Lørdag 22. september 2018 Kultur og medier

Små mediehus på Vestlandet er mest utsatt dersom Posten halverer antall postdager i 2020:

Lokalaviser vil blø

FORESLÅR ULIK DISTRIBUSJON: Fjordingens redaktør Bengt Flaten.

Aviser i Sogn og Fjordane og i nord rammes hardest dersom antall postdager kuttes, viser Klassekampens gjennomgang.

medier

Torsdag uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Klassekampen at mediene må tilpasse seg kutt i antall postdager ved å øke tempoet i arbeidet med å overføre flere papiravisabonnenter til å bli digitale brukere. Men det kan bli lettere sagt enn gjort, i hvert fall i grisgrendte områder hvor Postens bud står for en stor andel av avisenes distribusjon på hverdager.

I Sogn og Fjordane deler Posten ut nesten halvparten av fylkets papiraviser – mer enn 15.000 eksemplarer. For avisa Fjordingen i Stryn er andelen 77 prosent.

Fjordingens redaktør Bengt Flaten er opprørt.

– Det blir vanvittig dyrt og til dels umulig å få ut avisene med andre typer bud, for det finnes ikke budtjenester alle steder hvor Fjordingen kommer ut, sier han.

– Å bare be avisene om å finne alternative løsninger er uansvarlig. Jeg er overbevist om at samferdselsministeren vet bedre. Dale kommer selv fra et meget grisgrendt område i Volda med tre–fire små lokalaviser rundt seg. Han vet hvordan geografien ser ut – og at det vil være katastrofalt for mange lokal­aviser hvis forslaget går gjennom, sier han.

Færre postdager:

• Posten ønsker å kutte antall postdager til 2,5 dager i uka i gjennomsnitt for hele landet, i stedet for fem som i dag.

• Regjeringen vil trolig legge fram sitt forslag til endringer i postloven i løpet av høsten.

• I dag blir 15 prosent av det totale papiravis­opplaget på hverdager distribuert med Postens bud.

• 18 aviser får over 70 prosent av papiropplaget sitt distribuert via Posten, viser en oversikt fra Mediebedriftenes Landsforening.

Aviser kan dø

Klassekampen har laget en oversikt som viser hvordan kutt i antall postdager vil ramme på landsbasis. Den er basert på en oversikt fra Mediebedriftenes Landsforening over 186 mediehus.

Oversikten viser at kuttet vil ramme svært ulikt:

• I Nordland, Troms og Telemark blir omtrent hver fjerde avis levert av et postbud.

• I Finnmark er andelen om lag 30 prosent.

• Sogn og Fjordane har den høyeste andelen med 45 prosent.

– Problemet som samferdselsministeren ikke tar inn over seg, er at mange lesere fortsatt vil ha papiravis, fastslår redaktør Flaten.

Av Fjordingens 3700 abonnenter er bare hver femte heldigital, det vil si at de bare leser på mobil, pc eller nettbrett. Av avisas abonnenter som har tilgang til både papiravis og nettavis, bruker bare en tredel den digitale løsningen jevnlig.

Flaten påpeker dessuten at papiravisa er mer lønnsom. Mange har spådd at annonser i papiravisa er på vei ut. Men i Fjordingen har disse inntektene økt i seinere tid. Samtidig går de digitale annonseinntektene ned.

Regjeringen har ikke utredet konsekvensene godt nok, verken for avisene, leserne, samfunnsøkonomien eller for demokratiet, sier Flaten.

Landslaget for lokalaviser frykter at så mange som 60 lokalaviser kan forsvinne dersom forslaget får gjennomslag på Stortinget. Disse avisene får mer enn 30 prosent av opplaget sitt distribuert via post.

– Faren for at noen bukker under, er helt reell. Det er viktig med lokale talerør som følger med, og som kan være med på å påvirke utviklingen i lokalsamfunnene. At mangel på distribusjon kan ødelegge dette, er meget alvorlig, sier Flaten, som også er leder for Sogn og Fjordane avisforening.

Bengt Flaten mener at Posten bør vurdere ulik distribusjon på landsbygda og i byene.

– Storbyene kan sikkert leve med postdistribusjon annenhver dag, men i distriktene kan vi ikke det. Fjordingens hovedkommune Stryn har en blekksprutfasong langs en fjord med mange dalfører. Du må kjøre 20 mil hvis du skal ta hele avisrunden, påpeker han.

Viktig for demokratiet

Fjordingen er eid av Polaris Media, mediekonsernet som eier Adresseavisen og 29 lokale og regionale mediehus på Nordvestlandet, Trøndelag og helt nord til Alta i Finnmark. En gang i året besøker konsernsjef Per Axel Koch samtlige mediehus for å gå gjennom status for mediehusene og konsernet og treffe de ansatte.

– Det som slår meg, er hvor tung og viktig rolle disse medie­husene spiller i sine respektive områder. De setter dagsorden for samfunnsdebatten i lokalmiljøet og fungerer som et maktkritisk korrektiv. Det er ikke vanlige bedrifter vi snakker om her, men noe langt mer som betyr mye for demokratiet og samfunnet over hele landet, sier Koch.

Ser man på regnskapene for Polaris Media det siste året, kan det se ut som om konsernet går bedre økonomisk enn på lenge. I de sju siste kvartalene har konsernet levert økte overskudd, og Koch skriver i sin presentasjon at konsernet har lyktes godt med sin satsing på blant annet digitale abonnement og nettannonser. Likevel, skulle Posten få gjennomslag for sitt ønske om å halvere antall postdager, vil det få store konsekvenser.

– Dersom det skjer, vil mange aviser i Norge ikke lenger få ut produktene til abonnentene sine. For mange av de mindre avisene vil dette være dramatisk og gi store økonomiske utfordringer, sier Koch.

«Vanvittig tempo»

Polaris Medias konsernsjef reagerer på uttalelsene fra samferdselsminister Jon Georg Dale, som til Klassekampen onsdag ga uttrykk for at mediebransjen må skynde seg med å flytte papiravislesere over på digitale flater.

«Digitaliseringen går i et vanvittig tempo. Da nytter det ikke å sette seg bakpå og vente med å se hvordan man kan bidra», sa Dale.

– Det må skyldes ren uvitenhet dersom noen tror at mediebransjen har ligget bakpå i den digitale transformasjonen. Knapt noen bransjer i Norge har ligget så langt framme i denne utviklingen som mediebransjen. Og vi har vært gjennom mange år med tøffe kostnadskutt og effektivisering for å bli konkurransedyktige med store internasjonale aktører som Facebook og Google, sier Per Axel Koch.

Fortsatt gir annonser i papir­aviser dobbelt så store inntekter som det konsernet henter fra digitale annonser. Av totalt 200.000 abonnenter, er nå 60.000 heldigitale. Men det vil ta flere år å få alle lesere over på digitale plattformer, ifølge Koch.

– De foreslåtte endringene i postomdelingen kommer for tidlig. Dersom de blir innført, vil det svekke inntektene våre betraktelig, noe som igjen vil gjøre det vanskeligere å komme i mål med den digitale transformasjonen. Dette er noe som samferdselsministeren bør forstå.

kultur@klassekampen.no

Posten vil ha fortgang

Da Posten la fram resultatet for første halvår i august, gikk konsernsjef Tone Wille ut med en klar beskjed til Stortinget:

«Vi ser frem til å få rammebetingelser som er tilpasset markedsutviklingen», sa Wille ifølge Frifagbevegelse.

Bakgrunnen for Postens ønske om å halvere antall omdelingsdager er den vedvarende nedgangen i brevvolumet, som har falt med over 11 prosent bare siden i fjor. De statlige overføringene som skal kompensere for Postens lovpålagte tjenester, er ventet å øke kraftig i de kommende årene. I dag leverer Postens bud fem dager i uka over hele landet, etter at lørdag ble kuttet som omdelingsdag i 2016. Dersom Posten går ned til 2,5 dager i snitt, vil staten kunne redusere sine utgifter med 500 millioner kroner allerede fra 2020, viser en utredning fra Copenhagen Economics.

– Vi har gjennomført de strukturmessige endringene av postsorteringen vi kan, blant annet ved å redusere antall postterminaler. Det neste naturlige grepet for å møte det økende fallet i antall brev som sendes er å redusere antall omdelingsdager, sier Postens pressesjef John Eckhoff.

I toppåret 1999 leverte Postens bud rundt 1,8 milliarder adresserte brev og pakker til landets husstander. I 2025 er det ventet at mengden vil være redusert med 85 prosent. Eckhoff har stor forståelse for at omleggingen kan sette mediene på prøve, men viser til at Posten også har ansvar for å ikke belaste fellesskapet med unødvendige kostnader.

– Vi må skille mellom Postens samfunnsansvar og samfunnsoppdrag. Oppdraget er å sørge for at alle landets husstander har en god postomdeling. Samtidig er noe av vårt samfunnsoppdrag å drive økonomisk forsvarlig.

Kartet viser hvor mange papiraviser fra fylkenes mediehus som deles ut av Posten på maksdager. Tallene er hentet fra 186 mediehus. 39 av landets aviser mangler i oversikten, derfor vil de reelle tallene være noe høyere. I sju av fylkene, deriblant Sogn og Fjordane, er alle fylkets aviser med i oversikten. Kilde: Mediebedriftenes Landsforening