Torsdag 4. oktober 2018 Kultur og medier

Lokalavisa Frostingen får ekstra tilskudd som liten avis. Nå kan den bli offer for omleggingen av Posten:

Rammer de mest sårbare

UTSATT: Janne Hopmo (t.v.), redaktør i avisa Frostingen, frykter å miste både lesere og annonsører hvis Posten bare skal ut annenhver dag. Her med markedsansvarlig Irene Røkke.FOTO: GURO FLAARØNNING, JOURNALISTEN

Staten gir i dag ekstra pressestøtte til spesielt sårbare mediehus. De samme avisene vil bli rammet hardest av et kutt i postdager, viser en gjennomgang.

medier

Små lokalaviser kan gå en tøff framtid i møte dersom posten bare skal ut annenhver dag. Fordi vi sender og mottar stadig mindre post, har regjeringen foreslått å halvere antall leveringsdager allerede i 2020.

Det vil særlig ramme de minste og mest sårbare avisene, viser en gjennomgang Klassekampen har gjort.

Av de 58 avisene som er mest avhengige av Postens distribusjon, mottar 45 ekstra pressestøtte fordi de har et opplag på mindre enn 4000 aviser og regnes for å ha en spesielt krevende markedssituasjon.

Blant disse er Frostingen i Nord-Trøndelag, som har et opplag på i overkant av 1600 eksemplarer.

Redaktør og daglig leder Janne Hopmo frykter konsekvensene av et kutt i postdager. Alle abonnentene hennes får i dag papiravisa si av et postbud.

– Når du er liten og står helt aleine, blir du ekstra sårbar. I og med at vi har så få abonnenter, merker vi enhver som ramler ut. Og hvis én annonsør skulle trekke seg, har det masse å si, sier Hopmo.

Færre postdager:

• Posten ønsker å kutte antall postdager til 2,5 dager i uka i gjennomsnitt for hele landet fra 2020, i stedet for fem som i dag.

• Regjeringen vil trolig legge fram sitt forslag til endringer i Postloven i løpet av høsten.

• I dag blir 15 prosent av det totale papiravis­opplaget på hverdager distribuert med Postens bud.

• 58 aviser får over 30 prosent av papir­opplaget sitt distribuert via Posten, viser en oversikt fra Mediebedriftenes Landsforening.

Avhengig av Coop og Kiwi

Regjeringen legger trolig fram forslaget til endringer i postloven for Stortinget denne høsten. I høringsbrevet fra Samferdselsdepartementet er det lagt opp til at Posten skal veksle mellom utleverings­dager fra uke til uke. Frostingen kommer i dag ut hver torsdag.

– Abonnentene våre vil ha avisa til fast tid, og annonsørene vil nå kundene sine under forutsigbare forhold, sier redaktøren og gir et eksempel:

– Vi har to butikker vi er helt avhengige av: Coop og Kiwi. Hovedårsaken til at vi kan fungere, er at vi er den beste kanalen til å annonsere for deres tilbud, som gjerne starter torsdager og varer ut helga. Hvis de skulle miste en tilbudsdag, og vi ikke lenger blir den beste annonseringskanalen, har vi problemer, sier hun.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har tidligere uttalt til Klassekampen at avisene må legge trykk på arbeidet med å konvertere lesere til å bli digitale abonnenter.

Frostingen har ikke noe mediekonsern i ryggen og må derfor stå for kostnaden av digitalisering aleine. Hopmo sier at det allerede koster mye for avisa å tilby en god digitalavis til de abonnentene som ønsker det.

– Hva tenker du om Dales oppfordring?

– Det henger ikke på greip. Vi har en abonnentskare som er godt voksne og som har hatt avisa hele sitt liv, og vi kan ikke tvinge dem over på digitale plattformer. Det er mange som ikke er så digitale som vi gjerne vil tro, sier hun.

– Du får ikke overgangs­perioden fra papir til nett til å gå fortere enn naturen.

– Kan skade nyhetstilbudet

Medietilsynet er også bekymret for konsekvensene av å kutte i antall postdager. Direktør Mari Velsand sier at de foreslåtte endringene vil gjøre det vanskelig for mange aviser å nå ut.

– I verste fall kan det bety at områder kan bli stående uten et lokalt medietilbud, sier hun.

– Hva tenker du om at det er de minste og mest sårbare avisene som kan bli hardest rammet av forslaget?

– Dette er små lokalaviser som har en krevende situasjon fordi de opererer i et lite marked. Samtidig er de viktige fordi de ofte er den eneste kilden til nyheter og debatt om forhold i lokalsamfunnet. Ergo kan dette bli alvorlig både for avisene selv, men også for dem som bruker dem.

Landslaget for lokalaviser (LLA) frykter at de 58 avisene som har mer enn 30 prosent av distribusjonen sin via Posten, kan gå dukken dersom antallet leveringsdager halveres.

I tillegg til at 45 av dem i dag får ekstra tilskudd fordi de er små, får også 13 av disse avisene mer støtte fordi de kommer ut i Nord-Norge, og tre får et eget distribusjons­tilskudd som finnmarksaviser.

I sitt høringssvar til Samferdselsdepartementet skriver Medietilsynet at departementet bør utrede hvilke konsekvenser det vil få for det lokale nyhetstilbudet at antall postdager halveres.

– Så lenge vi vet at mange av abonnentene i de små lokalavisene fortsatt har papir­avis, vil færre avisdager kunne føre til at mange får et dårligere nyhetstilbud, sier Mari Velsand.

Hun påpeker at mer enn 90 prosent av inntektene til de små lokalavisene kommer fra papirutgavene.

– Å kutte ut papirutgivelsene på nåværende tidspunkt vil for de fleste små lokalaviser derfor kunne ha store konsekvenser, både for avisenes driftsøkonomi og mediemangfoldet, sier hun.

Håper Norge kan ta seg råd

Medieforsker Sigurd Høst ved Høgskulen i Volda har også sett gjennom lista over avisene som er mest avhengig av Posten. Han slår fast at «små, svake og støtteberettigede» aviser er overrepresentert.

– Det er viktig å konstatere at småaviser som er en veldig viktig del av det norske avislandskapet, kommer til å få problemer, sier han.

Høst mener at det ikke lar seg gjøre for avisene å tilpasse seg et system der Posten veksler mellom leveringsdager fra uke til uke.

– Det gir en helt umulig situasjon. Folk er vant til å få avisa på en bestemt dag, og dette handler også om forholdet til lokale annonsører og arbeidsrytmen i redaksjonen. Når man gir ut en avis to ganger i uka, blir arbeidet innrettet til deadline for de to utgavene, sier Høst.

I høringsnotatet fra regjeringen står det at det er vanskelig å forsvare å bruke hundrevis av millioner kroner på «omdeling av papiraviser til en svært begrenset gruppe av befolkningen».

– Jeg håper at Norge kan ta seg råd til det. Men jeg går ut fra at det må bli forhandlinger mellom avisene og departementet for å få en fornuftig løsning på dette. Det kan ikke bli sånn at man bare stopper tvert, sier Høst.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (Venstre) har sagt at deres respektive departementer ser på «avbøtende tiltak» for landets medie­hus.

Høst nevner at ett slikt tiltak kan være en utvidet støtte­ordning til distribusjon for småaviser.

mari.vollan@klassekampen.no

Mari Velsand
Sigurd Høst