Torsdag 8. november 2018 Innenriks

Lederen for FNs klimapanel sier vi styrer mot vår egen katastrofe om vi ikke gjør noe snart:

FN ber om strakstiltak

BEKYMRET: Hoesung Lee, leder for FNs klimapanel, var denne uka i Oslo for å tale på Zerokonferansen. Til Klassekampen sier han at dersom vi fortsetter som nå, når vi 1,5 graders oppvarming allerede om 20 år. Her sammen med Equinor-sjef Eldar Sætre og Bjørn Otto Sverdrup, direktør for bærekraft i Equinor.

KLAR MELDING: Leder for FNs klimapanel Hoesung Lee vil nødig fremstå alarmistisk. Men forskningen er entydig: Vi har dårlig tid, sier han.

klima

– Vi er nå i en posisjon der vi ligger an til å endre klodens atmosfære totalt, sier Hoesung Lee, leder for FNs klimapanel (IPCC).

For en måned siden la han fram alarmerende funn i den siste IPCC-rapporten. Likevel bruker han sjelden harde ord for å beskrive situasjonen vi befinner oss i og politikerne som skyver på problemet. Fortsetter vi som nå, er vi på full fart mot 3–4 graders oppvarming, som vil gjøre verden ugjenkjennelig innen slutten på århundret, slo rapporten fast.

– Vi ønsker ikke å havne der. Men vi prøver å ikke være alarmister. Det er opp til politikere og forbrukere å avgjøre om våre vitenskapelige funn er alarmerende eller om det bekrefter det de allerede vet. Det viktigste er at hver lille bit av oppvarming betyr noe, og at alle typer menneskelig aktivitet betyr enda mer, sier Lee, som er på norgesbesøk for å holde innlegg på Zerokonferansen.

Hoesung Lee:

• Sørkoreansk økonom og leder for FNs klimapanel siden 2015.

• La fram den siste rapporten for en måned siden om hvordan verden kan begrense oppvarmingen til 1,5 grad.

• Professor ved Korea University i Seoul, med klima, energi og bærekraft som fagfelt.

Håper rapporten hjelper

FNs klimapanel slår fast at vi har tolv år på oss til å halvere utslippene relativt til 2010-nivået, dersom vi skal klare å redusere oppvarmingen til 1,5 grad. Det var det verdens land ble enige om i Parisavtalen.

Med sin diplomatiske tone virker Lee å være fullt klart over at advarende pekefingre kan virke paralyserende. Likevel er han åpenbart bekymret, særlig for utviklingslandenes framtidsutsikter.

– Utviklingsland må få sin økonomiske utvikling. De må finne måter å introdusere mindre karbonintensiv infrastruktur på. Vi håper rapporten vår kan hjelpe dem til å treffe riktige beslutninger, slik at de er i stand til å bidra til en 1,5-gradersverden.

Forskjellen på 1,5 og 2 graders oppvarming er nemlig stor: Den halve graden betyr at flere hundre millioner færre mennesker blir utsatt for havnivåstigning, fattigdom og hetebølger, og man unngår totalutryddelse av korallrev.

– Forferdelig tilstand

Lee tror vi får en mer robust og livfull verden om vi klarer å motvirke klimaendringene.

– La meg si det slik: Hvis vi gjør det motsatte, får vi en verden ødelagt av stormer, med redusert naturmangfold og færre arter. Alle omgivelser hvor det bor mennesker, vil være i en forferdelig tilstand. Dersom vi ikke foretar oss noe, styrer vi mot vår egen katastrofe. Den andre muligheten, nemlig å strebe etter å stabilisere klimaet og få til en bærekraftig utvikling, vil gi oss en bedre verden, sier Lee.

Et av de viktigste spørsmålene i dag er hvordan vi når både FNs bærekraftsmål om verdens fattige og klimamålene. India er for eksempel et av landene hvor utslippene vokser raskest. Lee gjentar flere ganger at vi ikke trenger å velge.

– Det er den største misforståelsen vi hører i dag, og IPCC-rapporten viser tydelig at å fremme klimaløsninger og økonomisk utvikling går hånd i hånd. Derfor kan klimapolitikk danne grunnlag for felles handling, sier den koreanske økonomiprofessoren.

Fra talerstolen på Zerokonferansen var han tydelig: Gjør vi ingenting, kan vi heller glemme bærekraftsmålene.

Rapporten fra FNs klimapanel er forskning i toppklasse: 91 forskere fra 40 land har sammenstilt over 6000 forskningsrapporter. 44.000 kommentarer er sendt inn, hver og en av dem besvart av klimaforskerne selv, forklarte Lee i sitt åpningsinnlegg på Zerokonferansen.

Flere undersøkelser viser at 97 prosent av aktive klimaforskere konkluderer med at menneskelig aktivitet fører til global oppvarming.

Likevel møter de skepsis, særlig i voksende høyrepopulistiske bevegelser over hele verden. Hvordan svarer man dem?

– Det finnes solid vitenskapelig belegg for at det pågår global oppvarming. I våre funn finnes det store mengder bevis, ikke bare for stigende temperaturer, men også havstigning, forsuring av havene og forandringer i økosystemet i arktiske strøk. Alle de fem tidligere IPCC-rapportene har blitt validert som temmelig korrekte.

Det billigste først

FNs klimapanels første modeller anslo for eksempel en temperaturøkning på 0,2 grader per tiår, som i dag viser seg å stemme godt overens med observasjonene, forklarer Lee.

Vi må kutte milliarder, ikke millioner, tonn CO2. I 2050 må 50 til 70 prosent av det totale energiforbruket komme fra fornybare kilder. Kull kan bare utgjøre mellom 1 og 7 prosent og oljeavhengigheten må reduseres med 30 til 70 prosent.

Det er bedre å kutte bruken av olje, kull og gass, enn å forsøke å suge CO2 ut av atmosfæren etterpå, mener Lee.

– Det er best å begynne med det billigste tilgjengelige alternativet, og så gradvis gå løs på det kostbare. Men globale klimatiltak må også ta utgangspunkt i rettferdighet. For selv om også utviklingslandene er ansvarlige for klimaendringene, har de mindre kapasitet til å handle. Derfor er internasjonalt samarbeid helt avgjørende, sier Lee.

– Mener du de rike landene som Norge har et større ansvar i byrdefordelingen?

– Jeg vegrer meg fra å kalle det byrdefordeling. Jeg vil heller si mulighetsfordeling. Klimakampen tar oss inn på helt nye områder som fornybar energi, CO2-lagringsteknologi og smart landbruk, som kan bety vekst og gode levevilkår.

emmat@klassekampen.no