Fredag 2. november 2018 Politikk

«Sentrumsdronning» Anne Enger advarer KrF mot å gå i regjering med Frp:

Slår alarm om sentrum

Savner sentrum: Tidligere Senterparti-leder Anne Enger mener sentrum i norsk politikk forsvinner hvis KrF går i regjering med Frp. Her er hun på Nationaltheatret i Oslo sentrum. Foto: Christopher Olssøn

NEI: Dersom KrFs høyrefløy vinner fram på dagens skjebnemøte, forsvinner sentrum i norsk politikk, advarer Anne Enger.

KrFS VEIVALG

På 1990-tallet var Anne Enger Senterparti-leder, sentral i Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering og «Nei-dronninga» i EU-kampen.

I dag er hun urolig for sentrum i norsk politikk.

– Dersom KrF bindes opp til Frp i et regjeringssamarbeid, så er det vanskelig for meg å se hvordan sentrum, som har hatt en enestående rolle i norsk politikk i alle årene jeg har vært med, kan komme til uttrykk. Sentrumstyngden vil forsvinne, sier Enger til Klassekampen.

Enger er ute og lufter hunden sin da Klassekampen ringer, og hun forteller at det er nettopp sentrum hun går og tenker på. Tankevekkeren var den historiske talen KrF-leder Knut Arild Hareide holdt for sitt eget landsstyre 28. september, der han anbefaler KrF å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Jeg anbefaler alle å høre den talen. Den var veldig god, sier hun.

KrFs veivalg:

• Fredag 28. september rådet KrF-leder Knut Arild Hareide partiet til å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

• I dag holder KrF ekstraordinært landsmøte for å avgjøre partiets vanskelige veivalg om regjerings-samarbeid. Det ligger an til at Hareide taper, og at partiet i stedet søker regjeringsmakt med Høyre, Venstre og Frp.

• Tidligere Senterparti-leder Anne Enger advarer partiet mot å trosse Hareide for å søke regjeringsmakt sammen med Frp.

Kamp for å berge sentrum

I dag avholder KrF sitt mye omtalte skjebnelandsmøte på Gardermoen. Mens partiets to nestledere ønsker å søke regjeringsmakt med Frp, vil Knut Arild Hareide gi landet den første regjeringen uten et fløyparti siden 2005.

Enger mener Hareides alternativ er det med klart størst tyngdepunkt i sentrum. At KrFs høyrefløy og Høyre gang på gang understreker at Hareides alternativ vil være avhengig av støtte fra et «SV på vippen», bare fnyser hun av.

– Ja, hvor tar de det fra? sier hun og viser til at Hareides alternativ vil kunne søke flertall også mot høyre.

– Alle partier på Stortinget er ute etter å få mest mulig gjennomslag. Det er ikke sånn at de som nå sitter i regjering, men som kanskje ikke gjør det om en stund, ikke vil bruke den muligheten de har til å bidra i Stortinget. Så det å skremme med SV, det skjønner jeg absolutt ikke. Det er mye nytale, sier Enger, som likevel har forståelse for Hareides avgrensing mot SV i selve regjeringsspørsmålet.

– Dersom KrF nå går i regjering med Frp, tror du sentrum vil kunne gjenoppstå seinere?

– Nei, det kan jeg ikke uttale meg om.

– Men dersom KrF ikke går til venstre i denne situasjonen, kan du se for deg en annen situasjon der det skal kunne bli aktuelt?

– Hva som skjer i framtida, kan jeg ikke spekulere i. Men det er jo nettopp muligheten for å samarbeide begge veier, både lokalt og nasjonalt, som er sentrums styrke. Det har historisk vært viktig.

Frp fortsatt like ille

– En del i KrF mener at Frp er blitt ansvarliggjorte av å sitte i regjering, og at de ikke lenger er like ille som da du ledet Senterpartiet. Hva tenker du om det?

– Nei, det blir ikke riktig. Her er jeg enig med Marit Arnstad som snakker om en ny «solbergsk parlamentarisme». Vi kunne aldri ha fraveket fra regjeringens politikk sånn som Frp har fått lov til å gjøre nå. Tvert imot var det et poeng, og det er som det bør være, at regjeringen er et kollegium og at man står sammen om de sakene man har kommet fram til i fellesskap. Sånn er det ikke lenger med Frp i regjering, sukker Enger.

– Høyresida i KrF mener at dersom KrF går inn i dagens regjering, så kan de sammen med Venstre dra den inn mot sentrum?

– Tanken bak å si nei til et regjeringssamarbeid med Frp var vel nettopp at dersom man gjør det, så bindes man ikke sammen bare i enkeltsaker, men i hele det politiske prosjektet.

Mer enn enkeltsaker

Enger er opptatt av at sentrumsposisjon ikke kan reduseres til enkeltsaker. Sentrum står for et helt samfunnssyn, forteller hun.

– EU-sakene er jo en illustrasjon. Det var aldri en enkeltsak, ikke for meg i alle fall. Både i første avstemming og i «vår» avstemming i 1994, så vi hvordan velgerne søkte å sikre seg at sentrum var en kraft i Stortinget og i regjering for så vidt, sier «Nei-dronninga» fra 1994.

– Er du spent?

– Ja, samtidig som jeg har tenkt «ikke bry deg». Når man er i krevende prosesser, er det jo irriterende at gamle politikere bryr seg. Men når du ringer og spør om dette, så tenker jeg at det er noe med å forstå den historiske rollen som sentrumspartiene har hatt i Norge etter krigen.

politikk@klassekampen.no