Tirsdag 2. oktober 2018 Politikk

Aps partisekretær Kjersti Stenseng fastslår at «SV og Sp står oss nærmest»:

Stenger ikke for SV

STÅR PÅ SITT: AUF-leder Mani Hussaini (t.h) mener at Ap ikke kan fire på abortloven og ekteskapsloven i forhandling med KrF. Her er han sammen med Aps generalsekretær Kjersti Stenseng og Ap-leder Jonas Gahr Støre på Aps landsstyremøte i mars i år. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

URANSAKELIGE VEIER: Knut Arild H­areides forutsetning for å regjere med Ap og Sp, er at SV holdes utenfor. – Vi lukker ikke døra for SV, sier A­rbeiderpartiets partisekretær.

KRFS VEIVALG

Aps åpning for sentrum fikk gjennomgå i partiets gransking av fjorårets valgnederlag. 8,7 prosent av de 9530 Ap-medlemmene som deltok i partiets selvgransking, forklarte det begredelige valget med sentrumsflørten.

«Mange av dem som tar opp dette mener at disse partiene står for langt fra oss politisk til at det er riktig med et forpliktende samarbeid. Det vises særlig til at Venstre står langt fra oss i arbeidslivsspørsmål, og at KrF gjør det samme i sentrale verdispørsmål», heter det Aps evalueringsrapporten.

Men likevel er det lite KrF-skepsis å spore i Arbeiderpartiet nå.

– Når sentrum søker mot oss, da jeg syns ikke vi skal stenge døra før vi vet ha de vil, sier Aps fylkesleder i Oslo Frode Jacobsen.

Han omtaler stemningen i Ap som «positivt avventende» etter at KrF-leder Knut Arild Hareide fredag sa at han ønsker å danne regjering med Ap og Sp, uten SV.

KrFs veivalg:

• Fredag rådet KrF-leder Knut Arild Hareide partiet å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men uten Sosialistisk Venstreparti.

• 2. november holder KrF ekstraordinært landsmøte for å endelig avgjøre partiets vanskelige veivalg rundt regjeringssamarbeid.

Vil ikke stenge SV ute

Aps partisekretær Kjersti Stenseng viser til at KrF i valgkampen var en del av et forpliktende samarbeid på høyresida i norsk politikk.

«Mens Venstre siden da har bekreftet at de er et parti på høyresida og gått inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, har KrF fristilt seg fra de borgerlige partiene og vendt seg til opposisjonen i flere saker for å prioritere bedre fellesskapsløsninger. Det har gitt en annen politisk situasjon», skriver hun i en e-post til Klassekampen.

Hareides forutsetning for å danne regjering med Sp og KrF, er at SV holdes utenfor, som et støtteparti. I mars, etter evalueringen av valgnederlaget, vedtok Aps landsstyre at «Arbeiderpartiet hører hjemme på venstresida i norsk politikk».

Konkret om partier het det at Ap skulle «søke nært samarbeid» med SV og Sp, samt «søke flertall med alle opposisjonspartier for å få gjennomslag for våre politiske løsninger».

KrF og sentrum var ikke nevnt. På spørsmål om Ap likevel kan vrake SV, svarer Stenseng:

«Strategien vår fra landsstyre står fast. SV og Sp står oss nærmest. Men dersom KrF ønsker å samarbeide med sentrum-venstre, er selvsagt Arbeiderpartiet, som et styringsparti, alltid beredt til å ta ansvar for landet.

«Arbeiderpartiet har gode erfaringer å samarbeide med SV. Vi lukker ikke døra for SV», skriver hun.

Få innsigelser mot KrF

Før valget i fjor, rykket Aps homonettverk ut i Klassekampen og advarte mot at et regjeringssamarbeid med KrF kunne sette homokampen tilbake.

Homonettverkets årsmøte vedtok flere krav som måtte innfris for at et samarbeid med KrF i det hele tatt skulle komme på tale. Dagens homorettigheter måtte ligge fast eller styrkes, og «felles ekteskapslov, adopsjonsprøvingsrett og assistert befruktning» måtte fredes.

Homonettverket vil ikke gjenta advarselen. Leder Jon Reidar Øyan skriver i en SMS til Klassekampen:

«Homonettverket i Arbeiderpartiet vil nå la KrF få ha sin interne prosess i fred. Den vil ikke vi legge oss borti. Det er ingen hemmelig at vi har hatt og har sterke meninger om KrF og deres likestillingspolitikk. Dette kjenner også KrF utmerket godt til. Men en ny offentlig diskusjon om dette tar vi dersom det blir aktuelt når KrF har bestemt seg.»

Ønsker ikke å delta

Heller ikke Kvinnenettverket i Arbeiderpartiet, som ledes av Anniken Huitfeldt, er på krigsstien.

– Jeg ønsker ikke å delta i hypotetiske diskusjoner. Nå får KrF ha sin prosess, sier Huitfeldt til Klassekampen og fastslår at både abortloven og ekteskapsloven er avklarte spørsmål.

– Hva med reservasjonsrettsdebatten som kom i kjølvannet av at KrF inngikk samarbeidsavtale med Høyre/Frp-regjeringa i 2013?

– Da var vi uenige med KrF. KrF har hatt sine diskusjoner om dette, og vi har vår politikk, svarer hun.

– Hva tenkte du da du hørte Hareides tale?

– Jeg syns den var modig. Han nevnte blant annet privatskoleloven fra 2007 som jeg var med på å forhandle fram og som den rødgrønne regjeringen ble enig med KrF om. Og vi fant sammen om at norsk bistand skal være på minst 1 prosent av statsbudsjettet. Dette er saker hvor vi har vært enige. Så la jeg også fram ekteskapsloven i 2008, og der var vi uenige, sier Huitfeldt.

Søndag fastlo AUF-leder Mani Hussaini i Aftenposten at det er «noen verdispørsmål der vi ikke kan fire» og viste til abortloven, ekteskapsloven og homofiles rettigheter.

politikk@klassekampen.no

Anniken Huitfeldt