Torsdag 20. september 2018 Kultur og medier

Samferdselsministeren ber mediebransjen «tenke utenfor boksen» for å sikre framtidig avisdistribusjon:

– Kan ikke betale for alt

UTFORDRER MEDIENE: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil ikke betale millioner for at Posten skal kjøre «tilnærmet tomme postbiler». Her er han på besøk på Sundal kraftverk i 2017, med daglig leder Trond Ryslett.FOTO: MARIA GOSSÉ

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener medie­bransjen må forstå at staten ikke kan betale hundrevis av millioner kroner for å få delt ut aviser over hele landet.

Medier

– Digitaliseringen går i et vanvittig tempo. Da nytter det ikke å sette seg bakpå og vente med å se hvordan man kan bidra, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Oppfordringen er myntet på den norske mediebransjen, som frykter avisdød dersom Posten fra 2020 bare vil gå med post annenhver dag.

Som Klassekampen omtalte tirsdag, blir 15 prosent av landets papiraviser distribuert av Postens bud. Dette er i grisgrendte områder hvor det ikke finnes andre alternativer. Ifølge Landslaget for lokalaviser (LLA) har 60 mediehus over 30 prosent av sitt papiropplag distribuert av Posten.

Mediebransjens aktører mener konsekvensene av forslaget er altfor dårlig utredet, og krever at regjeringen setter på bremsen. Men det kommer ikke til å skje, ifølge ministeren.

– Utgangspunktet for utredningen er å analysere de underliggende strukturelle utfordringene som en nedgang i postomdelingen kan medføre. Men vi mener at konsekvensene er ferdig utredet, sier Dale.

Færre postdager:

• Posten ønsker å kutte antall postdager til 2,5 dager i uka i gjennomsnitt for hele landet, i stedet for fem som i dag.

• Regjeringen vil trolig legge fram sitt forslag til endringer i Postloven i løpet av høsten.

• I dag blir 15 prosent av det totale papiravis­opplaget på hverdager distribuert med Postens bud.

– Useriøs kritikk

Jon Georg Dale understreker overfor Klassekampen at regjeringen ennå ikke har lagt fram sitt forslag til endringer i postloven, og at departementet arbeider med å finne «avbøtende tiltak» som skal dempe de negative effektene for landets mediehus.

– Å kritisere et forslag som regjeringen ennå ikke har lagt fram, synes jeg er useriøst. Vi har hørt mediebransjens bekymringer, både gjennom høringsrunden og i dialog med departementet. Dette vil vi ta hensyn til, lover Dale.

Samtidig etterlyser han en mer offensiv og løsnings­orientert tilnærming fra medie­bransjen.

– Postvolumet vil bare fortsette å falle, og Posten sier selv at de bør gå ned til kun én omdelingsdag allerede fra 2021 dersom de skal klare å opprettholde lønnsomme posttjenester. Da må medie­bransjen bidra til å finne alternative løsninger for å distribuere avisene sine mer effektivt, sier statsråden.

– Når alle andre bransjer omstiller seg, kan ikke mediebransjen sitte i ro. De må også legge trykk på arbeidet med å konvertere lesere til å bli digitale abonnenter.

Vil ikke kompensere alt

Et av alternativene mediebransjen vil ha utredet bedre, er om Posten fortsatt kan levere med bud fem dager i uka i distriktene. Til gjengjeld åpner bransjeorganisasjonene for at Posten kan levere 2,5 dager i tettbefolkede områder hvor det finnes alternative budtjenester.

Men ifølge beregninger utført av Copenhagen Economics, vil dette alternativet medføre at Posten får en besparelse på 150 millioner kroner fra 2020, som er 350 millioner kroner mindre enn alternativet med postomdeling 2,5 dager i uka over hele landet.

– Ingen bør tro at staten kan kompensere for alt det Posten har levert, sier Dale.

– Jeg vil derfor advare mot å tro at det bare finnes ett svar for å lykkes med å opprettholde mediemangfoldet over tid. Da må mediebransjen se på flere muligheter og tenke mer utenfor boksen.

Tomme postbiler

Da Posten i 2016 sluttet å levere post på lørdager, fikk distribusjonsselskapet Kvikkas i oppdrag å dele ut avisene. For dette oppdraget blir selskapet kompensert av staten med 90 millioner kroner i året.

Dersom regjeringen får flertall for sitt forslag på Stortinget om å halvere antall postdager i 2020, kan ikke mediebransjen regne med at staten punger ut med en tilsvarende kompensasjon, advarer Dale.

– Det er grenser for hvor lenge staten kan betale hundrevis av millioner kroner for å kjøre tilnærmet tomme postbiler over hele landet. Det finnes et grunnleggende premiss som mediebransjen også må ta inn over seg, nemlig at staten ikke kan fortsette å styre tilbudet når kundene etterspør stadig mindre papir levert hjemme på døra, sier samferdselsministeren.

jonas.braekke@klassekampen.no

Forslaget kan bli stanset på Tinget

Da tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) la fram sitt forslag om 2,5 omdelingsdager for Posten i januar, var tilbakemeldingen fra Stortinget klar:

«Vi har vært veldig tydelige på at vi må bidra til en ordning som sørger for at abonnentene fortsatt får avisene sine, dersom Posten reduserer antall postdager», sa Geir Jørgen Bekkevold, mediepolitisk talsperson for KrF.

Bekkevold står inne for sine uttalelser.

– Regjeringen må komme med avbøtende tiltak, for dette er ikke en kostnad mediebransjen selv kan bære, sier han.

Han støtter kravet om en ny konsekvensutredning, uten at det nødvendigvis må forsinke Postens uttalte ønske om å få et klarsignal fra Stortinget allerede i høst. Et mulig utfall kan bli at Stortinget gir regjeringen støtte til å innføre færre omdelingsdager fra 2020, samtidig som flertallet ber regjeringen komme tilbake med en ny utredning og forslag til løsninger for mediene.

– Jeg har forståelse for at Posten må ta noen grep, men vi må ha to tanker i hodet samtidig. For meg som avisleser er det av stor betydning å få avisa i postkassa hver dag. Da kan ikke regjeringen bare løfte armene i været og håpe på det går over av seg selv, sier Bekkevold.

Også Venstre og de rødgrønne partiene forsikret i vinter at regjeringen ikke ville få støtte for et forslag som ikke tar tilstrekkelig hensyn til avisene. SVs Freddy André Øvstegård krever at kulturministeren kommer på banen.

– Forslaget regjeringen har kommet med, er helt hårreisende. Det virker overhodet ikke som om den har forstått konsekvensene for mediebransjen, sier Øvstegård.