Lørdag 8. desember 2018 Debatt

En viktig historie

VIRKELIGHETS­­LITTERATUR

Teaterversjonen av Vigdis Hjorths roman «Arv og miljø» spilles frem til jul på Den Nationale Scene. Mottakelsen er overveldende: publikum og presse melder om en rå, fabelaktig og rørende opplevelse.

Historien tar opp viktige tema. Ikke bare en gjenkjennelig historie om arvekonflikter, men Bergljots store dilemma; hvordan ha et normalt forhold til sin familie, som har valgt å ikke tro på hennes overgrepshistorie? Hvordan kan alle i familien ha så ulike opplevelser av det som har skjedd? I romanen, og så også i teaterstykket, er ingenting svart eller hvitt. Det er et refleksjonsrom der alt og alle, også Bergljot selv, blir satt spørsmål ved.

I et leserbrev 1. desember spør professor emerita Sidsel Lied hvilke etiske vurderinger som har vært gjort i forkant av oppsetningen. Spørsmålet speiler den betente debatten om virkelighetslitteratur. Selv om Vigdis Hjorth har understreket at Arv og miljø er fiksjon, har det blitt påpekt paralleller til Hjorths egen familie, og søsteren har utgitt et motsvar i bokform.

Selv om det er Bergljot vi følger, er Arv og miljø en undersøkelse av perspektiver. Den har aldri påberopt seg sannheten. Det er andre som har drevet faktasjekk av romanen og «avslørt» likheter med forfatterens liv. At noen opplever seg krenket av boken er selvsagt utfordrende. Det er viktig å diskutere kunstens etiske ansvar. Men valget om å løfte frem Bergljots historie på Store Scene bunner i at den har allmenngjort sitt tema.

DNS skal skape «skape samfunnsrelevant, engasjerende og vesentlig teater av høy kunstnerisk kvalitet». Så hva er en god fortelling og en viktig historie? Vi leter etter fortellinger som kan åpne opp for refleksjoner rundt identitet og samfunn, og gir gjenklang hos mange.

Debatten om hva som er «levd liv» i Arv og miljø har lagt de viktige problemstillingene i fortellingen i skyggen. Den tar opp tabuer i privatsfæren og formulerer en smerte som mange vil kjenne igjen. Det er derfor vi ble grepet av Arv og miljø – og ønsket å lage en teaterversjon.

agnete.haaland@dns.no

Artikkelen er oppdatert: 10. desember 2018 kl. 10.26