Tirsdag 13. november 2018

Brannene i California gir større ødeleggelser og mer død enn noen gang tidligere:

En varslet katastrofe

GJENTAR SEG: Så seint som i september herjet forrige storbrann i California. 8FOTO: JOSH EDELSON, AFP/NTB scanpix

ADVART: Allerede for ti år siden visste forskerne at klimaendringene ville gi flere og større skogbranner. Nå har det begynt å skje.

KLIMA

I løpet av en kort helg måtte mer enn en kvart million mennesker forlate hjemmene sine. Mange rømte fra flammene i sine egne biler, og amerikanske medier har meldt om kø og trafikk-kork på veiene ut av fareområdene.

Trær, kratt, hus, hager, garasjer og biler brant i to svært hurtigvoksende skogbranner, den ene nord for Sacramento, den andre utenfor Los Angeles.

I løpet av helgen ble skogbrannene større enn noen gang tidligere i den amerikanske delstatens moderne historie. Minst 31 personer er døde, og mer enn to hundre er fremdeles savnet. Mer enn 27.000 hus har brent ned, sammen med 6700 andre bygg.

Brannene er de siste i rekken av alvorlige skogbranner i California. Brannene i den amerikanske delstaten blir stadig større og mer ødeleggende, og skadene på liv og helse stadig mer omfattende.

Årsakene er flere, men en av dem er mye viktigere enn alle de andre: klimaendringene.

Skogbrann:

• California er rammet av to store skogbranner samtidig.

• Brannene har spredd seg svært raskt, og de har vist seg å være svært harde å stanse.

• Minst 31 mennesker er døde, og over 200 er savnet. Flere titalls tusen hus er ødelagt.

• Brannen utenfor Sacramento er den verste i Californias historie, både i tap av liv og i tap av eiendom.

• California er rammet av stadig hyppigere og større skogbranner. Hovedårsaken er klimaendringene.

• Også andre steder i verden er det ventet hyppigere og større branner når klimaet blir varmere. Et av stedene er Sør-Europa.

Tørr jord og lite regn

Allerede for ti år siden visste klimaforskerne at et varmere klima ville føre til flere skogbranner. En forskningsartikkel publisert i tidsskriftet Science i 2006 viste at antallet branner på vestkysten av USA hadde økt på grunn av klimaendringene.

Forskerne dokumenterte at skogbrann henger sammen med tørke, og at vegetasjon brenner lettere når jorda er tørr.

I årene etterpå har kunnskapen blitt stadig mer presis. Forskningsdirektør Jana Sillmann ved Cicero i Oslo forklarer at klimaendringene fører til flere skogbranner på ulike måter.

Når våren kommer tidligere, smelter også snøen raskere. Det betyr at mindre vann blir tatt opp i jorda, som dermed har lettere for å tørke ut seinere i sesongen. Et varmere klima fører også til at vannet fordamper raskere. Hvis det skjer i perioder med lite regn, blir resultatet tørke.

– Når skogen tørker ut, blir det lettere å starte skogbranner og vanskeligere å slukke dem, sier Sillmann.

Helseskadelig røyk

Sillmann mener det ikke er tvil om at skogbranner vil bli et større problem, også andre steder enn California. Europa var i sommer plaget av store branner som ødela store områder og førte til tap av liv. I Sverige gikk store skogområder tapt i brann.

Forskningsdirektøren mener derfor forebygging og skadekontroll må blir viktige temaer i årene framover.

– Hvordan kan vi forebygge brann, og hvordan skal skogbruket tilpasses slik at skogene blir mer motstandsdyktige. Dette er ikke spørsmål for klimaforskningen, men vi kan si med sikkerhet at dette blir viktige spørsmål, sier hun.

– Et annet brennende spørsmål er helse. Hvordan skal vi beskytte oss mot forurensningen, spør hun.

Må holde seg innendørs

Brann er helseskadelig på mer enn én måte. Røyken inneholder partikler som kan skade lunger og luftveier, i tillegg til giftig gass.

Røyken fra store skogbranner sprer seg over store områder og skaper alvorlige problemer for mennesker som allerede har problemer med astma eller dårlig hjerte.

To forskere ved Universitetet i Washington publiserte tidligere i år en artikkel i tidsskriftet PNAS der de dokumenterte at luftkvaliteten har blitt bedre i nesten hele USA, unntatt i områder med store skogbranner, der luften har blitt markant dårligere.

Helsemyndighetene i Los Angeles har derfor rådet innbyggerne i byen til å holde seg innendørs. Folk blir også anbefalt å unngå all tung fysisk aktivitet, også innendørs.

Røyken i California blir spredd av vind østfra. Vinden driver også flammene fra skogsområdene lenger inne i landet, men også mot kysten, der det meste av bybebyggelsen i California er.

Mange mindre branner

En oversikt over pågående skogbranner i delstaten viser at det brenner en lang rekke steder, men de fleste brannene er forholdsvis små. På grunn av værforholdene har myndighetene likevel advart om muligheten for flere store skogbranner den nærmeste tida.

Det er spesielt tørke sammen med sterk vind som får brannene til å spre seg. Det skjer både ved at vinden bærer flammene, men også ved at varmen fra brannene blir fraktet av vinden, slik at områdene i nærheten tørker ut og blir lettantennelige.

Værmeldingen for California viser fortsatt vind de neste dagene.

Ga opp hele nabolag

Brannen utenfor Los Angeles har rammet flere områder der mange lavtlønte bor, et stykke inne i landet og langt fra selve byen. Skogbrannen har også rammet Malibu, det berømte strandområdet der en lang rekke amerikanske kjendiser holder til. Flere superstjerner mistet også hjemmene sine i helga.

Brannvesenet i California har de siste dagene vært fullstendig overbelastet og har ikke greid å begrense brannene. Områdene har vært så store at myndighetene var nødt til å gi opp hele nabolag, ifølge TV-kanalen CBS.

Mandag morgen rapporterte brannvesenet at det hadde kontroll på 25 prosent av brannen utenfor Los Angeles, og 25 prosent av brannen utenfor Sacramento.

magnusl@klassekampen.no

KAMP: Brannvesenet i California kjemper mot flammene med alle midler.FOTO: NOAH BERGER, AP/NTB scanpix
TAP: Araya Cipollini gråter ved restene av familiens hus.FOTO: JOHN LOCHER, AP/NTB scanpix
FORURENSING: Røyken fra skogbrannen ved Los Angeles blåser mot havet.8FOTO: MARK J. TERRILL, AP/NTB scanpix