Lørdag 8. desember 2018 Debatt

Stig S. Frøland og eurosentrismens tyranni

avkolonisering

24. november ga jeg i Klassekampen et helt annet bilde av den første verdenskrigen enn det som har preget massemediene i det siste. Verken i redaksjonelt stoff eller i bidrag fra framstående akademikere fra Universitetet i Oslo, blant annet i Aftenposten, var det gitt plass til den rolle imperiene spilte. Etter mitt syn var det ingen tilfeldighet at afrikanske og indiske bidrag helt var skrevet ut av historien.

I lys av den eurosentriske historieforfalskinga, som jeg har få problemer med å dokumentere, etterlyste jeg derfor en «avkolonisering» innenfor de akademiske murene. Ettersom et slikt begrep blei brukt, har jeg i to uker åpnet Klassekampen i spenning. Hvor blir det av Stig S. Frøland, den innbitte refser av alle som krever nytenkning og breiere perspektiver?

7. desember kom svaret. Det handler ikke temaet, som var den snevre omtalen av den første verdenskrigen, der Frøland ikke engang ser ut til å ha noen innvendinger. Isteden kaster han seg inn i en allmenn diskusjon om kolonialismen, der han mener å vite at den akademiske tilnærminga i Norge innbyr til selvpisking og botferdighetens tyranni. Det er imponerende at en professor i medisin mener å ha kunnskap om hele dette fagfeltet og om hva som er selvpisking istedenfor forskningsbasert undervisning. Selv er jeg mer glad for at mange ulike posisjoner brytes i spennende og nyanserte fagdebatter.

Heldigvis kommer det også bidrag fra flere afrikanske og asiatiske historikere, som – tror i alle fall noen av oss – har spesielle forutsetninger for å supplere, for ikke å si korrigere, bildet. Vi trenger flere, og ikke færre, perspektiver. Dette har ført til at det i Frankrike og Storbritannia i dag er tilløp til bekymring for koloniherrenes og de europeiske okkupasjonsmaktenes ettermæle. Da gjør det seg godt å advare mot «botferdighetens tyranni». Det er dette korstoget Stig. S. Frøland ser ut til å slutte seg til. Slik får kampen mot avkolonisering av akademia mening.

toreeri@oslomet.no

Artikkelen er oppdatert: 10. desember 2018 kl. 10.26