Onsdag 17. oktober 2018 Kultur og medier

Kulturrådet krever pengene tilbake fra småforlag, uten å levere tilbake bøkene:

Kjører på mot små

NULLET: Bildeboka «Lotta og maskinane» kan fremdeles lånes ved de fleste av landets biblioteker, men forlegger Ole Henrik Kalviknes får ikke betalt for eksemplarene. FOTO: FRA BOKA

To småforlag føler seg ført bak lyset av Kulturrådets innkjøpsordning. – Det føles som om de har rappa bøkene våre, sier forlegger Andreas Høy Knudsen.

bøker

På biblioteket i Sandnes er det stor etterspørsel etter bildeboka «Lotta og maskinane». Tre av seks eksemplarer er utlånt; to har fått purring fra biblioteket. Lite tyder på at dette er en bok som ikke har tilstrekkelig litterær kvalitet for unge lesere.

Enda mer overraskende er det kanskje at forlaget ikke skal få betalt for bibliotek­eksemplarene.

Tvert imot, det lille forlaget Kalviknes AS i Sandnes risikerer rettssak fordi det nekter å betale tilbake 245.000 kroner til Kulturrådet.

– Jeg føler meg veldig liten når staten dumper en regning på 245.000 kroner i postkassa, helt uten vilje til å gå i dialog for å finne en løsning, sier forlegger Ole Henrik Kalviknes.

Innkjøpsordningen:

Støtteordning for innkjøp av nyutgitte bøker til landets folkebibliotek.

• Opprettet i 1965 under Kulturrådet og regnes som en av bæresøylene i norsk litteraturpolitikk.

• Omfatter årlig over en halv million innkjøpte eksemplarer.

• Egne fagutvalg vurderer om påmeldte bøker har tilstrekkelig litterær kvalitet til å bli innkjøpt gjennom ordningen.

Får ikke tilbake bøkene

Boka om Lotta og de store anleggsmaskinene på et steinbrudd i Sandnes skulle være første bok ut i en serie bildebøker for barn. I stedet ble den et mareritt for fotograf og forlegger Ole Henrik Kalviknes.

I fjor sommer fylte Kalviknes ut søknadsskjemaet for å få opptatt bøker i Kulturrådets innkjøpsordning. Han overholdt sin del av avtalen og sendte en pall med 1480 bøker til Bibliotek­sentralen i Oslo for egen regning. Straks fikk han 245.000 kroner i forskudd fra Kultur­rådet.

Men seinere samme høst kom det kontrabeskjed: Boka var blitt «nullet» av fagutvalget som vurderer den litterære kvaliteten på bøker i innkjøpsordningen.

Kalviknes var klar over at det var en risiko for at så kunne skje, og at han i så fall måtte betale tilbake pengene. Det han ikke visste, selv om han hadde satt seg inn i retningslinjene på Kulturrådets hjemme­side, var at han ikke ville få tilbake bøkene sine.

Da han nektet å etterkomme kravet, sendte Kultur­rådet saken videre til Statens innkrevingssentral. Via sin regnskapsfører gjorde Kalviknes oppmerksom på at kravet var bestridt. 4. oktober møttes partene i forliksrådet i Sandnes. Kulturrådet tilbød 100.000 i avslag på sitt opprinnelige krav, men Kalviknes sa tvert nei.

– Kulturrådet kan ikke kreve å få pengene tilbake samtidig som det beholder varene jeg har gitt dem. Jeg kan ikke forstå annet enn at en slik avtale er et klart brudd på lovens krav om god forretningsskikk, sier Kalviknes.

Gikk med på forlik

Kalviknes er ikke den eneste småforlaget som har fått Kulturrådet og Statens innkrevingssentral på nakken etter å ha nektet å betale tilbake forskuddet for bøker som er levert til innkjøpsordningen.

I nabokommunen Stavanger holder det lille forlaget Nyhetstjenester AS til. I 2016 søkte daglig leder Andreas Høy Knudsen om å få en barnebok om en tannfé med i innkjøpsordningen.

Hans opplevelse er stort sett sammenfallende med historien til Kalviknes, med ett viktig unntak: I forliksrådet tok ikke Knudsen sjansen på å bli saksøkt av staten, og han gikk derfor med på Kultur­rådets forslag om å betale tilbake 105.000 av kravet på 230.000 kroner.

Barneboka «Hva skal Tannfeen med alle tennene, sånn egentlig?» er fortsatt til utlån i landets biblioteker. Bare ved Deichmanske bibliotek i Oslo er 56 eksemplarer tilgjengelige.

– Vi fikk jo sjokk da vi så at boka sto i hyllene på biblioteket i Stavanger, samtidig som vi hadde mottatt et krav på å betale hele beløpet tilbake til Kulturrådet. Det føltes som om de hadde rappa bøkene våre, rett og slett, sier Andreas Høy Knudsen.

Mange våkenetter

Både Knudsen og Kalviknes tar selvkritikk på at de søkte om å få bøkene godkjent innenfor en søknadskategori som egner seg best for større forlag. I retningslinjene sto det også en advarsel til små forlag med svak soliditet. Søkerne ble også advart om det var en viss risiko for å bli «nullet» og måtte betale tilbake forskuddet til Kulturrådet.

Men ingen steder, verken i retningslinjene, på nettsiden for ordningen eller i søknadsskjemaet sto det at Kulturrådet også ville beholde bøkene.

– Vi fikk bare krav om tilbakebetaling, først fra Kulturrådet og så fra Statens innkrevingssentral. Ingen av våre forsøk på å komme i dialog for å finne en løsning, ble besvart, men de var knallharde på sine egne frister, sier Knudsen.

– Jeg opplever det som å ha blitt utsatt for et massivt maktovergrep fra staten.

Det økonomiske tapet dekket han inn ved å la være å ta ut personlig lønn fra firmaet. Om natten lå han våken og tenkte på hva som hadde skjedd og om det var noe han burde ha gjort annerledes. Som utdannet litteraturviter mente han å ha god peiling på hva som måtte til for å komme gjennom vurderingsutvalgets nåløye.

– Jeg sjekket ut en god del på forhånd og ringte Kulturrådet for å forhøre oss. De svarte at nesten ni av ti søknader ble godkjent, og at det var bare å sende inn søknaden, sier Knudsen.

Måtte legge ned forlaget

Mens Knudsen regner pengene og bøkene som tapt, har Ole Henrik Kalviknes kontaktet advokater for å få hjelp, pro bono. Saken mot Kulturrådet har tæret på både penger og overskudd. Forlagsvirksomheten som var i oppstartsfasen, har han lagt ned.

– Jeg skulle sikkert hatt større kompetanse og satt meg mer inn i regelverket før jeg søkte. Men jeg må ærlig innrømme at jeg aldri hadde sett for meg at staten skulle konfiskere bøkene mine uten å betale for det.

– Kulturrådet vurderer å ta ut søksmål mot deg. Hva sier du til det?

– At jeg håper de skjønner sin rolle i samfunnet som forvaltere av kulturmidler. Da bør de begynne med å følge alminnelige regler for god forretningsskikk som alle andre.

jonas.braekke@klassekampen.no

Vurderer søksmål

Kulturrådet har fått fullmakt fra Kulturdepartementet til å gå til søksmål mot Kalviknes AS for å få tilbake forskuddet på 248.000 kroner.

– Det avhenger av en juridisk vurdering som vi er i gang med nå. Men vi mener jo at slik som innkjøpsordningen for skjønnlitteratur har fungert i over 50 år, så bør forlagene være innforstått med at det medfølger en viss risiko ved å melde på bøker, sier seksjonsleder Arne Vestbø i Kulturrådet.

Innkjøpsordningen har i dag to kategorier for søkere. Kategori 1 er for automatisk oppmelding av bøker, det vil si at forlagene sender bøker til Biblioteksentralen og mottar et forskudd fra Kulturrådet. Dersom vurderingsutvalgene seinere kommer fram til at bøkene ikke har tilstrekkelig litterær kvalitet, må forlagene betale tilbake forskuddet.

I kategori 2 kan forlag betale 10.000 kroner i saksomkostninger for å få en forhåndsvurdering av bøkene.

– Vi tar selvkritikk på at noen av formuleringene i våre retningslinjer kunne vært enda tydeligere, sier Vestbø.

Som følge av de to sakene ble retningslinjene for ordningen endret i februar i år. I den nye teksten er det presisert at bøkene som leveres, vil gå tapt for forlagene dersom de blir «nullet».

Vestbø synes det er leit at forlag har opplevd innkjøpsordningen som en belastning.

– Men å kalle det et makt­overgrep er en litt for kraftig anklage. Vi har et uttalt ønske om å invitere også mindre forlag til ordningen, men det må være en viss terskel.

GIKK PÅ TAP: Forlegger Andreas Høy Knudsen har hatt mange våkenetter etter at Kulturrådets «nulling» av barneboka hans. FOTO: OLE-JØRN BORUM
Ole Henrik Kalviknes