Onsdag 28. november 2018 Lederen

Godt nytt

• I helga bestemte Nordland Arbeiderparti seg for å legge bort kravet om utredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Striden om oljeleting i disse områdene har preget Ap i flere tiår, og fylkeslaget har tidligere vært blant de ivrigste forsvarerne av å åpne opp. Med sin snuoperasjon følger fylkeslaget partifeller i andre deler av landet. Tidligere har fylkes­lagene i Oppland, Hedmark, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal gått imot en konsekvensutredning. Dermed ligger alt til rette for en historisk helomvending på Arbeiderpartiets neste landsmøte. Ap kan bli et oljebremsparti.

• Spørsmålet er om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja for olje­leting markerer en varig endring i partiets syn, eller om det først og fremst er en erkjennelse av at striden i disse områdene i praksis er lagt død. Leder i Nordland Ap Bjørnar Skjæran sier til Vårt Land at det i vedtaket ligger «en erkjennelse av at det over flere perioder har vært flertall på Stortinget for konsekvensutredning, men parlamentarisk umulig å vedta det». Dermed kan andre områder det står strid om, som Barentshavet, fortsatt være i spill. Uansett vil Fremskrittspartiet og Høyre bruke Aps helomvending for alt det er verdt for å vinne velgere i industrikretser og langs kysten framover.

• Vi mener det er positivt med et vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det bevarer fisket og gjør det mulig å videreutvikle en allerede voksende reiselivsnæring. Det er også disse argumentene som har veid tungt når Ap-lag etter Ap-lag har gått imot konsekvensutredning. Klimasiden av saken, det at oljeutvinning fører til utslipp av klimagasser, har kommet på siden. Slik vi har sett det i kampen om monstermaster og vindkraft flere steder i landet, står hensyn til naturvern sterkt i Norge. Dersom det nå blir et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, er det første gang oljenæringen får et bastant nei til å lete etter olje i et område den har pekt seg ut. Det kan markere slutten på en lang periode hvor oljenæringen har fått velge og vrake i områder. Det er godt nytt for norsk natur, konkurrerende næringer som fisket og for klimaet.