Lørdag 8. desember 2018 Debatt

Vi har ikke gitt opp målet

Klima

Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Regjeringen vil oppfylle dette målet gjennom nasjonale utslippskutt og statens kjøpsprogram for kvoter.

I tillegg til det globale målet ble det også i klimaforliket fra 2008 fastlagt en ambisjon om å ta deler av det globale 2020-målet med nasjonale utslippskutt. Her er det fremdeles et gap, men vi er på rett vei. Det forventede gapet til 2020-målet har blitt betydelig mindre siden denne regjeringen tiltrådte.

Utslippene i 2017 gikk ned med nesten en million tonn, og har ikke vært så lave siden 1995.

Klassekampen 5. desember fremstiller det som at jeg nærmest skal ha gitt opp Norges klimamål for 2020. Dette er ikke riktig.

Det jeg sa til avisen dagen før var at « … det er klart det er vanskelig å få raske reduksjoner på kort tid. Da har vi ikke så mange virkemidler». Men selv om noe er vanskelig, betyr det ikke av man skal gi opp.

Å få ned utslippene av klimagasser er en langsiktig prosess. Vedtak som gjøres i dag, kan først få full effekt om mange år. Eksempler på dette er investering i jernbane, ladestasjoner for el-biler, fangst og lagring av karbon fra industrien eller støtte til nye miljøløsninger i bedriftene. Det er ikke sikkert at tiltakene vi innfører i dag vil hjelpe oss med å nå målet i 2020, men det kan ha stor effekt på lengre sikt.

Gjennom Enova gjennomfører regjeringen en lang rekke tiltak for å få ned utslippene, store og små. I år har for eksempel mange fått støtte til å kvitte seg med oljefyr i hjemmet. Tidligere denne uken var jeg i Bergen for å markere at cruisetrafikken skal få strøm fra land, slik at de slipper å bruke forurensende olje.

Samme dag åpnet jeg av Norges første fyllestasjon for flytende, komprimert biogass. Drivstoffet i pumpene på Furuset i Oslo blir laget av matavfall og organisk avfall fra fiskeoppdrett. Dette skal erstatte bensin, diesel og naturgass i lastebiler. Planen er å etablere mellom fem og ti slike stasjoner i Norge innen tre år.

Det er et stort taktskifte i norsk miljøteknologi. Dette grønne skiftet kommer vi til å ha stor glede av i framtiden, og forhåpentligvis vil det også bidra til at vi nærmer oss klimamålet for 2020.

Omstillingen kommer til å være krevende. Men i motsetning til blod, svette og tårer er det vi får ren luft, rent vann, og en rik og fruktbar klode for mennesker, dyr og natur.

Det er gledelig at næringslivet er så utålmodig som de uttrykker det i Klassekampen. Det gjør meg optimistisk på vegne av klimaet og for at vi skal nå de norske klimamålene.

Artikkelen er oppdatert: 10. desember 2018 kl. 10.26