Mandag 10. september 2018 Debatt

Er vi en del av Norge, Erna?

SVAR SKYLDIG: Er det riktig at tilbakekallelse av statsborgerskap ikke skal domstolsbehandles? FOTO: GORM KALLESTAD, NTB SCANPIX

STATS­BORGERSKAP

Jeg var et barn da jeg kom til Norge sammen med mine foreldre og to søsken i 1990. Vi kom til Norge da Kong Harald var kronprins og flyplassen het Fornebu.

Vi kom før to millioner nordmenn var født. Vi fikk våre statsborgerskap i 1997.

I 2012 fikk vi et varsel fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om at statsborger­skapene våre skulle trekkes tilbake. Min første tanke var: Hvor skal vi dra?

Det gikk fire år. I 2016 fikk vi et nytt brev fra UDI der det sto at statsborger­skapene våre var trukket tilbake. Våre statsborgerskap.

Vi var da en familie på 12.

Mine søsken og jeg har dannet våre egne familier. Våre barn er på samme alder som det vi var da vi kom i 1990. Tre generasjoner rammes for en feil UDI mener våre foreldre gjorde en gang for 28 år siden.

Vi anket til Utlendingsnemnda (Une), og der står saken. Den er satt i bero som følge av et vedtak Stortinget gjorde der de ba regjeringen om et nytt regelverk som skal si at alle tilbake­kallelsessaker skal stilles i bero. Nok en gang er livene våre satt på vent. Nå må nok være nok. Vi kommer ikke videre uten en politisk løsning, og den må komme snart. Vi takker flertallet på stortinget som gikk inn for et nytt regelverk med domstolsbehandling av tilbake­kall av statsborgerskap. Men vi trenger også en foreldelsesfrist. Ikke fordi vi skal få tilgivelse for å ha løyet. Vi har ikke løyet.

Men fordi vår sak og andre liknende saker ikke kan avgjøres når det har gått så lang tid. Bevisenes stilling svekkes. Slik er det i straffesaker, men ikke i vår sak. En som har begått en terrorhandling kan nå bli fradømt statsborgerskapet, men bare hvis han har dobbelt statsborgerskap, og det skjer ikke dersom saken er foreldet, og det skjer ikke dersom saken er foreldet. Terrorister har bedre rettsvern enn oss.

Kjære alle partiledere:

Jeg vil gjerne møte dere alle sammen. Kan dere gi meg ett godt argument for at dette ikke er urettferdig? Jonas Gahr Støre sier at «alle skal med». Da lurer jeg på: Er vi en del av alle? Så vil jeg spørre Erna Solberg. Du sier: «Vi tror på Norge». ­Er vi en del av Norge?

Trygve Slagsvold Vedum sier: «Vi tror på hele Norge». Hvor er vi? Er vi utafor grensen? Siv Jensen sier: «Vi er for folk flest». Hvem er folk flest? Kan alle være folk flest?

Kjære partiledere:

Ta saken i deres egne hender. Få oss ut av det politiske spillet. Vi vil ikke være en del av det lenger. Lytt til ungdoms­partiene, framtidas politikere. Både AUF og Unge Høyre går inn for en foreldelses­frist.

Høyres landsmøte har sagt at de vil vurdere det. Hvor blir det av vurderingen?

Til slutt: Mange av Aps fylkesledere er for en foreldelsesfrist. Jeg stoler på at Migrasjonsutvalget til Arbeiderpartiet går inn for det, og at det blir partiets politikk.

15. oktober får Mahad Abib Mahamud ankesaken sin opp for Lagmannsretten.

Vi ønsker ham lykke til!

Vi trenger rettferdighet.

Klassekampen kjenner identiteten til innsenderen. Han har bedt om å være anonym av hensyn til sine barn.