Torsdag 20. september 2018 Viten

Anti-vitenskapen

ILLUSTRASJON: «THE EVOLUTION OF MAN», WELLCOME IMAGES/WIKIMEDIA COMMONS

I land som Indonesia og Tyrkia forkastes etablert vitenskap. Men også i Norge er vitenskapen under angrep.

KOMMENTAR

De som måtte mene at den siste student-trenden med «avkolonisering» kun handler om noe så selvfølgelig som rettferdige ansettelser og å gi ikke-vestlige forskere den æren de fortjener, burde se på hva som nå foregår i land som Tyrkia og Indonesia. Dette er begge land som har vært ansett som moderne og relativt demokratiske muslimske land, men der det nå går for seg noe som likner en kampanje mot «vestlig» vitenskap.

I Tyrkia fjernes nå alt om darwinisme og evolusjon fra skolebøkene for 15-åringer, som inntil nå har fått lære om disse temaene. Grunngivingen er at dette er for «vanskelig», men det har lenge vært kjent at toneangivende muslimske kretser har vært kritiske til darwinisme og annen «vestlig» tenkning. Darwins evolusjonstenkning er selve fundamentet for moderne biologi og i stadig større grad også medisin, psykologi og andre fagfelter. Så å fjerne stoff om dette, er det samme som å fjerne seg fra det internasjonale vitenskapelige fellesskapet.

I Indonesia har det muslimske Ulama-rådet erklært en fatwa mot MMR-vaksinen (trippelvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder). Grunnen skal være at denne vaksinen inneholder spor av svin- og menneskeceller, noe som er forbudt etter islamsk tro. Dette skjer samtidig med at meslinger tar seg opp igjen over hele verden grunnet vaksinemotstand. Tidligere i år førte dette blant annet til at rundt 100 barn døde i den indonesiske halvdelen av Ny-Guinea. Det samme Ulama-rådet, som ledes av president Widodos visepresidentkandidat for neste års valg, Ma’ruf Amin, har tidligere utstedt fatwaer mot blant annet sekularisme, pluralisme og liberalisme.

Tyrkia og Indonesia er regnet blant de mest moderne og sekulære muslimske landene, og er også blant de mest folkerike. Hva som skjer her, vil derfor kunne få gjennomslag også i andre land, og føre til et tilbakeslag for vitenskap over store deler av kloden. I denne sammenhengen er det oppsiktsvekkende at til og med vestlige – og norske – universitetsledere uttrykker synspunkter som ikke akkurat forsvarer vitenskapens idealer.:

I debatten rundt «avkolonisering», som SAIH (Studentenes internasjonale hjelpefond) har frontet, har flere professorer og akademikere advart mot å svekke disse idealene, men har møtt motstand blant annet fra fire norske universitetsrektorer, som støtter SAIH og skriver «Spørsmålet er om den vestlige vitenskapstradisjonen i stor nok grad tar innover seg og er opptatt av vitenskapstradisjoner utenfor seg selv.»

Hvilke andre «vitenskapstradisjoner» er det disse fire rektorene har i tankene? De samme som vil forby darwinisme og vaksine? Vi skjønner jo at universitetene kappes om å tiltrekke seg studenter med kampanjer som skal «challenge» alt mulig, men betyr dette at man for eksempel snart skal kunne ta doktorgrader med basis i ulike urfolks vitenskapssyn, og ikke bare i det tydeligvis litt innsnevrede «vestlige» vitenskapssynet? Slik som SAIH synes å kreve: «Høyere utdanning som tar utgangspunkt i urfolks og afroetterkommeres verdenssyn, kultur og kunnskapsforståelse må anerkjennes på lik linje med annen høyere utdanning.»

I løpet av mange hundre år har universitetene vært de viktigste arnestedene for vitenskapelig tenkning og praksis, noe som har gitt ikke bare Vesten, men hele verden en historisk sett unik utvikling, med mer velstand, trygghet og demokrati. Skal man virkelig sette alt dette på spill, bare for å tekkes visse overivrige aksjonistgrupper, og vise at man «følger med i tiden»?

viten@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 10. desember 2018 kl. 11.48