Tirsdag 27. november 2018 Politikk

Sentrale Frp-politikere mener EØS-avtalen har blitt for inngripende og må endres:

EØS-skepsis øker i Frp

SKYGGESIDE: Per-Willy Amundsen i Frp mener EØS-avtalen er viktig for markedsadgang, men synes den har skyggesider som skaper uro. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

FORSTÅR: Frps Per-Willy Amundsen sier han forstår fagbevegelsens uro for EØS-avtalen.

EØS

– Jeg har forståelse for bekymringen til fagbevegelsen. Det er yrkesgrupper som opplever press fra utenlandsk arbeidskraft, og det bidrar til å holde lønnsutviklingen nede. Det er problematisk, sier Per-Willy Amundsen, medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Frp.

Den tidligere statsråden er ikke overrasket over at skepsisen mot EØS har vokst seg sterk i deler av fagbevegelsen.

– Det er grunn til å se nærmere på om EØS er en god tilknytningsform for Norge. Vi bør absolutt se nærmere på alternative tilnærminger til EU, sier han.

Han er ikke alene: Frp-nestleder Sylvi Listhaug tok i sin bok «Der andre tier» til orde for reforhandling av EØS-avtalen:

«Nå som britene er på vei ut av EU, bør også Norge kreve å få EØS-avtalen reforhandlet».

EØS-debatten:

• Fellesforbundet største avdeling, avdeling 5, har vedtatt å gå imot EØS-avtalen. Transportarbeiderforbundet er også mot EØS-avtalen, og slås trolig sammen med Fellesforbundet. På siste landsmøte i Fellesforbundet var det bare et knapt flertall for EØS, og derfor er det trolig flertall mot EØS i forbundet på neste landsmøte.

• Dersom Fellesforbundet går mot EØS-avtalen, øker også sjansene stort for at hele LO går mot på neste kongress i 2021.

Umettelig koloss

Tradisjonelt har både EU-motstand og EØS-skepsis vært et venstresidefenomen i Norge, men de siste årene har motstanden også vokst på deler av høyresida, ikke minst i Frp. I Klassekampens EØS-måling var det Frp-velgerne som sammen med Rødt- og Sp-velgerne var mest EØS-skeptiske.

Amundsen forklarer det med utviklinga i EU.

– EU klarer ikke å begrense seg. Deres inngripen i nasjonalstatene ser ikke ut til å ha noe metningspunkt. EØS-avtalen går inn i områder det er vanskelig å forstå. Vi er raske til å implementere regler som kommer fra EU, mens medlemsland i EU ikke er like raske. EU har utviklet seg til en koloss som involverer seg på altfor mange områder. Det er et problem for nasjonalstaten, sier han.

– Norsk Industri advarer om at industrien kan få problemer med markedsadgangen uten EØS-avtalen. Er du enig?

– Markedsadgangen til industrien er viktig og må ivaretas. Det handler også om norske arbeidsplasser. Så jeg ser den problemstillingen. Spørsmålet er om det er nødvendig å ha en så omfattende inngripen i norsk politikk og nasjonale avgjørelser som EØS representerer, eller om man kan finne andre tilknytningsformer.

Vil reforhandle

Ungdomspartiet FpU har vedtatt i sitt program at de ønsker å «reforhandle EØS-avtalen». Leder Bjørn-Kristian Svendsrud understreker at markedsadgangen er essensiell.

– Vi vil ha en avtale som handler mer om selve handelen enn å skulle forplikte oss til lovverk som ikke handler om handel, sier han.

Han advarer mot at LOs skepsis kan føre Ap til å forkaste EØS-avtalen.

– Om vi får en stor kamp om EØS i Norge kan vi ende i en farlig situasjon for norske arbeidsplasser.

politikk@klassekampen.no

Lei av å få skylda

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har sett seg lei på at Ap legger skylda for EØS-skepsisen på regjeringen.

– Jeg har ikke noe mot en diskusjon om hvordan vi kan utnytte handlingsrommet i konkrete saker. Men det jeg ser fra Ap, er at de prøver å gjøre det enkelt for seg selv ved å skyve alle vanskelige saker over på regjeringen. Samtidig tappes de for motstandskraft overfor EØS-motstanderne.

Røe Isaksen avviser bestemt at regjeringen ikke står opp mot Brussel, men vedgår at politikerne kan bli bedre til å vise fram hvordan.

– Det er en myte at vi ikke utnytter handlingsrommet, men vi kan være flinkere til å vise det fram. Noen eksempler på saker vi har jobbet med, er rabatt i formuesskatten for norsk-eide hoteller, prioritering av ideelle i anbudsprosesser og redusert el-avgift for treforedlingsindustrien. Det er bare ting jeg har vært involvert i, og det er til enhver tid en rekke prosesser i departementene som handler om å utnytte handlingsrommet, sier han.

Også LO-ledelsens kritikk faller Isaksen tungt for brystet.

– Vi har i møte med LO sagt at vi ikke ønsker å endre måten vanlige velferdsoppgaver må organiseres på. Likevel blir vi angrepet av LO-lederen for å bruke EØS til å konkurranseutsatte offentlige tjenester. LO er en konstruktiv organisasjon og gode å snakke med i møter, men jeg har en følelse av at de utad av og til er mer opptatte av å ramme regjeringen enn å beskrive hva som reelt sett foregår, sier han.