Mandag 1. oktober 2018 Politikk

KrF-leder Knut Arild Hareides ønske om å regjere med Ap og Sp deler partiet i to:

Splitter sentralstyret

HISTORISK: Fredag ga leder Knut Arild Hareide sin anbefaling til KrF: Søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad vil til høyre. 8FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

FREDAGSBØNN: Sju av KrFs sentral­styremedlemmer vil søke regjeringsmakt med Ap og Sp. Seks går imot rådet som Knut Arild Hareide ga fredag.

VEIVALG FOR KRF

Knut Arild Hareides råd til eget parti om å søke regjeringsmakt med Ap og Senterpartiet splitter KrF.

Ikke bare er partiets øverste ledertrio delt i spørsmålet, det er også partiets sentralstyre. Det viser en kartlegging Klassekampen har gjort.

– Jeg er uenig med Hareide. Jeg vil gå inn i dagens regjering og ut av vippeposisjonen på Stortinget, sier sentralstyremedlem Tove Welle Haugland.

Hun er vara til Stortinget fra Vest-Agder, og lokalpolitiker i Kristiansand.

– Jeg støtter Hareide, sier sentralstyremedlem Hilde Ekeberg.

KrF-politikeren fra Lillehammer ser Ap og Sp som en farbar vei til en regjering med tyngdepunkt i sentrum.

– Jeg tenker også at det er umulig for KrF å sitte i regjering med Frp, sier hun.

Sentralstyret er delt: Seks støtter rådet til KrF-lederen, som selv sitter i sentralstyret. Seks av dem gjør det ikke.

Sentralstyremedlem Tone Helene Strat, som er fylkessekretær for KrF Vestfold, vil ikke kommentere veivalget. Hun har som ansattrepresentant i sentralstyret ikke stemmerett i politiske saker.

KrFs veivalg:

• 2. november skal KrFs landsmøte endelig avgjøre partiets vanskelige veivalg rundt regjeringssamarbeid.

• Fredag talte KrF-leder Knut Arild Hareide til KrFs landsstyre. Han rådet partiet å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men uten Sosialistisk Venstreparti.

• KrF er delt i spørsmålet. Mange i partiet, inkludert partiets to nestledere, ønsker å gå inn i dagens regjering, med Høyre, Frp og Venstre.

Delt på midten

Klassekampens opptelling er basert på både offentlige posisjoner og kildeopplysninger. Disse støtter Hareides råd:

Svein Iversen, fylkesleder i Finnmark.

Dag Sele, fylkesleder i Hordaland.

• Hilde Ekeberg, KrFs førstekandidat fra Oppland ved forrige valg, og kommunestyrerepresentant i Lillehammer.

• Karin Bjørkhaug, fylkespolitiker for KrF i Trøndelag.

• Erik Lunde, fast møtende varamedlem til sentralstyret og KrFs eneste bystyrerepresentant i Oslo bystyre. Han mener KrF er et sentrumsparti som kan samarbeide begge veier, og at partiledelsen derfor «må få fullmakt til å undersøke mulighetene for gjennomslag hos Sp og Ap. Så får politikken avgjøre», skriver han i en SMS til Klassekampen.

Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson. Som generalsekretær har Johnson har avstått fra å kommentere veivalget, men ifølge kilder går hun gjerne i regjering med Ap. Da KrFs landsstyre vedtok dagens samarbeidsvedtak i 2016, var hun en pådriver for at det skulle åpne for Ap.

Sentralstyremedlemmene som går imot Hareides råd er:

Nestleder Kjell-Ingolf Ropstad, som representerer Aust-Agder på Stortinget.

• Nestleder Olaug Bollestad, som representerer Rogaland på Stortinget.

• Tove Welle Haugland, vararepresentant til Stortinget og lokalpolitiker i Kristiansand.

• Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, som representerer Vest-Agder på Stortinget.

• Ann Kathrine Skjørshammer, som er leder KrF Kvinner og tidligere leder av Oslo KrF.

• KrFU-leder Martine Tønnessen.

Posisjonen til nestleder Olaug Bollestad vekker mest oppsikt. Hun var også en pådriver for at samarbeidsvedtaket i 2016 skulle åpne for Ap.

KrF: Alle skal med

I skyggen av Hareides historiske tale vedtok KrFs landsstyre et dokument som skal tydeliggjøre KrFs politiske prosjekt: «Sammen for et varmere samfunn».

KrF skal blant annet jobbe for at «flere får bruke evnene sine og bidra i fellesskapet» i et samfunn «der vi tar ansvar for eget liv og hverandre, og særlig for dem som trenger det mest».

Av konkrete saker vil partiet ha en kraftig økning av barnetrygden, øke bemanningen på sykehjem og nå 1,5-gradersmålet på klima ved at Norges utslippskutt «hovedsakelig tas hjemme».

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug støtter Hareides anbefaling, og sier til Klassekampen at hun syns talen hans var fantastisk god.

– Det var noe Lilletun over den, sier hun med referanse til KrFs tidligere statsråd og stortingsmann som gikk bort i 2006.

Hun mener Hareide ga et gjenkjennelig og troverdig bilde av KrFs politiske prosjekt.

– Konklusjonen blir logisk, sier hun, og medgir at for henne er avstanden til Frp uoverstigelig.

KrFs ferske strategidokument peker mot den samme konklusjonen som Hareides tale, mener hun. Slik hun leser det, knytter det kjente KrF-begreper som tillit og menneskeverd tettere til velferd og fellesskap.

– Det er i hvert fall en motsats til en nyliberal politikk der individet gis frihet og rett til å være seg selv nok, sier hun.

politikk@klassekampen.no

Hilde Ekeberg
Karin ­Bjørkhaug