Torsdag 13. september 2018 Lederen

Varslersaken

• Toppledere i Utdanningsetaten i Oslo har levert inn et varsel mot sittende byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen gjennom Oslo kommunes sentrale varslerordning. Det framgår i en artikkel i Aftenposten i går, hvor varslerne hevder at byråden krenker, skremmer og ydmyker topp­ledere i Osloskolen. Det er det andre varselet i etaten på få år. For fire år siden varslet tre ledere i den samme ledergruppa om «en kultur for mistenksomhet, mistillit og engstelse», men den gang var varselet rettet mot direktør for Utdanningsetaten, Astrid Søgnen. I en ledergruppe på 18 personer har altså minst fem toppledere varslet om svært alvorlige saker, bare med ulikt utgangspunkt og adressat.

• Varslene viser at noe er fullstendig galt i toppledelsen i Norges største etat, som har 15.000 ansatte og ansvar for å utdanne alle hovedstadens unger. I Aftenpostens sak framgår det også at byråden har bedt en rektor i Oslo henvende seg til SV med informasjon om skoledriften, for slik å unngå journal­føring og offentlig innsyn. Det kan tolkes dit hen at hun vil holde informasjon borte fra offentlig­heten, men kan også bety at hun frykter at Oslo-rektorene ikke tør være åpne i sporbare dokumenter. Det er i så fall en virkelig skandale, som bør gå rett inn i arbeidet med ytringskulturen i Osloskolen.

• Det at byråkrater i en etat varsler om politisk ledelse, er høyst uvanlig. Det får også alvorlige konsekvenser for samfunnsstyringen. Byråden er satt til å styre etaten; det er slik vårt demokrati er skrudd sammen. Politisk ledelse staker ut kursen, og så følger embetsverket opp. Problemet oppstår om byråkratene opprettholder arbeidsformer på tross av politiske signaler. Inga Marte Thorkildsen bekreftet i går i Nett­avisen at samarbeidet med Utdanningsetaten i Oslo har vært dårlig over tid. Det dreier seg om motvilje til å gjennomføre ny politikk. Da er det embetsverket som må vike. Politikere byttes ut i valg, og for det rødgrønne byrådets del kan det skje allerede neste høst. Nå vil en del av mandatperioden i stedet gå bort til varslingssaken. Det er ikke holdbart. Byrådet må komme til bunns i saken.