Torsdag 25. oktober 2018 Viten

Herpesmedisin mot Alzheimer?

NÆRMERE ET GJENNOMBRUDD: medisineringen som hjelper mot denne, ser ut til å kunne hjelpe også mot Alzheimer, her hjernescannet i tidlige stadier. FOTO: MATT YORK, AP/NTB scanpix

Nye funn kan gi forsiktig håp om bedre behandling av sykdommen.

MEDISIN

Det er nesten så man kvier seg for å skrive om mulige fremskritt i kampen mot Alzheimer, denne sykdommen som rammer så mange, ikke minst de pårørende, og som koster samfunnet så mye. Det kommer stadig ny forskning om denne lidelsen, med resultater som kan gi håp om en kur. Men dit har man fortsatt ikke kommet. Så hva er nytt denne gangen?

Samme genvariasjon

Jo, at det kan være oppdaget en sammenheng med en annen kjent sykdom – og at medisineringen som hjelper mot denne, ser ut til å kunne hjelpe også mot Alzheimer. Vi snakker om noe så vanlig som herpes-virus, og at denne muligens kan forårsake Alzheimer. Ikke alene, men i kombinasjon med en genvariant – APOE-e4 – som vi vet gir økt risiko for Alzheimer. I hvert fall kan det se ut som antiviral medisinering, som man bruker mot herpesviruset, også kan være en effektiv, rimelig og ufarlig måte å bekjempe Alzheimer på. Dette synes å være konklusjonen til forskningen til professor Ruth Itzhaki, ved University of Manchester, etter selv å ha forsket på dette over lang tid, og etter å ha gått gjennom 150 publiserte studier som alle antyder en slik forbindelse.

Tall fra Taiwan

Det man kanskje har manglet, så langt, er epidemiologiske studier som viser en sammenheng mellom herpesviruset og Alzheimer. Og nå har man fått dette, fra Taiwan, der man over lengre tid har ført offentlige helsestatistikker over dette. Tallene fra Taiwan viser for det første at risikoen for senil demens er langt større hos dem som har herpesviruset, og at anti-herpes behandling gir en dramatisk reduksjon i antallet av dem som senere utvikler demens.

Proteinavleiringer

Itzhakis forskningsgruppe i Manchester har på sin side vist hvordan dette kan henge sammen biologisk. Herpesviruset forårsaker proteinavleiringer av det slaget som er typisk for Alzheimer, med plakk mellom nevronene, og «floker» inne i dem. Det er derfor å forvente at medisiner som virker mot herpes, også reduserer dannelsen av plakk og floker i de utsatte hjernesentrene. Og siden disse medisinene allerede finnes, og er testet ut, er det å håpe at de ganske raskt kan tas i bruk også mot Alzheimer. (Frontiers in Aging Neuroscience)

viten@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 12. desember 2018 kl. 16.33