Torsdag 8. november 2018 Politikk

Jan Bøhler (Ap) bekymret for dropouts i delbydeler i Oslo:

Fanges ikke opp

FIKK TALL: Etter pågang fra Klassekampen fikk Jan Bøhler omsider statistikk over frafall i videregående skole på delbydelsnivå. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

FRAFALL: Ungdom som faller ut av videregående fanges opp for seint, sier Jan Bøhler.

den delte byen

Hvordan forhindre frafall i skolen? Det er tema for ­Groruddalstinget som holder møtet på Tveita senter i Oslo i kveld.

Groruddalstinget er et ­forum av ildsjeler og ressurspersoner i området som tar opp temaer innbyggerne er opptatt av. En av ildsjelene er stortingspolitiker Jan Bøhler. (Ap). Etter å ha mast i et år fikk han i går endelig ­oppdatert statistikk over frafallsprosent på delbydelsnivå i Groruddalen.

Frafall i delt by:

• I Oslo under ett er andelen som faller fra videregående skole 20,9 prosent. Det er mindre enn lands­gjennomsnittet.

• Men forskjellene er store mellom øst og vest, og enda større på delbydelsnivå.

• Det er særlig delbydeler i Grorud og Stovner og Søndre Nordstrand som peker seg ut.

• Romsås, Vestli, Fossum, Rommen, Haugenstua og Furuset i Groruddalen og Holmlia syd, Prinsdal, Bjørnerud og Bjørndal har alle frafall på mer enn 35 prosent.

Kilde: Oslo kommunes statistikkbank

Store sosiale skiller

– Det er utrolig viktig å ha et korrekt bilde av hvor vi skal sette inn tiltakene når vi skal bekjempe utenforskap blant unge. Det holder ikke med gjennomsnittstall for store ­bydeler som Stovner og Grorud med 20.000–30.000 innbyggere. Vi må vite hvordan tallene er i delbydelene. Det bor flere tusen mennesker i hver enkelt delbydel, og det er fullt mulig å lage statistikk for dem, sier Bøhler.

Han viser til at det er store sosiale skiller innad i bydelene, og at det derfor er viktig med statistikk som kan si noe om hvor innsatsen bør settes inn.

Siden sommeren 2017 har han etterspurt oppdaterte tall over frafall i delbydelen i Oslo kommunes statistikkbank. Inntil i går var de ferskeste tallene der fra 2014.

Etter at Klassekampen tok opp saken, fikk vi til slutt tak i tallene i løpet av gårdagen.

Årsaken til at de ikke er blitt oppdatert skyldes ifølge byrådsavdeling for finans at det ble oppdaget en feil i det opprinnelige datagrunnlaget de mottok fra SSB, som nå er blitt avklart.

Store variasjoner

I Oslo under ett er andelen personer mellom 21 og 29 år som ikke har fullført videregående etter fem år på kun 20,9 prosent. Men det er stor variasjon i bydelene og enda større i delbydelene. For eksempel er tilsvarende for andelen i delbydel Fossum i Stovner bydel 47,9 prosent. For bydel Stovner under ett har det vært en nedgang i frafallet på nærmere 1 prosentpoeng fra 39,1 til 38,2.

Bøhler synes tallet fra Fossum er dramatisk. Han forventer at byrådet oppdaterer statistikken hvert år og at de også bryter det ned på kjønn.

– Når snittet er 47,9 prosent i Fossum, så må vi regne med at det ligger langt over 50 prosent for gutta, sier Bøhler.

Han mener gutter i alderen 16–18 i utsatte boligstrøk i Groruddalen har gått for lut og kaldt vann altfor lenge.

– Har dere noe å tilby oss? Noe vi kan gjøre? Det er det disse gutta spør om når de møter oppsøkende team fra bydelen. Etter at regjeringen fjernet tiltakspenger i Nav for de mellom 16 og 18 år, har ikke bydelene nok å tilby. Man kan ikke bare si at alle må gå på skolen, sier Bøhler.

Skolene melder fra for seint

Han mener økningen i ungdomskriminalitet I Oslo gir ekstra grunn til å prioritere denne gruppa.

– Det er en fare for at de ­rekrutteres av gjengkrimin­elle. Jeg sier ikke at alle gjør det, men mange er i fare­sonen, sier Bøhler.

Fra personer som jobber oppsøkende med ungdom i Groruddalen, har Bøhler fått høre om ungdom som har gått opp imot et år etter at de falt ut av skolen før de ble fulgt opp av oppfølgingsteamet fra Nav.

– Hvis en skole har en som henger rundt som de ikke har gitt opp helt, så kan de vente med å melde ifra. Dermed går de ikke glipp av inntekter på mellom 80.000 og 400.000 kroner som de får per elev.

aseb@klassekampen.no

Melder ifra fem ganger i året

«Det er feil at det tar opp til et år før bydelene får beskjed, bydelene får lister 5 ganger i året, med oversikt over elever som ikke går i videregående skole og som skolen ikke har fått tak i. Skolen har i ­tillegg fulgt opp ­eleven før bydelen får beskjed. Skolene har Oppfølgingstjeneste-ansvarlige og disse følger opp og veileder elever som slutter. Når en elev ­slutter, har skolen en ­avklaringssamtale med ­eleven, der bydelen og Nav ­inviteres ved behov».

Dette skriver kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten Trine Lie Larsen til Klassekampen.

– Hva sier du til at Bøhler tror det ikke lønner seg for skolene å varsle om elever som faller fra?

«Skolene skal følge rutinene for å melde fra med en gang en elev slutter, og vi er ikke kjent med at de offentlige skolene unnlater å gjøre dette. Forøvrig gjør skolene en stor ­innsats for å bistå elever som står i fare for å falle fra, og ­bidra til at disse fullfører ­skolegangen».