Fredag 7. desember 2018 Debatt

Botferdigheten

av­kolonisering

I Klassekampen 24. november skriver Tore Linné Eriksen en artikkel om den asiatiske og afrikanske kolonibefolkningens opplevelse av 1. verdenskrig. Innlegget er interessant og uten tvil betimelig. Jeg stusser imidlertid over de siste linjene: «Sjelden har behovet for avkolonisering bak de akademiske murene, og i redaksjonslokalene, blitt så tydelig manifestert».

Henviser han her til situasjonen i de første årene etter krigen hvor kolonibefolkningens forhold nok var underkommunisert? Eller mener han at dagens universiteter på grunnlag av kolonitidens fordommer unnlater å ta opp disse forholdene? Hvis sistnevnte er hans mening, tar han utvilsomt feil.

Dagens akademia er i høy grad innstilt på å rette søkelyset mot kolonitidens negative sider, i den grad at det kan få preg av selvpisking. Pascal Bruckner kaller som kjent dette «botferdighetens tyranni».

s.s.froland@medisin.uio.no

Artikkelen er oppdatert: 10. desember 2018 kl. 10.33