Lørdag 4. august 2018 Lederen

Mobilforbud

• Fra og med september innfører Frankrike totalforbud mot bruk av mobiltelefon i skolen. Mobilbruk vil bli forbudt i både klasserom og skolegårder, og forbudet gjelder fra skolestart og helt fram til utgangen av fransk collège, året elevene fyller 15. Det var president Emmanuel Macron som lanserte tanken om mobilforbud i valgkampen i fjor. Her hjemme har tidligere utdanningsminister Gudmund Hernes uttrykt støtte til ideen. Til Klassekampen i går sier Hernes: «Mobilbruk i undervisningen er en distraksjon og ødelegger konsentrasjonen man trenger for å lære.» Men lite tyder på at han blir hørt av dagens politikere. Både Høyre og Ap avviser et nasjonalt forbud mot mobilbruk i skolen. Begrunnelsen er at de ønsker å gi rektorer og lærere myndighet til selv å styre over mobilbruken på sin skole.

• Etter vårt skjønn er det svært uklokt av nasjonale utdanningspolitikere å abdisere i spørsmålet om mobilbruk i skolen. Ved å skyve ansvaret nedover i systemet til den enkelte skole, blir rektorer og lærere overlatt til seg selv i kampen mot mobiltelefonen. Det er ingen enkel kamp å kjempe. På den ene sida står elever som gjerne vil ha mobilen tilgjengelig og kravstore foreldre som ønsker å holde kontakt med barna sine gjennom skolehverdagen. På den andre sida står en hel jungel av apputviklere og andre pengesterke IT-aktører som ønsker å få gehør i skolen for akkurat sitt innovative undervisningsopplegg på mobiltelefon.

• Den franske modellen innebærer heller ikke at rektorer og lærere er fratatt selvstyre over mobilbruk på sin skole, slik norske politikere gir inntrykk av. Mobilforbudet til Macron åpner for at mobilen kan tas opp av sekken, men bare dersom den skal brukes til noe konkret i undervisningen. Åpningen finnes, men bevisbyrden er snudd. I stedet for at mobilen alltid ligger tilgjengelig på pulten og bare legges bort dersom læreren orker å være streng, er mobilen i utgangspunktet bannlyst og blir hentet fram når læreren mener at det er behov for den. I et samfunn hvor mobilavhengighet, nettmobbing og dårlig konsentrasjonsevne på skolen er økende problemer, kan vi ikke med vår beste vilje forstå at det fortsatt skal være fritt fram for elever å bruke mobiltelefon på skolen. Norge bør følge Macron og innføre et mobilforbud så fort som råd.