Lørdag 11. august 2018 Debatt

Kunst eller rasisme?

ISRAEL

Finn Graffs karikaturtegning i Dagbladet 7. august skapte voldsomme reaksjoner. Israels ambassade i Oslo krever en unnskyldning overfor alle jøder. Lederen for det mosaiske trossamfunnet Ervin Kohn kalte karikaturen antisemittisk. På spørsmål om hvorfor det er antisemittisk svarer han «på grunn av hakekorset, svastikaen som er midt på tegningen. Nazismen var representert av en rasistisk ideologi».

Det er lett å forstå alle disse reaksjonene, spesielt i en tid der rasismen, antisemittismen, og islamhets florerer i offentligheten og i sosiale media. Problemet er at kritikk mot Israel ikke uten videre kan avfeies som antisemittisme. Hvis rasisme skal brukes som kriterium, er det fullt anvendbar på den politikken Israel, med Netanyahu som statsminister, fører mot palestinerne.

Det er nettopp bakgrunnen for tegningen i Dagbladet som er en kritikk av det religiøst-rasistiske vedtaket i Knesset om Israel som en jødisk stat. Karikaturkunsten bør i hvert fall få lov å sette slike situasjoner på spissen, det er dens oppgave og særuttrykksform.

karimessahli@hotmail.com

Artikkelen er oppdatert: 27. september 2018 kl. 08.57