Onsdag 5. desember 2018 Politikk

Partilederens utskjelling av Abid Raja ville ikke blitt tolerert i arbeidslivet, sier ekspert:

Slakter lederstil

HARDE TAK: Trine Skei Grande skjelte uforvarende ut partifellen Abid Raja på telefonhøytaler. Ekspert på personalledelse Elin Ørjasæter mener det kan være tøffere i politikken enn i arbeidslivet. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

UHOLDBART: Elin Ørjasæter slakter Trine Skei Grandes lederstil etter at partilederen anklaget partifelle for å være illojal.

venstre

Ifølge Dagens Næringsliv skjelte Venstre-leder Trine Skei Grande ut sin finanspolitiske talsperson Abid Raja for å undergrave eget parti i en samtale med Høyres Henrik Asheim. Det Grande ikke visste, var at samtalen var satt på høyttalerfunksjon og at Abid Raja og Frps Helge Andre Njåstad også hørte på.

Grande har unnskyldt seg, men Elin Ørjasæter mener partilederen har opptrådt svært kritikkverdig enten hun mente utsagnet eller ikke. I arbeidslivet ville saken fått konsekvenser, mener Ørjasæter.

– Enten mener hun det, og da er grunn for avvikling av arbeidsforholdet av Abid Raja. Dersom hun ikke mener det, viser det mangel på selvbeherskelse, sier hun.

Ørjasæter er førstelektor ved Høyskolen Kristiania og ekspert på personalledelse.

– Vi er forskjellige, og det bør være takhøyde for at forskjellige folk blir ledere, men ikke alle egner seg for å bli ledere, og en viktig grunn til det er den type oppførsel. Det er uakseptabelt, sier hun om Grandes manglende selvbeherskelse.

Trøbbel i Venstre:

• Ifølge Dagens Næringsliv sa Venstre-leder Trine Skei Grande at Venstre-politiker Abid Raja undergraver hele regjeringsprosjektet i et telefonmøte med Henrik Asheim (H), Helge André Njaastad (Frp) og Abid Raja (V). Grande visste ikke at telefonen var satt på høyttalerfunksjon, og trodde hun bare snakket med Asheim.

• Abid Raja er for tida sykemeldt, og ifølge Dagens Næringsliv er årsaken samtalen med Grande.

• Trine Skei Grande har unnskyldt seg til Raja.

Krig, kjærlighet og politikk

Parallellen til saken i arbeidslivet ville vært et utsagn fra en sjef til en ledende ansatt. Ørjæaseter sier at det da ville vært naturlig å diskutere en pakke med henblikk på oppsigelse av Abid Raja.

– På dette nivået ville det ikke vært mulig med videre samarbeid uten tillit, sier Ørjasæter.

– Burde man se mer til arbeidslivets regler i politikken?

– Man kan ikke følge de samme reglene, fordi i politikken er folk valgt og ikke ansatt. Men når det er sagt, kunne de godt ha lært litt av arbeidslivets skikk og bruk. De ordene som falt fra Grandes side, er hinsides skikk og bruk i arbeidslivet, og jeg setter et stort spørsmålstegn om henne som leder.

Det er ikke første gang det stormer rundt politikeres lederstil. Ørjasæter tror det kan være tøffere i politikken enn i arbeidslivet.

– Ja, det tror jeg faktisk. Årsaken kan nok være at i politikken får folk lederposisjoner helt uten ledererfaring og uten noen form for lederskole. Det kan nok gjøre ting enda vanskeligere.

Abid Raja har blitt sykemeldt etter episoden. På dette området er imidlertid arbeidslivet og politikken mer likt.

– Vi ser ofte at den norske sykelønnsordningen blir brukt av ledere som står i stormen. Samtidig ser man at folk kan gå på reelle sammenbrudd på grunn av slike ting, så jeg tror at opplevelsen kan være veldig tøff, sier hun.

Møter motbør fra ekspert

Partner i advokatfirmaet Sands Henning M. Heitmann er ekspert på arbeidsrett. Han ser ikke like alvorlig på saken som Ørjasæter.

– I utgangspunktet er det ikke greit, men jeg forstår at hun har beklaget overfor ham. Det bidrar til å nøytralisere skaden. Lederen bør videre følge opp i samtale med medarbeideren personlig og forsøke å nøytralisere skaden på tillitsforholdet. En slik opptreden gir normalt en etterfølgende utfordring i lederskapet, men det er nok ikke ytterligere krav man kan rette mot vedkommende leder, sier han.

Tøft i politikken

Professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI Stig Berge Matthiesen sier at det er konfliktøkende at kritikken mot Raja kom foran politikere fra andre partier, og at saken har endt med sykemelding. I motsatt retning er det konfliktdempende at Grande unnskyldte seg for det hun sa.

– Haakon Lie sa «Ap er faen ingen søndagsskole», og denne saken viser at Venstre ikke er det heller. Det er en parallell til konflikten mellom Lars Sponheim og Olav Thomessen. De var også litt hund og katt, sier han.

Matthiesen tror dette er en konflikt Venstre klarer å legge bak seg hvis begge parter vil, men at det haster, og at det bør skje så fort som mulig.

Professoren tror imidlertid ikke en tilsvarende oppførsel fra en sjef i arbeidslivet ville brutt med lover og regler.

– Det skal nok mer til enn å beskylde noen for dårlig arbeid og å være illojal mot et samarbeid for at det skal bryte med lover og regler. Da skal det være mer i retning ærekrenkelser og påstander om korrupsjon og lovbrudd. Politikken er kamp, og litt ureint trav skal man tåle, sier han.

politikk@klassekampen.no

Saken er rettet 5. desember 2018: Vi har dessverre misforstått Elin Ørjasæter. Det er Abid Raja som ville fått sparken i arbeidslivet, ikke Trine Skei Grande. Saken er derfor rettet. Red.

Artikkelen er oppdatert: 5. desember 2018 kl. 09.49
Elin Ørjasæter