Torsdag 22. november 2018 Politikk

KrF er involvert i arbeid med mistillitsforslag mot regjeringen, ifølge sentral kilde:

Går mot mistillitsdrama

SMINKET BILDET: KrFs Hans Fredrik Grøvan mener statsminister Erna Solbergs (H) «sminket bildet» da hun forklarte seg om regjeringens arbeid med terrorsikring. Det kan føre til drama på Stortinget. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

DRAMA: Den blågule KrF-eren Hans Fredrik Grøvan skal ha forfattet et mis­tillitsforslag mot regjeringen, som Ap og Sp er beredt til å støtte.

Regjeringen

Det er i ferd med å bygge seg opp et voldsomt drama på Stortinget i skyggen av KrFs veivalg og den borgerlige budsjettenigheten.

Torsdag neste uke skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avgi sin innstilling i terrorsikringssaken. Klassekampen har snakket med flere KrF-kilder som sier at saken er mer alvorlig for regjeringen enn det offentligheten har oppfattet.

En sentral kilde sier til Klassekampen at KrFs mann i kontrollkomiteen, Hans-Fredrik Grøvan, nå skal være innstilt på å gå for mistillit. Den blågule KrF-eren skal ha forfattet et utkast til et mistillitsforslag som Arbeiderpartiet og Senterpartiet er beredt på å støtte. SVs og Rødts støtte blir tatt for gitt.

Dermed ligger det an til flertall for å felle regjeringen.

Terrorsikringssaken:

• 5. juni la Riksrevisjonen fram en rapport som slaktet regjeringens arbeid med objektsikring. Rapporten slår fast at regjeringen ikke har sørget for å sikre viktige eiendommer slik sikkerhetsloven og Stortinget pålegger dem å gjøre, og ifølge Riksrevisjonen kan det gå utover liv og helse.

• Stortinget avholdt en åpen høring 27. august og en lukket 22. oktober om Riksrevisjonens rapport.

• Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal avgi sin innstilling i saken 29. november.

Åpner for alle utfall

Klassekampens kilde understreker likevel at mye fortsatt kan skje.

Solberg-regjeringen kan blant annet reddes dersom KrFs stortingsgruppe setter foten ned for Grøvans forslag. Grøvan selv kan også snu, understrekes det.

Grøvan vil imidlertid ikke røpe noe overfor Klassekampen.

– Vi har ikke konkludert i saken, svarer han da Klassekampen spør om det stemmer at han er innstilt på mistillit.

Men Grøvan bekrefter at han har konkludert i saken for egen del, og at han regner med at KrFs stortingsgruppe skal lande saken «i løpet av de nærmeste» dagene.

Ser saken atskilt

Grøvan understreker også at terrorsikringssaken må ses atskilt fra KrFs veivalg.

– Dette er en sak som skal stå på egne bein, sier han.

– Men kan et utfall av saken virkelig bli mistillit til regjeringen?

– Ja, jeg kan ikke si noe mer enn at vi fram til nå ikke har utelukket noe som helst, og at gruppa enda ikke har konkludert med noe på dette.

– Men er du enig i at det kanskje vil se rart ut om KrF feller regjeringen så kort etter budsjettenighet og en opprivende veivalgsprosess?

– Jeg spekulerer ikke i den typen vurderinger akkurat nå. Nå skal vi vurdere og konkludere i denne saken ut fra dens alvorsgrad. Og så får vi komme tilbake til eventuelt andre vurderinger etterpå. Men vi er opptatt av saken nå, og for å gjenta de argumentene som vi har lagt til grunn, så handler det om at vi mener at regjeringen ikke har gitt fyllestgjørende informasjon til Stortinget. Regjeringen har heller ikke lagt fram noen samlet plan med økonomisk oversikt over hva det koster å få gjennomført dette i henhold til de gjeldende sikkerhetsforskriftene.

Grøvan ser det som formildende at statsminister Erna Solberg (H) har erkjent at Stortinget burde fått bedre informasjon om regjeringens terrorsikringsarbeid.

«Sminket bildet»

Men Grøvan, som altså var en motstander av KrF-leder Knut Arild Hareides ønske om å regjere med Sp og Ap, fastholder at saken like fullt er alvorlig for den blå regjeringen:

– Vi har brukt uttrykket «sminket bildet», og det står vi ved. Jeg syns fortsatt at det er en god beskrivelse av det regjeringen gjorde. Og Solberg har faktisk lovet at det skal legges fram en plan i forbindelse med revidert statsbudsjett. Den skal både si noe om tidsplan og de økonomiske konsekvensene av hva det vil bety å få dette i samsvar med regelverket. Det tar vi også med oss i dette bildet, sier Grøvan.

Han legger til:

– Men det er klart at med det ambisjonsnivået som regjeringen har lagt opp i denne saken fra da de tiltrådte i 2013 og fram til nå, så kan man på ingen måte si at de har svart. Ikke ut ifra de forutsetningene som både de selv og som Stortinget har lagt til grunn, når det gjelder oppfyllelse av forskriften og sikkerhetslovens bestemmelser. Derfor blir dette en så alvorlig sak.

politikk@klassekampen.no

Hans Fredrik Grøvan