Lørdag 15. september 2018 Lederen

Hyklersk

• «Dette betyr slutten for internettet slik vi kjenner det», tvitret Fredrick Federley, medlem av Europaparlamentet for det svenske Centerpartiet denne uka. Onsdag vedtok EU-parlamentet et direktiv om opphavsrett som skal sikre at opphavsmennene, eller «opphaverne» som det heter nå, skal få betalt når deres verker spres på Youtube, Google og Facebook. Opphavsrettsdirektivet er ikke bare en seier for musikere, forfattere, filmfolk og kunstnere, men også for forlag, plateselskaper og mediebedrifter. Forslaget fra Europaparlamentet har møtt sterk motstand, ikke minst fra teknologigigantene som tjener milliardbeløp på å utnytte andres åndsverk. Plate- og mediebransjen og musiker- og kunstnerorganisasjoner har, sammen med rettighetsorganisasjoner som Tono, kjempet innbitt for forslaget, mens Facebook og Google, som har som forretningsidé å tjene penger på andres innhold, har vært mot. Billboard forteller at Google, som står bak Youtube, brukte 300 millioner kroner bare i 2016 på lobbyvirksomhet overfor EU for å stoppe vedtaket. En kan regne med at beløpet og antallet lobbyister har økt betraktelig siden da.

• Å omdøpe gigantenes kamp for egen profitt og maktposisjon til en frihetskamp må karakteriseres som hyklersk og propagandistisk «doublespeak». Det snakkes om det frie nettet, men den største trusselen mot personvernet, mediemangfoldet, ytringsmulighetene og det frie kulturlivet kommer fra disse drakene, som har utviklet seg til verdensomspennende monopolister med full kontroll over brukeratferd og personopplysninger. De kan med et tastetrykk stoppe alle ytringer, politiske meninger og kulturuttrykk de ikke liker. En grunnleggende forutsetning for fri meningsutveksling og mangfold er at inntektene fra medie- og kulturbruk går til produsentene og «opphavere» og ikke sluses til skatteparadiser på Caymanøyene og velfylte konsernkontoer i New York eller Palo Alto. Vi slutter oss til bransjeorganisasjonen News Media Europa som i en pressemelding skriver: «Dette er en seier for rettferdigheten og en formell anerkjennelse av at gratispassasjerer på andres innsats er uakseptabel.»