Lørdag 4. august 2018

AUFs etter alt å dømme kommende leder vil endre Arbeiderpartiets oljepolitikk:

Maner til klimakamp

UENIGE: Da Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte AUFs sommerleir på Utøya i går hadde han ingen oljegaver med til nestleder og trolig kommende leder i AUF Ina Rangønes Libak.

SEIERSSIKKER: Ina Libak blir trolig AUF-leder etter Mani Husseini. Første jobb etter det blir å vinne kampen om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja på Aps landsmøte.

AUF

– Vi ser at fylke etter fylke snur, og vi lå så godt an sist. Da fikk vi et kompromiss om Lofoten, Vesterålen og Senja (Lovese). Vi kommer ikke til å gi oss denne gangen, sier Ina Rangønes Libak.

Hun er i dag nestleder i AUF, med ansvar for klima- og miljøpolitikk, men det er hun ikke veldig mye lenger. På ungdomspartiets landsmøte i oktober går Mani Husseini av som leder. Etter det Klassekampen erfarer, er Libak så langt eneste lederkandidat.

Det betyr at hun sannsynligvis vil lede AUFs kamp for å endre Aps oljepolitikk. Kompromisset om oljeutvinning i Lovese skal erstattes med et klart vedtak om vern.

– Hvorfor er ikke dagens kompromiss bra nok?

– Det verner ikke nok. Hvert skritt på veien er en seier, så det var en seier å verne noe. Men når vi vet at man åpner området der det er mest olje, og som striden har stått om, er det feil.

AUF:

• Arbeidernes Ungdomsfylking er ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet. De har 13.000 medlemmer og ledes i dag av Mani Husseini.

• AUF avholder sitt landsmøte 18. til 21. oktober og skal der velge ny ledelse.

• Mani Husseini har varslet at han går av på landsmøtet i høst. Ina Rangønes Libak fra Akershus er eneste leder­kandidat.

Symbolsak

Libak liker ikke å bruke begrepet «symbolsak», men det er ingen tvil om at hun ser på Lovese som et nøkkel­spørsmål i hele miljødebatten.

– Det blir en test på hvor man setter grensa for olje­industrien. Vi mener at vi må ta mange tøffe valg på klima og miljø, for fornybarsamfunnet. Om man ikke engang klarer å sette en grense i de områdene, da er man dårlig stilt for å gjennomføre resten av klimapolitikken.

En seier i Lovese-saken vil være et skritt mot en langt mer offensiv politikk for feltet, som Libak ønsker seg: Stans i åpning av nye felt, en gradvis avvikling av olje­industrien, og innstramming i petroleumsskatteregimet.

– Er det en utfordring at dere her står mot deler av fagbevegelsen?

– Jeg tenker at vi har gjort for dårlig jobb i å snakke om hvordan vi skal holde folk i jobb og skaffe folk nye jobber samtidig som vi løser klimakrisa, sier hun.

– Jeg er ikke villig til å få mer arbeidsløshet for å redde klima. Arbeidsledighet er det farligste som kan skje i et samfunn. Men da har vi vært for dårlige til å legge planer for hvordan vi kan legge om og samtidig holde folk i jobb.

Ingen løfter fra Støre

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte AUFs sommerleir i går hadde han ingen oljegaver med til ungdommen. Han sa klart fra om at han var uenig i AUFs ønske om å ikke åpne nye olje- og gassfelter. Om Lovese nøyde han seg med å slå fast at det ikke har vært flertall for å åpne på Stortinget så langt.

– Og det vil neppe bli flertall for det framover heller, sa han.

– Det betyr at vi må kjempe hardt på landsmøtet. Det er jeg klar til å gjøre, sier Libak.

Solidarisk utgangspunkt

På Ap-landsmøtet vil også innvandrings- og integreringspolitikken bli et viktig tema. Libak synes debatten rundt Masud Gahrahkhanis innvandringsutvalg har kommet feil ut.

– Jeg hadde håpet at utvalget skulle presentere mange måter å skape verdens beste integrering på. Det vi trenger nå, er ikke nye innstrammingstiltak. Det er heller ikke det folk er ute etter. Vi vinner ikke på å presentere en stadig strengere politikk.

– Du tror ikke på dem som hevder at dagens asylsystem ikke er bærekraftig og urettferdig?

– Det er ikke farlig å ta en debatt om hvordan asylinstituttet kan bli bedre eller mer rettferdig, og hvordan man kan hjelpe flere. Men da må det være utgangspunktet, ikke å sende ut signaler om at man vil tukle med asylretten. Det vi skal være ute etter er mer solidaritet og rettferdighet.

Etter at Ap ikke maktet å vinne valget i 2017 har det gått trått for ørnen i norsk politikk. Libak ønsker seg en prinsippdiskusjon om hva det betyr å være sosialdemokrat i 2018.

– Ap må analysere hvem samfunnet er urettferdig for og ha en drøm for hvor vi vil. Det kan være at vi skal være et fornybarsamfunn samtidig som folk har jobb. En annen drøm er å få ned forskjellene. Eller at ungdom skal ha større tro på framtida enn det unge har i dag, og være mer fornøyde med seg selv og eget liv, sier hun.

Ut fra det tenker hun man så må meisle den konkrete politikken, der hun blant annet ser for seg gjeninnføring av arveavgift, fjerning av kontantstøtta og en skole mindre orientert mot testing og måling.

– Når jeg ser på hvor mange høyrepopulistiske partier som har vunnet makt, tenker jeg på hva vi kan gjøre for at sosialdemokratiet skal være de folk går til for å få løst det de opplever som problemer og for å finne en drøm om hvordan samfunnet kan bli bedre. Vårt fokus må være å være et alternativ, ikke sutre over at andre gjør det bra, selv om det kan være skremmende. Taper du valg, blir du ikke sviktet. Det er ingen rettighet å vinne valg. Vi sviktet velgerne, hva kan vi gjøre bedre?

palhel@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 26. september 2018 kl. 14.43