Torsdag 18. oktober 2018 Viten

Etter oss

AVTRYKK: Skoghogst er en av måtene mennesker setter spor etter seg i naturen. Her fra Oregon. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Når og hvordan skjedde de første dramatiske menneskelige inngrepene i naturen?

ØKO­ARKEOLOGI

Betegnelsen antropocen blir nå brukt om den nye geologiske epoken da mennesket setter sine tydelige spor på kloden og endrer økosystemer på drastisk vis. Det er vanlig å mene at dette for alvor begynte med den industrielle revolusjonen for rundt 200 år siden, da vi begynte å endre sammensetningen av atmosfæren.

Ut med megadyr

Men mye tyder på at vi bidro til dramatiske økologiske endringer allerede for mange tusen år siden, da vi langt på vei utryddet megafaunaen (de store dyrene) i Australia, Eurasia og Amerika. Bare i Afrika og deler av Sør-Asia lot vi noen av dem være igjen. Et annet, senere vendepunkt var da vi begynte å gå løs på skogene for å begynne med landbruk. Men akkurat når – og hvordan – skjedde disse inngrepene?

Dette er tema for et større, internasjonalt forskningsprosjekt, finansiert av European Research Council: Early Human Impact project. En av metodene dette prosjektet benytter, er analyse av menneskelige etterlatenskaper, nærmere bestemt steroler fra avføring, som ligger i sedimenter på innsjøer. Steroler er en type organiske stoff (kolesterol er ett eksempel) som er i slekt med steroider, og kan brukes til å slå fast at her har det vært mennesker.

Spor i avføringen

Slike analyser har forskere fra Universitetet i Venezia, i samarbeid med amerikanske og newzealandske kolleger, gjort med sedimentprøver fra New Zealand. De har brukt dem til å slå fast nøyaktig når de innvandrede maoriene, som kom fra andre Stillehavsøyer og hadde med seg kunnskaper om landbruk, begynte å rydde skog, noe de gjorde særdeles grundig på kort tid. Formålet var å gi plass til landbruk og beitedyr. Spor av koprasterol viser at dette skjedde spesielt mellom år 1345 og 1365, noe som også samsvarer med spor etter (antakelig påsatte) skogbranner.

Forskerne kan også, ut fra sporene i avføringen, se at europeerne gjorde sitt inntog på Sørøya etter år 1800. Så det ser ut til at det er umulig å ikke sette spor etter seg som forskere på et senere tidspunkt kan bruke til å bevise at du var der. Prosjektet viser også hvor tverrfaglig historisk forskning kan være.

viten@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 12. desember 2018 kl. 16.10