Tirsdag 7. august 2018 Innenriks

Industritillitsvalgte vil stanse AUF:

Varsler ny oljeprotest

URO: Roar Abrahamsen sto i spissen for å mobilisere industri­arbeidere foran Ap-landsmøtet i 2017. Nå varsler han mer bråk. FOTO: MARGIT B. SELSJORD

PROVOSERT: Før Aps landsmøte i 2017 samlet industriarbeiderne seg til ­demonstrasjon mot vern av områder i nord. Nå er de provosert over AUFs varslede offensiv for vern.

OLJE

– Vi kan ikke ha en politikk på olje- og gassområdet som er så korttenkt at vi vedtar en politikk for bransjen i 2017 og så en ny i 2019, når vi samtidig sier at dette er en bransje som trenger stabilitet og forutsigbarhet, sier Roar Abrahamsen til Klassekampen.

Han er leder av Fellesforbundet avdeling 5 og var blant initiativtakerne til markeringen industriansatte hadde på Youngstorget ved Ap-landsmøtet i 2017. Da ble enden på visa at Ap landet på et kompromiss, med delvis vern av Lofoten, Vesterålen og Senja (Lovese). Nå har AUF varslet at kampen for å skrote kompromisset og gå for fullt vern kommer opp med full styrke på det kommende Ap-landsmøtet. Det kan føre til nye markeringer fra industrien.

– Vi er nok en del ute i miljøet som allerede snakker om hva vi skal gjøre, sier Abrahamsen.

Oljestrid i Ap:

• På Arbeiderpartiets landsmøte i 2017 vedtok partiet et kompromiss om olje- og gassutvinning. Vedtaket sier at utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land være petroleumsfri sone. Det såkalte Nordland VI-feltet åpnes for konsekvensutredning, mens beslutningen utsettes for områdene Nordland VII og Troms II.

• AUF har varslet at de vil gå inn for fullt vern av hele Lofoten, Vesterålen og Senja på partiets landsmøte i 2019.

En deal med Ap

Det er nettopp blant tillitsvalgte i LOs industriforbund at motstanden mot vern av Lovese har vært størst i Ap. Blant dem ble kompromisset sett på med betydelig skepsis, fordi de var bekymret for at det ville legge store begrensninger på petroleumsindustrien.

Men de endte opp med å støtte vedtaket, som seinere også fikk flertall på LO-kongressen. Abrahamsen mener det handler om tillit når vedtaket nå kan bli gjort om.

– Ap fikk full støtte fra oss på det kompromisset. Da opplever jeg at vi har en deal med Ap. Det er lov å være uenig, men jeg må ærlig talt si at når vi mobiliserer for full backing i 2017, og så ser at man er på vei bort fra kompromisset, hva skal vi stole på da? spør han.

– Det er helt unødvendig å dra opp denne diskusjonen når ingen regjering kommer til å sette igang virksomhet, spesielt etter det dårlige Ap-valget og splittelsen som kom med Acer.

Ser utviklingen

I ledelsen av Fellesforbundet, som organiserer de ansatte i leverandørindustrien, ser de at verneinteressene er på offensiven.

– Det er klart at AUF har vind i seilene slik situasjonen er i sommer. Jeg har også merket meg at Bodø, som har hatt samme politikk som oss, med å kombinere vern med aktivitet, har endret syn, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Hva blir konsekvensene om AUFs linje vinner flertall?

– Olje- og gassvirksomheten står og faller ikke på dette. Men i dag er det ikke store prosjekter etter 2021. Deler av leverandørindustrien vil ikke se sektoren som forutsigbar om Lovese blir lagt dødt. Det kan få negative konsekvenser for investeringer. Det som ikke kommer fram er at arbeidsplassene i leverandørindustrien ligger i distriktene, ikke i Oslo, Bergen eller Trondheim. Dette er høykompetanse som er plassert så man kan ha spredt bosetting.

Attraktivt område

Kompromisset i Ap innebar vern av de mest kystnære områdene i Lovese, men åpnet i praksis for konsekvensutredning av utvinning i Nordland VI-blokken. Det er viktig, påpeker leder av oljearbeiderforbundet Industri Energi Frode Alfheim.

– Jeg står fremdeles på at vi har behov for tilgang på nye leteareal, og vi er samstemte i næringen om at Nordland VI er området som har størst sjanse for store funn. Jeg mener kompromissvedtaket var godt, sier han.

Han viser til at det er åpnet for leting i store felter i Barentshavet.

– Det er veldig mye som settes på ett kort. Finner man ikke noe av størrelse som gir flere feltutbygginger, vil aktiviteten gå ned. Etter 2025 vil vi ha nedgang i produksjon. Da begynner statens inntekter å bli truet.

Ikke skjemmende

Lørdag uttalte lederkandidat i AUF Ina Libak til Klassekampen at vern av Lovese er en «test på hvor man setter grensa for oljeindustrien».

Den logikken er ikke Alfheim med på.

– Vi driver en næring som er sikker og legitim. Jeg kommer fra Nordland, en øykommune i havet der vi har petroleumsvirksomhet. Jeg kan ikke si at det har skjemt naturopplevelsene. Det er heller ikke i fjæresteinene vi skal bygge. I kompromisset er det en vernesone på 55 kilometer, og det er en god margin. Vi må ikke komme i den situasjonen at vi setter næringer opp mot hverandre i nord, sier han.

– Hva vil skje fra deres side framover?

– Jeg er spent på reaksjonene i industriforbundene i LO fram mot landsmøtet. Det var en voldsom mobilisering sist. Jeg forventer harde diskusjoner.

paalh@klassekampen.no

Jørn Eggum
Frode Alfheim