Onsdag 19. september 2018 Kultur og medier

• Byrådet i Oslo innfører tilskuddsordning for lokalaviser • Reklamefinansierte nettaviser kan også få støtte

Gir støtte til Oslo-aviser

VIND I RYGGEN: Bydelsavisene til Karl Andreas Kjelstrup (til venstre) (Nordre Aker avis/Sagene avis) og Fredrik Eckhoff (Akersposten) har til sammen 70.000 unike brukere og 200.000 sidevisninger i uka. Nå vil kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) gi dem pressestøtte.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) vil opprette en egen pressestøtteordning for Oslo-aviser. – Vi ønsker en bredere offentlighet av hensyn til lokal­demokratiet, sier hun.

Medier

Under kommunevalgkampen for tre år siden gikk daværende byrådslederkandidat Raymond Johansen (Ap) ut i mediene med et uvanlig ønske: Han etterlyste mer kritisk lokaljournalistikk, gjerne rettet mot politikere og andre beslutningstakere.

«I dag er det nærmest ‘risikofritt’ å være styrende politiker i Oslo, sånn bør det ikke være», skrev han i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Når byrådet i neste uke legger fram sitt forslag om budsjett for 2019, ligger det inne tre millioner kroner til en flunkende ny pressestøtteordning, trolig den første i sitt slag i Norge.

I første omgang foreslår byrådet en forsøksordning fra 2019 til og med 2021 for til sammen ni millioner kroner, men som kan bli utvidet dersom den blir en suksess.

– Oslo har mange hvite flekker på mediekartet. Det er liten tvil om det er for få redaktørstyrte medier som dekker byen lokalt, og at det er for mange nyhetssaker som går under radaren, sier kultur­byråd Rina Mariann Hansen.

Pressestøtte for Oslo-aviser:

• SV- og Ap-byrådet i Oslo vil opprette en ny tilskuddsordning for lokalaviser i Oslo fra og med neste år.

• Foreløpig er tre millioner kroner satt av i budsjettet for 2019 og tre millioner i de to neste årene.

• Ordningen er ment for redaktørstyrte medier som dekker Oslo redaksjonelt, også for gratis nettaviser.

Krevende marked

I Nydalen i Oslo møter kulturbyråden to redaktører for hver sin nettbaserte bydelsavis, som har vist at det er mulig å klore seg fast i det vanskelige markedet for lokalaviser i hovedstaden.

Karl Andreas Kjelstrup er redaktør for Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis, ultralokale nettaviser for de om lag 90.000 innbyggerne i to av Oslos bydeler.

– Uten pressestøtte eller eiere i ryggen må vi drive veldig kostnadseffektivt. Da går det så vidt rundt. Men vi mener at vi fyller en viktig samfunnsfunksjon ved å følge saker i lokalmiljøet som vi vet leserne våre er opptatt av, sier Kjelstrup.

Oslo har en lang historie med lokalaviser som har gått over ende. Gratisavisene Oslo­posten og Avis1 forsvant i henholdsvis 2002 og 2006. Aftenposten Aften ble lagt ned i 2012, mens Amedia kuttet sin bydelsavissatsing i 2014. Rina Mariann Hansen håper presse­støtteordningen som byrådet nå foreslår, skal bidra til mer stabilitet og langsiktighet for lokalmedier i Oslo.

– Det er viktig av demokratiske hensyn å bygge en bredere Oslo-offentlighet med flere stemmer enn det som er tilfellet i dag. En form for tilskuddsordning for lokalmediene kan bidra til dette, sier Hansen.

– Dersom vi skulle motta presse­støtte fra Oslo, vil vi få økt økonomisk trygghet og slippe å drive fra dag til dag, sier Karl Andreas Kjelstrup.

– Blir ikke rike

Redaktørkollega Fredrik Eckhoff blåste nytt liv i Akersposten i 2016, etter at medie­konsernet Amedia hadde lagt ned sin lokalavissatsing «ditt­Oslo» med flere sonede utgaver. I den nye utgaven kommer Akersposten kun i digitalutgave, med innbyggerne i Ullern og Vestre Aker bydel som målgruppe.

Nettavisene til Eckhoff og Kjelstrup har ingen betalingsmur og er finansiert utelukkende med annonseinntekter. Omsetningen for hvert av de to «mediehusene» er rundt halv­annen millioner kroner i året, det vil si omtrent nok til å brødfø en skrivende redaktør og en journalist.

– Vi blir aldri rike på disse avisene. Vi gjør dette fordi vi synes det er gøy og fordi vi mener lokalbefolkningen fortjener en avis som er tilstrekkelig lokal for deres behov, sier Eckhoff.

Storaviser kan også søke

Foreløpig er det ikke avklart hvem som skal administrere ordningen eller nøyaktig hvilke kriterier som blir stilt til søkerne, annet enn at de må være redaktørstyrte og følge Vær varsom-plakaten.

Hansen understreker at ordningen skal være plattformnøytral, og at gratis nettaviser også skal kunne søke. Dette i motsetning til den nasjonale produksjonsstøtten, som stiller krav om at mediene må ta betalt fra brukere eller abonnenter.

– Vi vil gå i dialog med bransjeorganisasjoner og fagmiljøer for å rådføre oss om hvordan ordningen bør forvaltes. Det er viktig at prinsippet om armlengdes avstand til oss politikere blir ivaretatt, forklarer kulturbyråden.

Av andre lokalaviser i Oslo er det Akers Avis Groruddalen, Nordstrands Blad og den nyetablerte nettavisa VårtOslo som peker seg ut som potensielle søkere. Også riksdekkende aviser med en tydelig Oslo-profil, som Dagsavisen og Aftenposten, vil trolig oppfylle byrådets kriterier.

jonas.braekke@klassekampen.no

Kom med forslaget

For to år siden la tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum fram et forslag for Oslo bystyre om en ny støtte­ordning for lokaljournalistikk i hovedstaden. Forslaget fikk støtte kun fra Venstre. Nå er Dørum glad for at forslaget omsider blir noe av.

– Vi opplever en kollaps av journalistikken i Oslo, selv om det finnes noen hederlige unntak. Uten bredde i lokalsamfunns-journalistikken svekkes lokaldemokratiet, sier Dørum, som sitter i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre.

Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås var leder av Mediemangfoldsutvalget, som i fjor foreslo å gi mer av den statlige produksjonsstøtten til landets 140 lokalaviser. Med Åmås som direktør har Fritt Ord innført en ny prosjektstøtteordning for kvalitets­journalistikk, med 25 millioner kroner i potten årlig.

Åmås roser Oslo-byrådet for sitt nye tiltak for lokalpressen i Oslo.

– Helt generelt og uten at jeg kjenner noen detaljer, virker det som et veldig godt tiltak – forutsatt at kriteriene er upolitiske, uavhengige og nøytrale, og at politikerne bevilger og så holder lang avstand til de konkrete vedtakene, sier Knut Olav Åmås.