Torsdag 6. desember 2018 Viten

Intuisjon mot kalkulasjon

MOTSTANDERE: Tenker Magnus Carlsen og Fabiano Caruana virkelig på ulike måter? FOTO: FRANK AUGSTEIN, AP/NTB SCANPIX

Tenk så mye vi kunne lært om tenkning dersom sjakk ble spilt med hjerneskannere.

KOGNISJON

Da Magnus Carlsen slo Fabiano Caruana i omspillet i sjakk-VM, ble dette karakterisert som «en seier for intuisjonen». Med dette impliserte man at Caruana baserte seg mer på å kalkulere alternativene trekk for trekk, mens Carlsen var den intuitive eksperten, som baserte seg på erfaring og skjønn. Dette er selvsagt en karikatur: Selv Caruana måtte intuitivt sjalte ut en rekke trekkalternativer basert på skjønn, fordi ikke engang en datamaskin greier å regne ut alle mulighetene.

Ansiktsgjenkjenning

Men noe er det kanskje likevel i dette, fordi sjakkcomputerne nesten systematisk så ut til å undervurdere Carlsens stilling. Antakelig fordi Carlsen tenkte mer langsiktig, basert på hans erfaringer med hvilke strategier og posisjoner som fungerer, mens Caruana muligens var mer kalkulerende, og mer tenkte på de nærmeste trekkalternativene (som computerne).

Carlsen mot Caruana – med hjernescannere på – kunne derfor vært brukt som en innfallsport til å illustrere de ulike måtene vi mennesker tenker på: kalkulerende steg for steg, eller intuitivt, mønstergjenkjennende. Det siste er vi, og også andre dyr – til og med sauer! – fantastiske på, noe vi kan se på vår evne til å kjenne igjen ansikter. Hjerneskannere kan ikke fortelle oss nøyaktig hvordan vi tenker, men kan gi hint, gjennom å vise hvilke hjernesentre og nettverk vi bruker til ulike typer oppgaver.

Kamp mellom hjerner

Så dersom det virkelig er slik er Carlsen og Caruana tenker på ulike måter, og det ser i det minste ut til å være noe i dette, ville dette sannsynligvis komme fram i et forsøk der de spilte mot hverandre, utstyrt med hjerneskannere. Dette kunne gitt hint om hvordan vi mennesker veksler mellom ulike tankestrategier, når vi stilles overfor ulike oppgaver. Og overfor ulike situasjoner: I en match, der det viktigste er å ikke tape et parti, vil kanskje også Carlsen tenke litt mer «som en datamaskin». Mens det i en turnering er viktigere å vinne, noe som kan gjøre det viktigere å spille med litt risiko. For kognisjonsforskere og hjerneforskere med sans for sjakk kunne dette vært et svært interessant vindu inn til vårt kognitive maskineri. Om man hadde fått de to med på forsøket.

viten@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 10. desember 2018 kl. 10.37