Lørdag 17. november 2018 Økonomi

NSB og SJ var bedre enn Go-Ahead på både kundetilfredshet, togforvaltning og ledelse:

Billig og dårligst

BEST PÅ PRIS: Go-Ahead fikk 9,62 poeng av 10 mulige i anbudskonkurransen om å få drifte Sørlandsbanen. Go-Ahead driver også jernbaneselskapet SouthEastern i Storbritannia, her fra London FOTO: SIMON DAWSON, BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

ANBUD: NSB var best på organisasjon og ledelse, mens SJ var best på kundetilfredsstillelse. Go-Ahead var kun best på pris i anbudskonkurransen om å få drifte Sørlandsbanen.

jernbane- reformen

I anbudskonkurransen om å få drifte Sørlandsbanen, ble de tre finalistene NSB, SJ og Go-Ahead målt på tre kvalitetskriterier. NSB ble vurdert som best på organisasjon og ledelse, mens SJ var best på kundetilfredshet og på forvaltning av togmateriell. Go-Ahead var dårligst på alle tre kriteriene, men var rimeligst på pris. Der kom NSB ut som nummer to og SJ ble sist.

Poengsummen var igjen basert på en rekke smalere kriterier. Av 15 slike kom Go-Ahead dårligst ut på tolv av punktene.

På punktet om planer for å involvere medarbeidere, leverandører, samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner, og løsninger for profilering av togmateriellet, kom alle tre like godt ut. På kriteriet om å løse et case der trafikken stoppet, kom Go-Ahead best ut.

Jernbanereformen:

• Det britiske selskapet Go-Ahead er tildelt kontrakten om å drifte persontrafikken på Sørlandsbanen. Anbudet går fra 2020 og varer i åtte år med opsjon på ytterlige to år.

• NSB og svenske SJ var med i finalen av anbudskonkurransen. SJ ble vurdert som best på kvalitet, men leverte det dyreste anbudet. Kvalitet ble vektet 60 prosent i anbudet og pris 40 prosent i konkurransen.

• Fristen for å levere anbud om å drifte passasjertogene nord fra Oslo er i desember. I dette anbudet vektes kvalitet 35–45 prosent.

Sier alle tilbudene var gode

I konkurransen ble kvalitet vektet til 60 prosent og pris til 40 prosent. På en skala fra 1 til 10 oppnådde Go-Ahead til sammen 9,62 poeng, mens NSB fikk 9,23 og SJ 9,18.

Go-Ahead er et børsnotert britisk selskap, og de tar over Sørlandsbanen i 2020. Lokaltrafikken i Rogaland vil kjøres under fylkeskommunens merkenavn Kolombus, mens regiontogene vil hete Sørtoget.

SJ er det statseide, svenske togselskapet, tilsvarende norske NSB.

Fungerende direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland, sier forskjellene i kvaliteten mellom tilbudene er små.

– Skalaen går fra 1 til 10, og her ligger de ganske tett mellom sju og ni på alle kriteriene. Som vi har sagt tidligere, ble SJ vurdert som best på kvalitet, men når pris blir vurdert med, kom Go-Ahead best ut totalt sett, sier han.

Horrisland sier at Go-Ahead sitt tilbud ble vurdert som svært godt på kvalitet.

Go-Ahead er fornøyd med at de lå såpass nære SJ og NSB som de gjorde.

– Vi måler oss med aktørene NSB og SJ som har vært i markedet før. Vi er stolt over at vi klarer å hevde oss i teten, sier mobiliseringsdirektør i Go-Ahead Norge, Cathrine Elgin.

Hun sier at kundene kommer til å få et kvalitetsprodukt fra Go-Ahead, og at det er feil at deres tilbud er så billig.

– Vi er jo ikke lave på pris, vi er under konkurrentene i det vi ber om vederlag fra staten. Målt i totalsum på kontrakten er vi 5 prosent under. Årsaken til at vi kunne kreve et lavere vederlag, er potensialet vi ser til å skape passasjervekst. Jeg tviler på at vi har lavere operasjonskostnader enn de andre, sier hun.

Klager i Storbritannia

Forbrukerorganisasjonen «Which?» spurte 14.000 passasjerer høsten 2017 om kvaliteten på togselskapene i England. Der havnet Go-Ahead i bunnsjiktet, og kun fire av ti mente de fikk valuta for pengene når de reiste med Go-Aheads selskaper, ifølge NTB.

I National Rail Passenger Survey fra i vår ble 28.000 passasjerer spurt. Også der havner Go-Ahead-selskapene dårlig når kundene blir spurt om valuta for pengene. I uvektet gjennomsnitt for linjene til Go-Ahead, svarer 35 prosent at de er fornøyd med det de får for pengene, mens snittet for hele Storbritannia er 45 prosent.

På spørsmål om den totale tilfredsheten med reisen, er snittet på Go-Aheads linjer at 79 prosent er fornøyd. Det nasjonale gjennomsnittet er 81 prosent.

stiann@klassekampen.no