Tirsdag 18. september 2018 Økonomi

Equinor sprenger rammene for Enovas støtteordning i sin plan for flytende havvind:

Havvind møter motvind

TurbintrøbbeL: Equinors direktør Eldar Sætre på oljeplattformen Troll A. Selskapet truer med å revurdere sitt havvindprosjekt hvis det ikke får milliardstøtte fra staten. Foto: Harald Pettersen, Equinor

MEGAPROSJEKT: Equinor søker Enova om 2,5 milliarder i støtte for å elektrifisere to oljefelt med havvind. Det tilsvarer hele Enovas støttepott i fjor.

havvind

Equinor ønsker å elektrifisere Gullfaks- og Snorrefeltene med flytende havvindmøller. Dette kan gjøre disse plattformene til de første i verden som får strøm fra flytende havvind. I tillegg kan det spare CO2-utslipp tilsvarende 100.000 privatbiler.

For å realisere prosjektet har Equinor søkt om 2,5 milliarder kroner i støtte fra Enova, som forvalter midlene fra Klima- og energifondet. Går søknaden gjennom, vil Equinor i praksis ta hele den årlige potten. I 2017 delte Enova ut 2,6 milliarder kroner.

Men det er lite trolig at Enova vil bruke hele potten sin på ett enkeltstående prosjekt.

Flytende havvind:

I fjor åpnet Equinor verdens første flytende vindpark offshore, «Hywind Scotland», med 253 meters vindmøller.

• Nå vil selskapet knytte flytende havvind til olje- og gassplattformer, med prosjektet «Hyvind Tampen».

Åtte turbiner kan dekke 35 prosent av kraftbehovet til fem plattformer på Snorre- og Gullfaksfeltet.

Parken skal koste fem milliarder kroner. Equinor har søkt Enova om å dekke halvparten.

Budsjetterer med støtte

Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova bekrefter å ha mottatt Equinors søknad, men vil ikke si noe om hvor lang tid prosessen vil ta eller hva resultatet vil bli. Han tror ikke det er sannsynlig at alle Enovas midler brukes på ett prosjekt:

– Nei. Vi forvalter nasjonens penger, som skal gå til å bygge et best mulig samfunn på veien mot lavutslippssamfunnet og må vurdere om dette er det beste tiltaket, sier Flakne.

Equinor har på sin side budsjettert med pengene fra Enova. Den endelig beslutningen om å investere i prosjektet tar Equinor først neste år, men dersom Enova-søknaden ikke går gjennom, er det mer usikkert om havvindmølleparken rekker å stå ferdig til 2022, som planlagt.

– Vårt regnestykke er basert på at søknaden til Enova går igjennom. Selv når vi regner med Enova-støtten, har vi fortsatt ikke et prosjekt som går i pluss, sier prosjektdirektør Olav-Bernt Haga i Equinor.

Prosjektet som bærer navnet Hywind Tampen har en foreløpig investerings- og utviklingskostnad på fem milliarder norske kroner. Hittil har de fått tilslag fra Nox-fondet, som gir 566 millioner til de flytende havvindmøllene.

– Om Enova lander på en lavere andel, må prosjektet vurderes på nytt. Det er totaløkonomien som avgjør om vi kan sette i gang dette prosjektet, sier Haga.

Må kutte kostnader

Selv med støtten fra Enova i boks vil Equinor måtte kutte i kostnadene:

– Vi har en forventning om å redusere kostnadene med 20 prosent, men kan ikke love superprofitt på dette prosjektet, sier Haga.

Havvindteknologien er i rivende utvikling. Turbinene i havvindmøller blir stadig mer potente, og rotorene og høyden skaleres opp.

– Denne teknologien er i en utviklingsbane som gjør det spennende for industrien å melde seg på nå, sier Haga, som mener prosjektet kan være et skritt på veien til en ny industri for Norge.

På land og på grunna er det kamp om plassen for vindmøller – og vindmøllene må spesialtilpasses til hvert enkelt steds topografi. På store dyp er det mindre kamp om plassen og turbinene kan masseproduseres i serier, uten å ta hensyn til hvordan bakke- eller bunnforholdene ser ut.

– Er prosjektet realistisk?

– Ja, forutsatt at vi klarer å gjenskape den samme kostnadsutviklingen vi har sett innenfor bunnfaste vindmøller hvor man har gått fra å være tungt subsidiert til å levere til markedspris, sier Haga.

Enova eies av Klima- og miljødepartementet, som sier at de ikke vil kommentere enkelttildelinger.

fridag@klassekampen.no

Forsker frykter at prosjektet flagges ut

– Dette prosjektet er unikt i verdenssammenheng. Vi risikerer å gi fra oss muligheten til å utvikle en ny industri med en sterk leverandørindustri, sier John Olav Tande, sjefsforsker for havvind ved Sintef.

Han vil ikke mene noe om saksbehandlingen hos Enova, men sier at det er viktig for Norge å få på plass en demopark for offshore flytende vind.

– Det vil gi bedre konkurransevilkår for norske aktører og leverandører som kan vise seg fram, sier Tande.

Om Equinor ikke får støtten de har regnet inn i prosjektet og må revurdere prosjektet her i Norge, kan det gå ut av landet, tror Tande:

– Man risikerer at det ikke blir bygget, og det vil være synd. Eller at det blir realisert et annet sted. Det er mange land som har både olje- og gassinstallasjoner og havdyp som kan passe for flytende vind, for eksempel England. Hvis de tar ledelsen, mister norske leverandører et mulig fortrinn, sier Tande.

Han kaller prosjektet «et viktig klimabidrag» og tror teknologien som utvikles har potensial både i Norge og i utlandet.

– Det er to ting som skal til, forskning og et marked. Det er viktig å få koplet forskning og innovasjon på prosjektet så vi, altså Norge, kan få maks nytte av prosjektet.

NY INDUSTRI: Equinor vil bygge flere flytende vindmøller som denne i Åmøy­fjorden utenfor Stavanger. 8Foto: Hild Bjelland 8Vik, Equinor