Onsdag 22. august 2018 Lederen

De tre apene

• Joakim Møllersen, redaktør for nettstedet Radikal Portal, hevder i et innlegg at Klassekampen har gitt «fødselshjelp» til «det rasistiske ytre høyre». Intet mindre. Foranledningen til kraftsalven er et møte vi arrangerte under Arendalsuka, der et panel med Helge Lurås fra Resett, Elin Ørjasæter, aktuell med boka «Løsarbeidersamfunnet», politisk kommentator i Dagbladet, John Olav Egeland, og Klassekampens redaktør diskuterte «Motstrøms- og mainstream-media». Møllersen mener både Ørjasæter og Lurås burde ha vært utestengt fra panelet. Heller ikke «liberaleren» Egeland synes å ha tilstrekkelig høyt nivå. Vi kritiseres også for at Hans Rustad i Document.no og Hege Storhaug i Rights.no har vært intervjuet i avisa og fått på innlegg.

• Radikal Portal fører åpenbart arkiv over hva folk tidligere har sagt og ment, og ja, Elin Ørjasæter har sagt dumme ting – i likhet med de fleste av oss – men skulle det utelukke henne fra all framtidig debatt? Venstresida har ingenting å tjene på en osteklokkestrategi der man bare forholder seg til godkjente meninger fra folk man i utgangspunktet er enig med. Skal venstresida bli en sterk samfunnsmessig kraft, må den derimot utsette seg for alle typer synspunkter. I Sverige har man valgt en strategi der man verken har forholdt seg til høyre­populistene, deres meninger eller saksfeltene de utnytter. Det er en strategi som kan problematiseres, ikke minst når de som skulle isoleres nå har 20 prosents oppslutning.

• I Klassekampens nyere historie har kravet om å stenge andre meninger ute vært en gjenganger. Hvis vi trykker et innlegg av EU-tilhengeren Jürgen Habermas eller en tale av Vladimir Putin, er det feil. Like galt er det å slippe til folk som mener noe feil om kjønn. Å følge slike råd ville snevre inn avisa og gjøre den til et kraftløst redskap i samfunnsdebatten og opinionskampen. Vi vil bidra til et bredt flertall for en solidarisk og antirasistisk politikk, men å gjøre som de tre vise apene, som ikke ville se noe ondt, ikke høre noe ondt og ikke si noe ondt, er en svært dårlig strategi for å oppnå dette. Radikal Portal får gjøre som de vil, men vi har ingen planer om å skalke lukene.