Mandag 5. november 2018 Politikk

Senterpartiet tar ballen fra Høyre og KrF i regjeringsforhandlingene om abortsaken:

Vil fjerne tvillingabort

SEIRET: Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF, vant til slutt fram med å ta KrF til høyre på partiets ekstraordinære landsmøte fredag, med abort som et av kronargumentene. Det har vært et uverdig spill fra Høyre, mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

STRID: Når abortloven nå er på forhandlingsbordet, vil Senterpartiet fremme forslag om å fjerne den omstridte retten til tvillingabort. Ap går for fort i vranglås, mener Kjersti Toppe.

abort

Med nestleder Kjell Ingolf Ropstads seier på KrF-landsmøtet, er abortloven satt i spill. Når fire borgerlige partier nå skal forhandle, står det øverst på KrFs agenda å fjerne abortlovens paragraf 2C. Den gir adgang til abort etter 12. uke dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom (se faktaboks).

Nå hiver Senterpartiet seg på.

– Vi kommer til å fremme forslag om å fjerne retten til tvillingabort, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

Sp vil ikke fjerne paragraf 2c, men har programfestet å hindre tvillingabort. Da det ble teknisk mulig å fjerne det ene av to fostre, kom det opp som et medisinskfaglig spørsmål. Det gikk gjennom i Justisdepartementets lovavdeling, og Norge ble det eneste landet i verden som tillater dette. Toppe mener Ap går for fort i vranglås.

– Debatten om tvillingabort har vært feig. Det skulle skrives og sies minst mulig. Det blir fremstilt som et angrep på kvinners rettigheter å hindre tvillingabort, men det har egentlig ikke vært en rettighet før 2016, sier Toppe.

At tvillingabort gjelder svært få fostre, er ikke et godt argument, mener hun.

– Det gjaldt to-tre fostre de første årene, nå er det åtte så langt i år. Det er et viktig prinsipielt spørsmål. Fagmiljøet ønsker ikke å tilby dette, men blir pålagt det.

Abortlovens paragraf 2c:

• Det tas om lag 15.000 aborter årlig. Grensen for selvbestemt abort går normalt ved 12 uker.

• Etter 12. uke må kvinnen møte i en nemnd, hvor abortlovens paragraf 2c tas i bruk. Den åpner for at kvinner selv kan bestemme å fjerne fosteret etter 12. uke, hvis det er «stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

• Av 305 nemndbehandlede aborter på foster med misdannelser etter paragrafen i 2017, var en femdel aborter av foster med påvist Down syndrom.

Overrasket over KrF

Fra talerstolen forsikret Kjell Ingolf Ropstad om at statsminister Erna Solberg (H) lenge har stått på deres side i abortsaken.

– Høyre har fått en tillit i KrF, enda det var de som godkjente tvillingabort for litt over et år siden. Jeg sto i de debattene selv, og det var ingen diskusjon eller tvil. Høyre sto sammen med Ap i at det måtte ligge under retten til selvbestemt abort. Da er det totalt uforståelig at abortsaken gjør at KrF vipper over til borgerlig side. Når Høyre nå har skiftet syn på litt over et år, viser det at de ikke skyr noen midler for å beholde makten i Norge, sier Toppe.

– Uverdig spill

Det er usikkert om KrF vil få gjennom abortkravet, siden både Venstre og Frp har sagt at den må ligge fast. Ingvild Kjerkol, medlem i helse- og omsorgskomiteen for Ap, mener spillet er uverdig.

«Forenklingen statsministeren står i spissen for omkring denne paragrafen, er ikke en seriøs politiker verdig. Samfunnet, med statsministeren i spissen, kunne stått seg på å være rausere med dem dette faktisk handler om, heller enn å true med å ta fra dem valgfriheten. Den karakteristikken vi nå ser av kvinner som velger «feil», kommer fra høyeste hold i samfunnet, og det hindrer en konstruktiv dialog om disse vanskelige valgene», skriver hun i en e-post.

Kjerkol peker på at loven har fungert godt i 40 år.

– Vi kan ikke tvinge familier til å beholde foster med utviklingssvikt gjennom å hindre dem kunnskap som finnes lett tilgjengelig for alle som kan betale for den. Utviklingen kan bare påvirkes ved å skape mer trygghet. Det gjør vi ved å stille opp med et helsevesen som kan støtte familiens valg og behov for informasjon.

I fjor ville regjeringen kutte i pleiepengene til foreldre som er hjemme med barn med store behov. Forslaget ble stoppet.

Sjeldne diagnoser

VG skrev fredag at Høyre har forberedt skisser til endringer i abortloven, til at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig». Paragraf 2C handler om langt mer enn Downs syndrom, påpeker Kjerkol.

– Leger vi snakker med, sier at mennesker med sjeldne diagnoser blir glemt. Det fins 6000–8000 sykdommer av ulik alvorlighetsgrad. Det Høyre nå vil fjerne med et pennestrøk, er for eksempel retten til å ta abort på medisinsk grunnlag når fosteret mangler hjerne, sier hun.

Kjerkol mener tilstandene som beskrives i paragrafen, ofte gir alvorlig svekket livskvalitet.

– Det er invalidiserende og smertefulle tilstander som ofte fører ofte til tidlig død eller at mennesker er delvis eller helt hjelpetrengende. Legene som jobber med de sykeste barna, snakker om den viktige «leve-med-kunnskapen», der livet skal leves. Det er en kunnskap vi trenger mer av, og som regjeringen har full mulighet til å styrke, skriver hun i e-posten.

Abortloven i seg selv har ikke betydning for hva foreldre ønsker, tror Kjerkol.

– At høyresida foreslår symbolske innstramninger, som de i samme sekund avviser at vil få konsekvenser, finner jeg ganske trist. Vi burde klare å finne sammen tverrpolitisk for at de som står oppi dette, kan få kunnskap og trygghet rundt valgene de tar. Nå opplever nok mange at de er brikker i et polarisert politisk spill.

Uro for sorteringssamfunn

Også i Bondevik-regjeringen prøvde KrF å endre abortloven, uten å lykkes.

– Det er så teknisk. Når du først har en lov om svangerskapsavbrudd, kommer du ikke utenom en paragraf om alvorlig sykdom og fosterets leveutsikter, sier Toppe.

Hun kan forstå innvendingene mot paragraf 2c, og ønsker velkommen en diskusjon om hva «alvorlig sykdom» er.

– Personlig mener jeg at Downs syndrom ikke er alvorlig sykdom. Alvorlig sykdom er barn med svært funksjonshemmede liv, som er totalt pleietrengende eller dør under graviditet eller rett etter fødsel. Klumpfot eller hareskår er ikke alvorlig sykdom. Når du skal definere alvorlig sykdom, må du inn i hver diagnose, som kan være krevende fordi mye ikke kan forutsies medisinsk. Et foster kan se svært misdannet ut på ultralyd, og så kan det likevel klare seg bedre enn antatt når de blir født.

– Hva som er alvorlig sykdom kan vel også den enkelte kvinne få definere?

– Ja, det blir også en subjektiv bedømmelse. En kan ikke helt objektivt si hva som er alvorlig og ikke. Men er samfunnet med på å forme hva som blir normalen, og vurderingene hos den enkelte blir ikke til i et vakuum. Hvis det perfekte blir standarden, kan jo alt annet defineres som alvorlig.

emmat@klassekampen.no

Kjersti Toppe, Sp