Fredag 7. desember 2018 Rønsen på fredag

Nytt atomkappløp? Risikerer vi virkelig at noen roper «ild»!?

Galskapen er igang

Jeg tror nesten ikke hva jeg ser, men det hjelper dessverre ikke å gni seg i øya. Verden er på full fart inn i et nytt atomvåpenkappløp. Med Europa som sentrum – og med en tidligere norsk statsminister i førersetet for galskapen.

Nato flytter sine tropper stadig nærmere Russland og anlegger rakettskjold i Romania og Polen. Putin plasserer mellomdistanseraketter på Krim. For å være ærlig er jeg ikke så interessert i hvem som flytta den første raketten, eller hvem som først fant en smart måte å bryte INF-avtalen på. I dette spillet fins bare skurker – og dette er alt for alvorlig til å leke «det var du som begynte!»-leken.

Er det virkelig noen som tror på en «begrensa atomkrig»? Altså at Russland «bare» utraderer København, mens Nato «bare» utraderer Sebastopol? Som Keith Richards ville sagt det, det eneste mennesket som spås å overleve en atomkrig: Give me a break.

På 1970-tallet gjalla parolen «Kamp mot begge supermakter – USA og Sovjet!» gjennom gatene i norske byer. Nå er det på tide å dra den fram igjen, i modernisert form. I 2018 staves våre angrepsmål sånn: Putin – Trump – Stoltenberg.

Regionreformen: Jeg har tidligere gitt uttrykk for at jeg ikke bryr meg, men jeg innrømmer en viss skadefryd når jeg ser enkelte av de regionale utslaga. Sogn og Fjordane og Hordaland skal som kjent bli til Vestland. I forkant av sammenslåinga har Sogn og Fjordane overført sine kraftselskap til fylkets kommuner. Hvorfor? For at Hordaland ikke skal få ta del i kraftrikdommen!

Ikke til å tro, sier du? Problemet er at det heller ikke i denne saken hjelper å gni seg i øya. Det jeg spør meg om, er hvordan det kunne skje – at de framsynte politikerne som vedtok konsesjonslovene for 100 år siden mente at inntektene skulle tilfalle den enkelte kommune som tilfeldigvis hadde fossefall. Burde ikke vannkrafta tilhøre det norske folk? Eller burde kanskje oljeinntektene tilfalle Stavanger kommune?

Jeg mener vi burde forvalte alle våre naturressurser som om de var kollektivets eiendom. Fisken i havet, olja i havet, skogene, mineralene i jorda, vindkrafta vi kan høste av på fjellet og på havet – alt burde være felles eiendom. Så kan vi drømme om en framtid der alt dette tilhører verdens folk, ikke bare vi som har vært så heldige å bli født i Norge.

Jeg rykker tilbake til start. En mulig atomkrig er tross alt hakket viktigere enn krangelen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. Timbuk3 leverte et uslåelig statement i 1986: «The Future’s So Bright, I Gotta Ware Shades».

Jeg har gått til innkjøp av et helt lass med solbriller!

På kronikkplass her i avisa het det denne uka at tommelfingerregelen tilsier at du bestiller den nest billigste vinen på restaurant. Feil. Folk flest bestiller huset vin, altså den billigste. Av den enkle grunn at om ikke husets vin er helt grei, så er heller ikke huset som sådan noe å spare på.

Ukas helt: Ada Stolsmo Hegerberg – for ei dame!

Ukas lydspor: Razika – «Sånn kjennes verden ut».

arild@puls.no / www.arildronsen.no / @arildronsen

«Er det virkelig noen som tror på en ‘begrensa atomkrig’?»

Artikkelen er oppdatert: 10. desember 2018 kl. 10.33