Tirsdag 7. august 2018 Lederen

Mata Hari

• Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har brutt sikkerhetsinstrukser og retningslinjer for statsråder, først ved at han ikke meldte fra om endrete ferieplaner før to dager etter at han ankom Iran og så ved å ta med seg jobbtelefonen til landet. Det samme skal ha skjedd ved et tidligere utenlandsbesøk. Dette er kritikkverdig og uheldig, og det er opp til statsminister Erna Solberg (H) hvordan hun vil reagere. I motsetning til det mange tror, sikkerhetsklareres ikke norske statsråder, og det er det mange svært gode grunner for. Samtidig har det i omtalen av denne saken kommet opp svært mye grums på sosiale medier og andre steder. Denne gangen er det ikke folk på høyresida som er de ivrigste, men såkalte liberale og venstreorienterte. Det bør vi ta sterkt avstand fra selv om det rammer en ledende Frp-er. Ja, kanskje nettopp derfor.

• På sosiale medier flyter det nå en stri strøm av konspirasjonsteorier og sexistiske kommentarer rettet mot Per Sandberg og hans kjæreste. Fullstendig uten dokumentasjon tas det for gitt at hun er etterretningsagent for Iran og forfører Frp-politikeren som en annen Mata Hari. Det snakkes både om honningfelle og musefelle og det som verre er. Her gis det fritt utløp for kjønns-, alders- og utseendediskriminering, sauset sammen med den groveste sexisme. Det merkelige er at folk som bare for kort tid siden mente det var håpløst av Donald Trump å trekke seg fra atom­rammeverket med Iran, nå nærmest har overtatt hans retorikk.

• Det har vært mye oppmerksomhet om høyreorienterte konspirasjonsteorier, og det slås med rette hardt ned på sexisme som begrenser menneskers frihet og utfoldelsesmuligheter. Og ja, Per Sandberg har ikke fulgt sikkerhetsrutinene og bør kritiseres for det, men det legitimerer ikke flommen av dritt som rettes mot ham og hans kjæreste. Sandberg har sagt og gjort mye som ikke har bidratt til et positivt syn på andre kulturer, men når han nå gir et lite bidrag, fortjener han ros og ikke ris. Høyreorienterte må sette ned grensepåler mot grums på høyresida, men det må sannelig også liberale og venstre­orienterte gjøre på sin kant.