Fredag 7. desember 2018 Naturligvis

Norge kommer ikke til å sikre oss en levelig planet på klimatoppmøtet i Polen.

Uten framtid

MOT VIPPEPUNKTET: I Erna Solbergs «moderate» framtidsscenario kan Norge åpne nye oljefelt, men selv da risikerer vi irreversible endringer, skriver Anna Blix. Her fra 50-årsmarkeringen til Norges oljevirksomhet.FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Denne og neste uke er det klimatoppmøte i Polen. I Paris i 2015 var det gjennombrudd i forhandlingene: man ble enige om å prøve å sørge for at den globale oppvarmingen skulle holde seg godt under to grader – helst stoppe på 1,5 grader. Det var jubel i delegasjonene, og de norske byråkratene, journalistene og politikerne feira gjennombruddet med sprudlevann. Blir det fest også etter årets toppmøte?

I høst kom FNs klimapanel med en dyster rapport. Den viste forskjellen på konsekvensene av klimaendringene ved henholdsvis 1,5 og to graders oppvarming: Den halve graden i forskjell mellom 1,5 og to grader gir en betydelig økt risiko for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden. Rapporten slår fast at vi må klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader for å sikre mindre ekstremvær og ti centimeter lavere havnivåstigning i 2100, som betyr at ti millioner færre mennesker er utsatt for denne risikoen. Forskjellen betyr også betydelig mindre risiko for tap og utryddelse av arter på land, opp til 50 prosent færre mennesker som vil oppleve vannmangel, flere hundre millioner færre mennesker utsatt for fattigdom og risiko fra klimaendringene, og ikke minst mindre fare for at kritiske vippepunkter i havet passeres: ved 1,5 graders oppvarming kan 70 til 90 prosent av verdens varmtvannskorallrev bli ødelagt. Så å si alle korallene kan bli borte hvis vi når to grader.

Men vi har dårlig tid. Den globale oppvarminga er allerede på én grad. Likevel slår FN-rapporten fast at det er mulig å nå målet om 1,5 grader. Men da må vi kutte globale utslipp med minst 45 prosent innen 2030 – på veien mot å bli et nullutslippssamfunn i 2050. Det går altså an – men de færreste tror det er mulig med den klimapolitikken som føres i dag. Etter at Parisavtalen var dratt i land, skulle verdens land rapportere inn sine utslippskutt-mål. Disse målene setter landene selv. Med de målene landene har meldt inn etter Parisavtalen, sikter verden nå mot i overkant av tre graders oppvarming. Husk at to grader innebærer katastrofe. Tre grader er mye verre.

Mens klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre understreker at vi må nå 1,5 graders-målet i et intervju med Dagbladet, besøker statsminister Erna Solberg Equinors høstkonferanse. I talen til oljeselskapet som prøver å grønnvaske seg selv ved å bytte navn, understreker hun at Norge ikke skal stenge ned sin oljeproduksjon. Hun sa tvert imot at oljeforbruket kommer til å være betydelig i overskuelig framtid, og at hun forventer å se at olje- og gassindustrien globalt gjør investeringer i nye felt.

Solberg la i sin tale vekt på ett av de mange ulike scenarioene man kan se for seg for hvordan verden utvikler seg og klimagassutslippene endres. Det scenarioet hun refererte til, Det internasjonale energibyråets bærekraftsscenario, styrer ikke mot 1,5 graders-målet. Riktignok styrer dette scenarioet mot 1,7 eller 1,8 graders oppvarming. Det er en forbedring fra den kursen vi er på i dag, mot tre grader, men det er ikke bra nok.

Forskjellen mellom 1,5 og 1,7 er så uendelig mye mer enn 0,2 – det er forskjellen på å unngå og kanskje ikke unngå såkalte vippepunkter for irreversible endringer. Som for eksempel en ustabilitet i sjøisen i Antarktis, eller en kollaps av Grønlandsisen. Men dette har ingen betydning for Solberg, for i scenarioet hun valgte å trekke fram, kan Norge åpne nye oljefelt.

Produksjon av norsk olje og gass står for 25 prosent av Norges utslipp. I tillegg står forbrenninga av norskprodusert olje og gass for hele 1,5 prosent av verdens totale CO2-utslipp fra fossile energikilder. Det er mye, med tanke på hvor liten del av verdens befolkning vi representerer. Vår olje og gass varmer opp kloden. Og ifølge statsministeren skal den fortsette å gjøre det i lang tid framover – mye lengre tid enn vi har på oss til å reversere klimaendringene.

Den neste uka skal Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen til toppmøtet i Polen. Alle understreker at dette er et viktig møte, fordi man her skal bli enige om reglene for hvordan Parisavtalen skal gjennomføres, og få alle land til å øke sine ambisjoner for klimagassutslippene. I lys av 1,5-graders-rapporten blir dette møtet et vinn eller forsvinn for klimaet og planeten vår. Vi har bare tolv år på oss. Selv om Elvestuen gjør alt han kan for å overbevise om at Venstre er et viktig miljøparti i regjeringa, viser Ernas tale at Norge ikke vil sikre planetens framtid. Til det trenger vi en ny regjering, med en helt ny politikk.

anna.blix@sabima.no

Øystein Heggdal, Stefan Sundström, Anna Blix, Frans-Jan Parmentier og Anne Sverdrup-Thygeson skriver om natur, miljø og landbruk i Klassekampen hver fredag.

Artikkelen er oppdatert: 10. desember 2018 kl. 10.32