Mandag 29. oktober 2018 Kringla Heimsins

Svovel og aske

MEKTIG RØYK: Vulkaner kan føre til kaldere vær, ved at partikler som slippes ut hindrer sollyset. BILDE: J. CLARK/WELLCOME LIBRARY

Vulkanutbrudd og en liten istid bidro til å forverre været på Island.

middel­alder

Været på Island i dag er ikke mye å skryte av – gjennomsnittlig sommertemperatur er 12 grader, og til tross for at landet ligger land i nord, er det bare seks timer sol per dag i gjennomsnitt. Vinteren er relativt mild på grunn av Golfstrømmen, men i norddelen av landet kan været gjennom et helt år påvirkes av drivis fra Den østgrønlandske havstrømmen. Dette er kanskje ikke stedet hvor flest ønsker å bosette seg, men i perioden når landet ble bosatt, det vil si 874-930, var været mildere: basert på innholdet i marine sedimenter, har forskere argumentert at hele perioden 730–1100 var relativt varm uten mye drift rundt Island.

En varm periode

Nordmenn flyttet nok ikke til Island på grunn av været da heller - det var politiske og sosiale konflikter som var sterkest motivasjonsfaktor. Men de gode værforholdene lettet en slik krevende manøver ved å sikre gode forhold for jordbruk og matproduksjon for de nye bosetterne, noe som omtales i sagaer som «Egils saga». Denne perioden med noe varmere vær, rundt årtusenskiftet, omtales som den varme perioden i middelalderen (The Medieval Warm Period).

Island aksepterte kristendommen rundt år tusen, men de første skriftlige kildene om dette er fra cirka to hundre år senere. Mange av de eldste kildene er dessverre tapt, eller finnes bare i yngre avskrifter. I perioden mellom bosettingen og nedskrivningen av dokumenter og litteratur ble klimaet på Island kaldere, noe som betegnes som Den lille istiden. Forverringen av klimaet på Island førte til verre forhold for matproduksjon og dårligere forhold for beite for dyrene. Island ble omgitt av mer is som førte til dårligere forhold for handel, i en tid da handel kanskje var enda viktigere siden lokal produksjon av ressurser var vanskelig. Fortellinger om tider da dyrene kunne beite fritt i landskapet om vinteren var nå blitt et minne.

Vulkanutbrudd

En annen faktor som kan bidra til kaldere klima var vulkanske utbrudd. Året etter et vulkanutbrudd vil det vanligvis være aske og svovelsyrepartikler i luften, som hindrer noe av sollyset, og som kan forårsake kaldere vær og en kortere sesong for matproduksjon. Regn kan bringe svovelsyrepartiklene nærmere jorda og føre til ødeleggelse av avlingen og forgiftning av dyr. På Island var det en del vulkanutbrudd mellom det niende og tolvte århundre, men de var ikke særlig ødeleggende. Til gjengjeld var vulkanutbruddene i perioden i det trettende til femtende århundre mye verre og mer voldsomme. Deler av den lille istiden sammenfaller dermed med de to århundrene av islandsk historie med verst vulkanutbrudd.

Artikkelen er oppdatert: 12. desember 2018 kl. 16.42