Mandag 10. desember 2018 Kringla Heimsins

Løven, det er jeg

HISTORIEN I RELIEFF: Assyrerkongen Ashurbanibal beviser sin mannlige virilitet i møte med en løve. FOTO: THE BRITISH MUSEUM

På steintavlene fra biblioteket i Susa vises en annen verdensherskers liv, like dramatisk som i en tegneserie.

ANTIKKEN

Kanskje ikke så kjent hos oss, men Ashurbanipal (686 fvt – 631 fvt) sto ikke tilbake for Xerxes verken når det gjaldt makt eller selvframstilling: «Jeg er Ashurbanipal, konge over verden, konge over Assyria, konge over de fire verdenshjørner …»

Dette er innskriften på en av de 30.000 steinplatene med kileskrift som fins bevart fra Ashurbanipals bibliotek i Ninive. For Ashurbanipal var ikke bare verdens fryktinngytende hersker to hundre år før Xerxes, men også en skriftens mann. Derfor er hans attributt på flere relieffer en penn i beltet.

Ashurbanibal var en av de siste assyriske herskerne og hersket over et rike som strakte seg fra Egypt til Iran. Som assyrisk konge hadde han uinnskrenket makt, han var hærens øverste leder, hadde høyeste religiøse prestemyndighet og var hevet over rettssystemet.

Krigersk bokorm

Historiene om denne kongen som var like boklig som han var krigersk, en like utspekulert intrigemaker som han var en blodtørstig løvejeger, kan vi bli kjent med gjennom steintavlene fra biblioteket i Susa. De forteller om religiøse og mytologiske hendelser, om varsler og spådommer og om rikets administrasjon og økonomi. Men det assyriske livet, med kongen og hoffet som et uinntakelig, nesten himmelsk sjikt, med bymurer, krigere og slaver under seg, kan vi også studere på store og livaktige relieffer. Opprinnelig var dette veggdekorasjoner i kongens palass, der arkeologer på 1800-tallet fant over sytti saler, haller og ganer med alabastrelieffer som skildret kongens erobringer og rikets orden.

Noen av relieffene (som kan være flere meter lange) forteller episodisk om jakt eller krig og likner på dramatiske tegneserier, andre viser kongens liv i hoffet, som når han ligger og blir servert, viftet og tilbedt av slavejenter og evnukker mens hodet til en beseiret elamittkonge henger og dingler i et tre ved siden av. Men der løver og hunder er gjengitt i spenstige og individuelle positurer, er menneskene stilisert og representerer en del av en orden. De er grupper eller roller, kongen inkludert.

Det raserte Ninive

Skriftplater og relieffer, monumentalskulpturer, smykker og hverdagsgjenstander vises nå i British Museum i en utstilling som nettopp heter «I am Ashurbanipal». Den bygger først og fremst på museets egne samlinger av assyrisk materiale, men har også lånt inn gjenstander fra Paris, Köln, Berlin og Sankt Petersburg.

Utstillingen gir et enestående innblikk i en verdenshersker og et verdensrike, og i den skrivende kongens ønske om å bevare sin historie og berømmelse for ettertiden. Men den dokumenterer også hvordan alt dette havnet i London på 1800-tallet, og den dystre historien om hvordan Ninive (som ligger i dagens Mosul) ble rasert av IS i 2017.