Tirsdag 28. august 2018 Politikk

Norges Offisersforbund sier de er skuffet og overrasket etter gårsdagens terrorhøring på Stortinget:

Ny HV-sjef høster kritikk

NY MANN, NY FORKLARING: HV-sjef Eirik Kristoffersen sier til Klassekampen at han kan løse Heime­vernets oppdrag med de soldatene han har til rådighet, som er 38.000. Her er han fotografert under gårsdagens høring om terrorsikring.

HØRING: Heimevernet har fått ny sjef – som ikke deler forgjengerens bekymring for soldatmangel. Norges Offisersforbund er kritisk.

Terror- Sikring

I gårsdagens terrorhøring på Stortinget kom det helt nye signaler fra Heimevernets (HV) ledelse om tilstanden i forsvarsgreinen.

I fjor sa avtroppende HV-sjef Tor Rune Raabye til Klassekampen at han vurderte å trekke seg i protest mot at bemanningen i Heimevernet skulle kuttes til 38.000 soldater. Siden har Raabye gått av med pensjon og blitt erstattet av Eirik Kristoffersen.

Under gårsdagens stortingshøring var Kristoffersen klar på at antall HV-soldater ikke er noe problem for ham:

– Jeg skal ikke kommentere hva Raabye har sagt og mener. Og jeg er enig med det Riksrevisjonen sier, for å understreke det. Når det gjelder om jeg har fått de ressursene jeg trenger, vil jeg si at det har jeg fått, for vi trener det vi er pålagt å trene av nettopp Stortinget, sa Kristoffersen i går.

Det står i sterk kontrast til det den forrige HV-sjefen sa i en tilsvarende høring i fjor. På spørsmål fra Martin Kolberg (Ap) om han hadde det han trengte, var svaret «nei».

Beredskapshøringen:

• I går holdt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpen høring om Riksrevisjonens rapport om såkalt objektsikring, altså å beskytte bygninger, strømforsyning eller vannressurser.

• Blant deltakerne var forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen og Heimevernets sjef generalmajor Eirik Johan Kristoffersen.

• I krig har styrker fra Heimevernet ansvar for å sikre sivile og militære nøkkelobjekter. I fredstid kan politiet anmode om bistand fra heimevernsstyrker for å sikre objekter.

Svekket heimevern

Bakgrunnen for høringen er en fersk rapport fra Riksrevisjonen som påpeker «svært alvorlige» mangler ved regjeringens arbeid med å sikre mål som er avgjørende for stats- og samfunnssikkerheten. Det innebærer politiets og Forsvarets egne bygninger, samt bygninger med viktig symbolverdi og kritisk sivil infrastruktur som for eksempel vannverk, strømforsyning og datasentraler.

I rapporten heter det også at det er svakheter ved Heimevernets operative evne, og det blir påpekt at bemanningen i HV er lavere enn det Stortinget har forutsatt.

Offisersforbundet steiler

De nye signalene fra HV fikk Norges Offisersforbund til å kvekke til.

– Jeg er overrasket og skuffet over svarene forsvarssjefen og sjefen i Heimevernet kom med i høringen. Vår opplevelse, basert på tilbakemeldinger fra tillitsvalgte i Heimevernet, er at det er for få soldater i Heimevernet. De melder om at det er for få til å gjøre jobben man er satt til, på en skikkelig måte, sier forbundsleder Torbjørn Bongo.

Heimevernets nye sjef var i gårsdagens høring likevel klar på at manglene i HV står på kvalitet, som mer trening, og ikke kvantitet, altså antall soldater.

– Jeg forholder meg til antallet soldater som er vedtatt av Stortinget, som er 40.000, og ikke noen ønskeliste om at vi burde hatt 50.000, 60.000 eller 70.000 soldater. Og jeg kan si i dag at jeg med de 40.000 kan løse de oppdragene jeg er pålagt, sa HV-sjef Kristoffersen til kontrollkomiteen i går.

Overfor Klassekampen forklarer Kristoffersen Riksrevisjonens merknad om bemanningen med at om lag 10 prosent av den samlede HV-styrken pensjoneres hvert år.

– Det kommer veldig ulike signaler fra deg og forgjengeren din?

– Vi er forskjellige folk, da.

– Har oppdraget endret seg fra da Raabye var HV-sjef?

– Nei, det er ingen endring i oppdragsporteføljen.

– Din forgjenger vurderte å gå av i protest om han ikke fikk flere soldater enn de 38.000?

– Jeg har ingen ambisjon om å gå av i hvert fall.

«Politisk korrekt»

Forbundsleder Bongo i Offisersforbundet ser annerledes på situasjonen.

– Heimevernet har fått et pålegg om å redusere antallet soldater, samtidig som antallet skjermingsverdige objekter har økt. Jeg kan ikke forstå hvordan forsvarssjefen og sjefen i Heimevernet da klarer å regne seg fram til at dette går bra, legger han til.

– Den forrige HV-sjefen ga et helt annet bilde enn den nye sjefen nå gjør. Hva tror du er grunnen til det?

– De er nok ulike som personer. Jeg velger å tolke det som at den nye HV-sjefen er opptatt av å svare mer politisk korrekt enn sin forgjenger. Jeg er oppriktig spent på hvordan hans soldater vil reagere på dette.

politikk@klassekampen.no

Mener penger ikke ville hjulpet

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen deltok på høringen og mener ikke det er penger som ville løst beredskapsmanglene i sektoren raskere.

– Det tror jeg ikke nødvendigvis, for det tar tid å bygge opp kompetanse på hvordan dette gjøres. Vi må sende de ulike oppdragene ut på offentlige anbud. Vi må sikkerhetsklarere de selskapene som skal gjøre en jobb for oss. Det er mange forhold som bidrar til at dette tar tid – ikke økonomien alene, sier Bruun-Hansen.

Han friskmelder ikke beredskapen:

– Vi sa for at par år tilbake at Forsvarets beredskapsevne ikke var tilfredsstillende. Vi har bedt om betydelige ressurser fra Stortinget for å bedre denne beredskapen. Dette jobber vi med. Beredskapen blir stadig bedre, men det er en stund til vi kan si at den er god nok.