Torsdag 15. november 2018 Innenriks

Equinor har tredoblet lobbyinnsatsen i Brussel de siste tre årene for å sikre gode vilkår for gass:

Norsk gass på lobbytoppen

TOPP STEMNING: Equinor har satset stort på å gjøre navn og logo kjent i EU-hovedstaden Brussel både gjennom reklame og omfattende lobbyvirksomhet. Her feirer konsernsjef Eldar Sætre i Equinor et godt årsresultat for selskapet.FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX

SATSER: Equinor bruker rekordmye penger på lobbyisme i Brussel. Målet er å sikre etterspørselen etter gass i lang tid framover.

klima

Beløpet Equinor bruker på EU-lobbyisme, har økt fra 9 millioner kroner i 2015 til 31 millioner kroner i 2017. Selskapet, som er 67 prosent eid av den norske stat, er nå den største norske aktøren i Brussel og helt i toppen blant internasjonale olje- og gasselskaper. Det kommer fram av EUs Transparency Register og nettsiden Lobbyfacts.eu.

Equinor har fem ansatte med tilgang til EU-parlamentet i Brussel. Regner man med dem som jobber med EU-politikk fra Norge, er det totalt 7,5 lobbyister.

Disse jobber iherdig med å få møte beslutningstakere som kan sikre framtida for norsk gass og olje i Europa. Så langt i år har de hatt sju møter med representanter fra EU-kommisjonen. I 2015 hadde de hele 20 møter.

Viktig å ha tilgang

Lobbypengene går til lønn, reiser og konferanser og til de om lag 20 organisasjonene og tenketankene som Equinor støtter. Det opplyser Erik Haaland, pressekontakt i Equinor.

– Aktiviteten til dem som er i Brussel, har økt en del i takt med at aktiviteten til selskapet har økt, for eksempel innenfor fornybart. Det handler om å ha innsikt i det som skjer i EU, ha tilgang på personer og organisasjoner som påvirker bransjen, og å gi innspill til politikkutformingen der vi mener vi har noe å komme med, sier han.

Noe av økningen i lobbymidler skyldes at Equinor har endret rutinene for rapportering til EUs lobbyregister, forklarer Haaland.

De neste på den norske lobbylista er transport- og logistikkfirmaet Marlo og Cicero Senter for klimaforskning.

Gass for klima

I Europa er det bare Shell som bruker mer penger enn Equinor på lobbyisme.

– Norge og Equinor er blant de største leverandørene av gass til Europa, så vi mener det er helt naturlig at vi har sterk og tydelig tilstedeværelse der for å fremme gass som en viktig del av energimiksen. Vi mener gass er en viktig bidragsyter for å redusere klimagassutslipp. Mye fordi det kan erstatte kull, sier Haaland.

Fossilgiganter som BP og Total, som er større enn Equinor, bruker henholdsvis 20 og 29 millioner kroner i Brussel.

– Hva får dere igjen for pengene?

– Både innenfor energi og klima har vi gode løsninger å tilby EU. Vi vil snart levere fornybart til én million husstander. Vi jobber med løsninger for CCS og hydrogen.

– Låser oss til gass

«Gass – fornybar energis beste venn» står det tapetsert over flybruene på flyplassen i Brussel med Equinors nye, røde logo lysende mot de tusenvis av passasjerer som reiser til og fra EU-hovedstaden hver dag. I flere år har Equinor kjøpt denne reklameplassen, som er en av Europas viktigste.

Den økende lobbyaktiviteten har skjedd samtidig som Statoil ble til Equinor tidligere i år, for å framstå som et selskap som driver med mer enn olje og gass.

Fortsatt utgjør fornybart bare 1,8 prosent av investeringene deres?

– Ja, men vi forventer at 15–20 prosent skal gå til fornybar energi i 2030, gitt at vi finner lønnsomme prosjekter, sier Haaland.

Til tross for kostbare kampanjer vil det ta lang tid å gjøre Equinors renommé grønnere, tror Jonas Helseth, som representerer Bellona i EU.

– Etter navnebyttet er det ikke blitt mindre fremming av fossil gass, som de later som i Norge, men mer. De sier ofte at de tror mer gass er den viktigste klimaløsningen. Så skamløse er ikke engang ExxonMobil. Dette er altså Norges viktigste statseide bedrift, sier han, og viser til uttalelser fra Equinors sjeføkonom, Eirik Wærness.

EU forbereder nå budsjettet for 2021–2027, hvor gassubsidiene ligger an til å holdes på samme høye nivå. Det tolkes av miljøbevegelsen som en seier for en sterk gasslobbyen med allierte EU-politikere.

– Kampanjer om gass som gjør at kull fases ut, kan framstå positivt og er det isolert sett, men dersom det gjør at man låser investeringene i gass i 50 år, så har vi tapt klimakampen, sier Helseth.

Paradokset

Det kalles forurensningsparadokset: Jo mer et selskap forurenser, jo mer penger må det bruke på politisk påvirkning for å stanse reguleringer. The Guardian-kommentator George Monbiot har brukt dette begrepet om fossillobbyen i USA som dominerer valgkampfinansieringen.

Ifølge Lobbyfacts.eu dominerer private selskaper også i Brussel. De har 60 prosent flere lobbyister i Parlamentet enn fagforeninger og organisasjoner.

Equinors lobbyisme kan like gjerne kalles desperasjon, mener Jonas Helseth i Bellona.

– Det er enorme pengesummer i omløp til boring og infrastruktur. Jo lenger nord de leter, jo større blir investeringene og jo større sikkerhet trenger de på at de fortsatt får eksportert. Norske leting skjer i mer og mer ekstreme områder, og både tjæresandproduksjon og drilling i Arktis er forbundet med stor risiko. De blir nærmest desperate etter å sikre at det gir profitt, sier han.

emmat@klassekampen.no