Tirsdag 6. november 2018 Kultur og medier

• En rekke kulturhus vurderte å takke nei til foredrag med Joshua French • Flere vurderer fortsatt å avlyse

Lokal skepsis til French

FRA TILTALEBENK TIL TALERSTOL: 24 norske kulturhus og scener har takket ja til å være vertskap for Joshua Frenchs foredragsturné. Men flere av institusjonene har vært i tvil, viser Klassekampens rundspørring. FOTO: MARTE CHRISTENSEN, NTB SCANPIX

Joshua French kan tjene flere millioner kroner på sin foredragsturné landet rundt. Flere kulturhus har hatt kvaler med å gi den drapsdømte nordmannen en talerstol.

Foredrag

Joshua French har rett til å fortelle sin historie, men bør offentlige finansierte kulturhus bidra til at den drapsdømte nordmannen får fortalt sin versjon til det norske folk?

Dette er et av spørsmålene Klassekampen har forsøkt å få svar på fra 24 kulturhus og andre scener som har takket ja til å åpne dørene for Joshua French og hans foredrag i høst og fram til mars neste år.

Foredragene har fått kritikk fra flere hold, fordi arrangøren Atikko ikke åpner for kritiske spørsmål fra tilhørerne. Hovedpersonen vil heller ikke snakke med journalister i forbindelse med turneen.

Av ti kulturhus som allerede har eller skal arrangere foredrag med French, svarer seks at de opplever det som «litt problematisk» å la Joshua French få holde sitt foredrag på deres scene.

• Fire av kulturhusene vurderte å takke nei til forespørselen fra Atikko om å leie scenen for Joshua French.

French på turné:

• Joshua French er for tida på landsomfattende turné med foredraget «Dømt til døden», i samarbeid med arrangøren Atikko.

• Turneen startet i Nøtterøy 15. oktober og avsluttes i Sandvika 6. mars.

• Joshua French og kameraten Tjostolv Moland ble dømt for drap på en sjåfør i Kongo i 2009.

• Moland døde i fengsel i 2013, mens French ble løslatt i fjor og returnerte til Norge.

– Dårlig smak i munnen

I Fredrikstad har det kommunalt eide kulturhuset Blå grotte takket ja til to foredrag med French, 21. og 28. november. Den første datoen er utsolgt. Programansvarlig Lise Marie Blix Nilsson forteller at forespørselen fra French utløst en stor intern diskusjon som måtte løftes opp på ledernivå i kommunen.

– Prinsipielt kan vi ikke si nei, selv om det er enkelt av oss som ikke kan gå god for dette, sier Nilsson.

– Har dere satt en grense for hva dere kan takke ja til?

– Ja, den går ved rasisme eller politiske eller religiøse ytringer som er for sterke. Men vi har ingen direktiver i den forstand fra våre eiere.

– Det virker på meg som du har en dårlig smak i munnen av å måtte takke ja til French?

– Ja, enkelte av oss har vel det. Men vi må jo på en måte være nøytrale. Dersom noen ønsker å markere sin motstand i forkant av arrangementet, vil vi selvsagt ikke legge hinder for dette.

– Dilemma for oss

2. desember er turen kommet til Stavanger Konserthus, hvor Atikko har fått leie Kuppelhallen med plass til 1300 tilhørere.

Administrerende direktør Per-Harald Nilsson er blant mindretallet som mener at det er svært problematisk for kulturhuset å åpne for French, selv om det er Atikko som formelt står som arrangør av arrangementet.

«Frenchs foredragsrunde representerer en utfordring i et ytringsfrihetsperspektiv. For konserthuset er det et dilemma at vi ikke ønsker å stille oss bak noe av kritikkverdige som måtte finnes i French sin fortid. Samtidig skal det mye til for å nekte en offentlig person å komme til orde», skriver han.

Han forteller videre at Atikko er en seriøs arrangør som konserthuset normalt vil godkjenne som leietaker, men at han denne gangen vurderte å takke nei.

«Vi valgte å se på foredraget på samme måte som en bokutgivelse. Sensur bør sitte langt inne», mener Nilsson.

Takket nei til to kvelder

På spørsmål om hvor grensen går for å nekte aktører en taleplattform, svarer flertallet at kulturhus har et redaksjonelt ansvar for sitt program, og alltid bør vurdere om ytringer som blir framsatt, kan oppleves som krenkende eller lovstridige.

Kimen kulturhus i Stjørdal ble utsolgt i god tid før Joshua French ankom bygda, med 550 nysgjerrige tilhørere i salen. Bookingansvarlig Ole Ivar Teigen mener det er riktig å gi publikum en mulighet til å høre Kongo-historien fortalt av hovedpersonen selv.

Likevel, da Atikko ønsket å leie salen for et ekstraforedrag, var svaret nei.

– Som programansvarlig tenker jeg at da kommer det inn et annet moment, nemlig om vi skal bidra til å melke denne historien. Det synes jeg ikke at vi bør være en del av, så jeg ba Atikko om heller å komme med forslag til andre foredragsholdere, sier Teigen.

Fredag meldte VG at Kripos nå vurderer å etterforske sikkerhetsselskapet SIG Uganda, som Tjostolv Moland og Joshua French var aktive i før de dro inn til Kongo.

Sju av de ti kulturhusene mener dette ikke påvirker deres vurdering av foredraget. Ole Ivar Teigen ved Kimen Kulturhus er uenig.

– Hadde dette vært kjent i forkant, er det ikke sikkert vi hadde kjørt arrangementet, sier han.

Per-Harald Nilsson ved Stavanger Konserthus mener en ny politietterforskning kan gi formelt grunnlag for å avlyse, og at han vil følge utviklingen nøye framover.

«Da leieforholdet ble inngått, hadde French et avklart forhold til både kongolesiske og norske myndigheter», skriver han.

Det lyktes ikke Klassekampen å oppnå kontakt med Atikko eller Joshua French i går.

kultur@klassekampen.no

– Hold dere unna!

– Dette er en kriminalitetssak og en grov voldssak som gjøres om til et stort sirkus. Folk bør holde seg unna, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter.

Steen mener at historien om French og Moland, som ifølge turnéarrangøren Atikko handler om «overlevelse og motgang under ekstreme forhold», framstår som hentet fra kolonitida på 1800-tallet.

– Dette kunne man gått og lyttet til i 1850. Det er absurd at en så alvorlig sak presenteres som underholdning, og at den også blir en inntektskilde for French. Enda mer absurd er det at det presenteres som et motivasjonsforedrag, sier han.

– Jeg spør meg jo om dette ville ha vært litt mindre interessant hvis det var en svart mann som var dømt for drapet på en hvit mann.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre, mener at turneen aldri burde vært avholdt.

– Det er ikke akseptabelt at nordmenn på eget initiativ reiser til Afrika og driver våpenopplæring av militsgrupper i utenomstatlige operasjoner. Det at French forteller om dette, kan ha smitteeffekt. Jeg håper kommunene tar dette med i sin vurdering, sier Elvenes.