Lørdag 8. desember 2018 Debatt

Mannsdominansen

Navneskikk

I Klassekampen 6. desember har Olav Olsen et forslag til navneskikk: Døtre får mors navn og gutter får fars.

Dette er et godt forslag som mange diskuterte på 1970-tallet. Mine barns far og jeg praktiserte det: Døtrene fikk mitt etternavn og sønnen fikk fars. Vi ga alle det etternavnet som ikke ble brukt, som mellomnavn. For døtrene: (Fornavn) (Mellomnavn = fars etternavn) (Etternavn= mors etternavn). Og følgelig for sønnen: (Fornavn) (Mellomnavn= mors etternavn) (Etternavn= fars etternavn).

Mellomnavn er ikke etternavn med mindre en søker om navneendring og setter en bindestrek mellom etternavna, jevnfør lov om personnavn, § 7. Det er bare da en kan få veldig lange etternavn. Det som fremdeles praktiseres er at barna får fars etternavn mens mors etternavn blir mellomnavn. Følgelig er det nå ved utgangen av 2018 fremdeles mannsdominert: Barna får fars etternavn.

Det er også underlig å observere at selv nå tar de fleste kvinner mannens etternavn når de gifter seg.

Artikkelen er oppdatert: 10. desember 2018 kl. 10.26