Lørdag 8. desember 2018 Lederen

Harde fronter

• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv er ordknappe om hendelsen. Likevel er det mange som nå kobler hendelsen til sist ukes debatt om teaterstykket «Ways of Seeing», som ble vist på teateret Black Box i Oslo for noen uker siden. Stykket handler om kolonitidas menneskesyn og historie, og det forsøker å vise fram rasistiske forgreininger inn i vår tid. Stykket inneholder blant annet videoopptak av huset til Tor Mikkel Wara. Skylden for skadeverket hos justisministeren ligger selvsagt hos den som sto bak. Hendelsen viser like fullt at debatten om rasisme er i ferd med å hardne ytterligere til. Mange samfunns­debattanter og politikere lever nå med trusler og politibeskyttelse.

• Forrige lørdag skrev Tor Mikkel Waras samboer gjennom 24 år Laila Anita Bertheussen en kronikk i VG hvor hun tok kraftig til motmæle mot bruken av videoopptak av hennes private hjem i «Ways of Seeing». Til VG svarte regissør Pia Maria Roll at «Dette er overhodet ikke noe problematisk eller farlig for familien. At Wara nå spiller offer, er ufint. Det er ikke han som har fått trusler. Det er det aktørene i forestillingen som har fått». Uttalelsen kom før skadeverket mot Waras hjem, og Roll ville kanskje formulert seg annerledes i dag.

• Samfunnsdebatten bør uansett ikke bli en strid om hvem som er mest utsatt. En undersøkelse fra Politihøgskolen viser dessuten at politikere fra Fremskrittspartiet er mer utsatt for trusler, skadeverk og vold enn politikere fra andre partier. Trusler mot den politiske høyresida har kanskje ikke vært så synlige for folk på venstresida av det politiske landskapet. Vi er likevel avhengige av at folk fra det breie politiske spekteret tør å delta i det politiske ordskiftet og ikke minst stille til valg. Da må vi også slå ring om bitre politiske motstandere når de utsettes for uakseptable handlinger. Det er ikke det samme som å være enig i verken innhold eller tone, men om å ta saken og ikke personen.