men også har spredd seg til høyere utdanning.

I dag skal alle grunnskoler og videregående skoler ha et ordensreglement hvor de kan regulere mobilbruken både i klasserommet og i friminuttene. Samtidig som rektorer på den enkelte skole kan si sitt, kan kommunen og fylkeskommunen fastsette felles ordensreglement for alle sine skoler. På tross av muligheten for å begrense mobiltastingen, sliter mange lærere og elever med uønsket bruk.

Vil ha klarere rammer

I partiet Høyre ønsker man strengere regler for mobilbruk velkommen:

– Jeg er veldig positiv til flere lokale forbud i kommunene. Gjerne med følgeforskning for å dokumentere effektene, sier Mathilde Tybring-Gjedde, som sitter i Stortingets utdanningskomité for Høyre.

Hun mener det er behov for tydeligere grenser. Hun er imidlertid skeptisk til ideen om et nasjonalt og totalt forbud, for ikke å stikke kjepper i hjulene for lærere som lykkes med å bruke mobilen i undervisningen.

Tybring-Gjedde har tidligere engasjert seg i debatten om hva sosiale medier gjør med ungdom.

– Burde ikke elevene lære seg å ta ansvar for egen mobilbruk?

– Ungdom må lære seg å takle digital distraksjoner, men flere av de populære appene ungdom bruker, som for eksempel Snapchat, er designet for å stjele oppmerksomheten vår. Barn og unge er særlig sårbare fordi de ikke er ferdig med den kognitive utviklingen. Det trengs klare rammer, sier Tybring-Gjedde.

Stoler på den enkelte lærer

Arbeiderpartiets skolepolitiske talsperson Martin Henriksen mener skolene og lærerne har det lovverket de trenger for å stanse unødvendig mobilbruk.

– Vi må stole på lærerne som fagpersoner, sier Henriksen, og får støtte fra Utdanningsforbundet:

– Vi trenger ikke nasjonale retningslinjer, men vi trenger retningslinjer, sier Terje Skyvulstad, første nestleder i Utdanningsforbundet.

Han mener lærerne allerede kan stoppe uvettig mobilbruk når det trengs.

– Avgjørelsen om et eventuelt forbud må tas på den enkelte skole i samarbeid med lærere, rektor elever og foreldre, sier Skyvulstad, som er opptatt av at mobilen bør være og er en del av ungdommens skolehverdag.

– Hvis man forbyr mobilbruk i skolen, hvordan skal man da kunne diskutere nettvett og det som er vanskelig? Å fjerne mobilen fra skolen er å lage skolen til en egen øy i samfunnet og det mener jeg ikke er greit, sier han.

jos@klassekampen.no

fridag@klassekampen.no

Mener mobilen gjør undervisningen morsommere

– Forbud høres ut som en dårlig idé. Vi bruker foreksempel mobil til quiz i timene. Det engasjerer folk og gjør undervisningen morsommere, sier Amanda Kanutte Tømmeraas.

Hun er medlem av elevrådsstyret og skal snart begynne i 3. trinn på Trondheim Katedralskole. Hun mener ukontrollert mobilbruk ikke er et problem på hennes skole.

– Lærerene sier stort sett ifra hva de foretrekker. Noen ber oss om å ikke ha den på pulten, eller om å legge den i sekken i timen. Hvis lærerene synes det er forstyrrende, gir de beskjed, sier Tømmeraas.

Selv om mobilen stort sett er borte under undervisningen, kommer den fram så fort elevene forlater klasserommet.

– Jeg tror ikke man tenker over det så mye. Det går veldig automatisk. Folk sitter ofte på Instagram eller Snapchat mens man snakker med hverandre, forteller elevrådsrepresentanten.

Tømmeraas mener hun bruker sosiale medier omtrent på samme nivå som andre undgommer. Det vil si at hun er logget på store deler av dagen.

– Jeg prøver å være bevisst på det, men sjekker telefonen mange ganger om dagen. Et forbud er ikke en god løsning, men jeg tror det er lurt med noen regler om at man ikke skal bruke telefonen til andre ting når det er undervisning, sier Tømmeraas til Klassekampen.

Gudmund Hernes