Lørdag 8. desember 2018 Debatt

Solid partitradisjon?

ARBEIDER­PARTIET

I debatt med Bjørnar Moxnes i NRKs Politisk kvarter torsdag, var Jonas Gahr Støres ankepunkt mot Rødt at partiet ikke er forankret i demokratiske tradisjoner. Moxnes påpekte at Ap-ledelsen i Acer-saken i vinter hadde vært i utakt med grasrota og fagbevegelsen. Støres svar: Ap hadde fattet et demokratisk vedtak, som han for øvrig mener at skulle være i tråd med norsk industris og fagbevegelses interesser.

Hvilken freidighet! 122 Ap-ordførere skreiv under på et opprop, og et flertall av Aps distriktsårsmøter gjorde det samme. På landsstyremøtet trumfet Støre og saksordfører Espen Barth Eide likevel gjennom et pro-Acer-vedtak, midt i prosessen da distriktsmøtene ennå lå på vippen.

Flere faglige Ap-medlemmer meldte seg ut i protest og nylig avgått Ap-tingmann Freddy de Ruiter uttalte 22. mars: «Ledelsen setter partidemokratiet til side når de har bestemt seg for noe de vil ha vedtatt. Acer hadde vært en glimrende sak å demonstrere at Ap-toppene lytter til grasrota i parti og fagbevegelse. I stedet setter de i gang en skinndemokratisk manøver som gjør det hele enda verre. [ ...] Jonas Gahr Støre [burde] i det minste ha innkalt til et nytt telefonmøte med landsstyret og gitt dem anledning til å si sin mening om Acer før stortingsbehandlinga.»

halvor.f@online.no

Artikkelen er oppdatert: 10. desember 2018 kl. 10.26