Fredag 31. august 2018 Kultur og medier

Konkurransetilsynet advarer regjeringen mot å utvide fastprisperioden for bøker til et helt år etter utgivelse:

– Gavepakke til forlagene

BRYR SEG IKKE OM SALG: Hvis regjeringen forlenger fastprisperioden for bøker, kan det bli slutt på bokhandlenes store maisalg. Det bekymrer ikke bokkunde Hans Flaatten: – Pris er ikke avgjørende, sier han.

Regjeringens forslag om å forlenge fastprisordningen vil gi høyere bok­priser for kundene, advarer Konkurransetilsynet. Forleggerforeningen avviser påstanden.

Bøker

Igjen blusser det opp strid om norsk litteraturpolitikk etter at Klassekampen onsdag meldte at regjeringen vil utvide fastprisordningen for bøker.

Mens forslaget blir mottatt med stående ovasjoner fra bokbransjens interesseorganisasjoner, er Konkurransetilsynet sterkt imot.

– Det er ingen hemmelighet at vi har vært negative til bokavtalen over lang tid. Med de foreslåtte endringene frykter vi at de negative virkningene av bokavtalen vil bli enda sterkere for norske forbrukere, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

– Dette kan bli en gavepakke til forlagene på bekostning av norske forbrukere.

Forlenger fastprisen:

• Regjeringen vil utvide fastprisen på bøker til å gjelde i ett år fra utgivelsesdato.

• I dag er det fastpris fram til 1. mai påfølgende år, med mulighet for inntil 12,5 prosent rabatt.

• To av tre bøker vil få lengre fastprisperiode med det nye forslaget.

Viser til naboland

De foreslåtte endringene ble lagt fram på et møte sist fredag mellom kulturminister Trine Skei Grande (V), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og lederne av landets bokbransjeforeninger.

Mens fastprisperioden i dag gjelder fra utgivelsesdato til 1. mai året etter, ønsker regjeringen at den skal gjelde i et helt år fra og med utgivelsesdato. Dette vil medføre at to av tre bøker får en lengre fastprisperiode enn i dag.

Konkurransetilsynet mener fastprisordningen virker stikk i strid med sin hensikt om å stimulere til mer mangfold og økt lesning.

– Erfaringene fra Danmark og Sverige tyder på at dersom man opphever reguleringen og innfører fri prissetting, så fører det til lavere priser og at man samtidig opprettholder mangfoldet, sier Nese.

Han mener det finnes bedre og mer målrettede tiltak for å ivareta hensynet til forfatternes inntekter.

– Vi anerkjenner de kulturpolitiske målsettingene. Men man bør heller benytte andre og mer direkte virkemidler, som stipender og innkjøpsordninger, i stedet for å unnta en hel bransje for fri konkurranse, sier Nese.

– Noen få titler dominerer

Også da forrige bokavtale ble fornyet i 2016, viste Konkurransetilsynet til erfaringene fra Danmark, hvor fripris er blitt gradvis innført etter et folketingsvedtak i 2000. For å overvåke utviklingen nedsatte regjeringen et utvalg som gir ut årlige rapporter om rikets litteraturpolitiske tilstand.

Førsteamanuensis Tonje Vold ved Oslomet er norsk representant i det danske litteraturpanelet. Hun mener det blir for enkelt når Konkurransetilsynet tar utvalget til inntekt for sitt syn på fastprisen.

– Det blir for lettvint å konkludere med at frie priser ikke truer det litterære mangfoldet i Danmark, sier Vold.

– Utvalget har blant annet påvist at det finnes regionale forskjeller på hvilke titler som er tilgjengelige.

Forfatteres og oversetteres levekår i det danske boksystemet er heller ikke enkle, påpeker hun.

– Vi har også sett hvordan de små forlagene gjennomgående har problemer med å komme til i bokhandlere og i mediene. Noen få titler dominerer, sier Vold.

At Konkurransetilsynet ikke er begeistret for regjeringens utspill, kommer ikke overraskende på administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen.

– Argumentene fra den kanten er velkjente. Men til tross for denne motstanden har Næringsdepartementet og Kulturdepartementet i alle år siden etterkrigstida ment at denne måten å regulere bokbransjen på, er til det beste for norske boklesere, sier Einarsson.

Einarsson, som er økonom av utdanning, mener Konkurransetilsynet tar feil i sin analyse av bokmarkedet.

– Tilsynets vurdering er hektet på en gammel og utdatert konkurranseteori. I et bokmarked, som består av helt unike produkter, er det andre faktorer som fremmer konkurranse enn i et «vanlig» marked, sier Einarsson.

I ekspertutredningen «Til bokas pris», som ble overlevert regjeringen i 2012, står det blant annet at det ikke kan dokumenteres at fripris gir lavere priser i gjennomsnitt eller salg av flere bøker.

– Jeg tror ikke på det Konkurransetilsynet hevder, at fripris gir lavere priser og like mye mangfold. I mange land i Europa er det innført boklov og fastpris, uten at det ser ut til å være til hinder for utbredelse av god litteratur til en rimelig pris, sier Tore Slaatta, som bidro til rapporten i 2012.

Han er nå i permisjon fra jobben som generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening for å skrive bok om det europeiske bokmarkedet.

– Fripris gir flere stordriftsfordeler, som igjen fører til en monopolisering av forlagsbransjen. I Sverige og Danmark er henholdsvis Bonnier og Gyldendal meget dominerende. Denne skeivheten i konkurransen har vi ikke i Norge, med fire litt større forlag og et stort mangfold av småforlag.

jonas.braekke@klassekampen.no

Ser ikke på prisen

– Har jeg lyst på en bok, så kjøper jeg den. Pris er ikke avgjørende, sier Hans Flaat­ten.

Klassekampen møter medisinprofessoren i Tanums hovedfilial i Oslo, der han ser på bøker om Island, «favorittreiselandet».

– Følger du med på når det er boksalg?

– Nei, da jeg var student var det viktig, men ikke nå. Men jeg gransker antikvariatslistene. Jeg leser helst natur- og kulturhistorie, og der er det mer å hente i antikvariater enn på for eksempel mammutsalg, sier Flaatten.

– Kjenner du til fastprisordningen, og det at fjorårets bøker blir billigere fra 1. mai hvert år?

– Jeg har hørt om det, men det er ikke noe jeg har satt meg inn i eller forholdt meg til.

Hos Ark på Egertorget i Oslo snakker vi med Masome Nejad. For den bokelskende sykepleieren er pris viktig.

– Bøker er dyrt i Norge. Nå vil jeg gjerne lese den siste boka til Jojo Moyes, men må vente til den kommer i paperback, sier hun.

Nejad leser helst romaner og filosofisk orientert litteratur.

Heller ikke hun kjenner reglene for bokprising.